Biuletyn Informacji Publicznej

www.kielce.uw.gov.pl

Obwieszczenia (aktualne)

IR.II.746.7.2024 - obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego o wydaniu decyzji Nr XII/2024 w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym

IR.II.746.7.2024 - obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego o wydaniu w dniu 14.05.2024 decyzji Nr XII/2024 w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym dla inwestycji pn.: "Przebudowa dwóch peronów jednokrawędziowych w km 8,100 – 8,250 na przystanku kolejowym Szczukowskie Górki w ciągu linii kolejowej nr 61 wraz z infrastrukturą towarzyszącą, w ramach „Rządowego programu budowy lub modernizacji przystanków kolejowych na lata 2021 – 2025”; inwestycja na działce o nr ewid. 493/2 obręb 0017 Szczukowskie Górki, jednostka ewid. 260414_5 Piekoszów – obszar wiejski.

Wydział Infrastruktury i Rozwoju

Pliki do pobrania

Metryka strony

Data publikacji : 15.05.2024
Data wytworzenia : 15.05.2024
Rejestr zmian
Wytwarzający / odpowiadający:
Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach
Osoba publikująca: Magdalena Wąchała