Biuletyn Informacji Publicznej

www.kielce.uw.gov.pl

Obwieszczenia (aktualne)

Obwieszczenie Marszałka Województwa Świętokrzyskiego o przystąpieniu do sporządzenia Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Świętokrzyskiego.

Marszałek Województwa Świętokrzyskiego zawiadamia o podjęciu przez Sejmik Województwa Świętokrzyskiego uchwały Nr LVI/685/23 z dnia 30 stycznia 2023 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia Planu zagospodarowania przestrzennego województwa świętokrzyskiego. Jednocześnie wszczęto postępowanie w sprawie przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, w tym sporządzenia Prognozy oddziaływania na środowisko dla projektu Planu zagospodarowania przestrzennego województwa świętokrzyskiego

Pliki do pobrania

Metryka strony

Data publikacji : 28.06.2024
Obowiązuje od : 28.06.2024
Obowiązuje do : 12.07.2024
Data wytworzenia : 28.06.2024
Rejestr zmian
Wytwarzający / odpowiadający:
Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach
Osoba publikująca: Anna Szafarczyk