Biuletyn Informacji Publicznej

www.kielce.uw.gov.pl

Obwieszczenia (aktualne)

SPN.II.7533.204.2024 - Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego o wpływie wniosku o stwierdzenie nabycia prawa własności do nieruchomości

Wojewoda Świętokrzyski zawiadamia, iż wpłynął wniosek o stwierdzenie, w trybie art. 73 ustawy z dnia 13 października 1998 r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. Nr 133, poz. 872 ze zm.), nabycia przez Województwo Świętokrzyskie z mocy prawa, z dniem 1 stycznia 1999 r. prawa własności do nieruchomości położonych w gminie Dwikozy, obręb 0009 Gierlachów, oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków jako działki: nr 31/5 o pow. 0,0027 ha, nr 110/11 o pow. 0,0024 ha, nr 113/7 o pow. 0,0025 ha, nr 113/9 o pow. 0,0019 ha, nr 116/7 o pow. 0,0024 ha, nr 116/9 o pow. 0,0020 ha, nr 118/3 o pow. 0,0016 ha, nr 119/3 o pow. 0,0020 ha, nr 121/3 o pow. 0,0026 ha i nr 122/3 o pow. 0,0040 ha, zajętych pod drogę publiczną Nr 777 pn. „Kraków – Nowe Brzesko – Połaniec – Sandomierz – Annopol”.

Pliki do pobrania

Metryka strony

Data publikacji : 01.07.2024
Obowiązuje od : 01.07.2024
Obowiązuje do : 15.07.2024
Data wytworzenia : 01.07.2024
Rejestr zmian
Wytwarzający / odpowiadający:
Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach
Osoba publikująca: Anna Szafarczyk