Biuletyn Informacji Publicznej

www.kielce.uw.gov.pl

Obwieszczenia (aktualne)

SPN.II.7533.324.2024 - Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego o wpływie wniosku o stwierdzenie nabycia prawa własności do nieruchomości

Wojewoda Świętokrzyski zawiadamia, że do Wojewody Świętokrzyskiego wpłynął wniosek o stwierdzenie, w trybie art. 73 ustawy z dnia 13 października 1998 r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. Nr 133, poz. 872 ze zm.), nabycia przez Powiat Konecki z mocy prawa, z dniem 1 stycznia 1999 r., prawa własności do nieruchomości położonych w obrębie 0046 Wąsosz, gmina Końskie, oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków, jako działki: nr 299/1 o pow. 0,1409 ha, nr 310/4 o pow. 0,0041 ha oraz nr 485/1 o pow. 0,1016 ha, zajętych pod drogę publiczną nr 15663 pn. Końskie – Wąsosz – Czarna (nowy nr 1482 T).

Wydział Skarbu Państwa i Nieruchomości

Metryka strony

Data publikacji : 09.07.2024
Obowiązuje od : 09.07.2024
Obowiązuje do : 23.07.2024
Data wytworzenia : 09.07.2024
Rejestr zmian
Wytwarzający / odpowiadający:
Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach
Osoba publikująca: Robert Szczerba