Biuletyn Informacji Publicznej

www.kielce.uw.gov.pl

Obwieszczenia (aktualne)

SPN.III.7821.1.4.2024 - Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego o przekazaniu skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach

Wojewoda Świętokrzyskizawiadamia, że przekazał skargę na decyzję Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 10.05.20224 r., znak: SPN.III.7821.1.4.2024, którą utrzymał w mocy decyzję Nr 5/2024 Starosty Kieleckiego z dnia 25.03.2024 r., znak: B-IV.6740.2.57.2023.JK o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1309 T Leszczyny – Krajno Drugie – Porąbki – Bieliny od km 7+550 do km 7+707”, do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach przy ul. Prostej 10 wraz z odpowiedzią na skargę i aktami sprawy.

Wydział Skarbu Państwa i Nieruchomości

Metryka strony

Data publikacji : 10.07.2024
Obowiązuje od : 11.07.2024
Obowiązuje do : 25.07.2024
Data wytworzenia : 10.07.2024
Rejestr zmian
Wytwarzający / odpowiadający:
Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach
Osoba publikująca: Anna Szafarczyk