Biuletyn Informacji Publicznej

www.kielce.uw.gov.pl

Obwieszczenia (aktualne)

SPN.II.7533.213.2024 - Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego o wpływie wniosku o stwierdzenie nabycia prawa własności do nieruchomości

Wojewoda Świętokrzyski zawiadamia, że do Wojewody Świętokrzyskiego wpłynął wniosek o stwierdzenie, w trybie art. 73 ustawy z dnia 13 października 1998 r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. Nr 133, poz. 872 ze zm.), nabycia przez Województwo Świętokrzyskie z mocy prawa, z dniem 1 stycznia 1999 r., prawa własności do nieruchomości położonej w obrębie 0005 Drożejowice, gmina Skalbmierz, oznaczonej na mapie do celów prawnych, przyjętej do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, prowadzonego przez Starostę Kazimierskiego, jako działka nr 66/1 o pow. 5,3020 ha (wydzielona z działki nr 66 o pow. 5,3076 ha), zajętej pod drogę publiczną nr 768 pn. Jędrzejów - Węchadłów - Skalbmierz - Koszyce - Brzesko.

Wydział Skarbu Państwa i Nieruchomości

Metryka strony

Data publikacji : 10.07.2024
Obowiązuje od : 10.07.2024
Obowiązuje do : 24.07.2024
Data wytworzenia : 10.07.2024
Rejestr zmian
Wytwarzający / odpowiadający:
Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach
Osoba publikująca: Anna Szafarczyk