Biuletyn Informacji Publicznej

www.kielce.uw.gov.pl

Obwieszczenia (aktualne)

SPN.II.7533.299.2024 - Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego o wpływie wniosku o stwierdzenie nabycia prawa własności do nieruchomości

Wojewoda Świętokrzyski zawiadamia, że do Wojewody Świętokrzyskiego wpłynął wniosek o stwierdzenie, w trybie art. 73 ustawy z dnia 13 października 1998 r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. Nr 133, poz. 872 ze zm.), nabycia przez Województwo Świętokrzyskie z mocy prawa, z dniem 1 stycznia 1999 r., prawa własności do nieruchomości położonej w obrębie 0017 Stara Słupia, gmina Nowa Słupia, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 212/1 o pow. 0,0377 ha, zajętej pod drogę publiczną nr 751 pn. Suchedniów - Bodzentyn - Nowa Słupia - Ostrowiec Św.

Wydział Skarbu Państwa i Nieruchomości

Metryka strony

Data publikacji : 11.07.2024
Obowiązuje od : 11.07.2024
Obowiązuje do : 25.07.2024
Data wytworzenia : 11.07.2024
Rejestr zmian
Wytwarzający / odpowiadający:
Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach
Osoba publikująca: Robert Szczerba