Biuletyn Informacji Publicznej

www.kielce.uw.gov.pl

Obwieszczenia (aktualne)

Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu na realizację inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych

Wojewoda Świętokrzyski zawiadamia, że na wniosek Województwa Świętokrzyskiego wydana została w dniu 08.11.2013r. decyzja Nr 142/2013, znak: IG-II.7840.3.9.2013 o pozwoleniu na realizację inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych, dla zadania pn.: „Rozbudowa lewego wału rzeki Wisły zad. Dorotka – Leśne Chałupy w km 2+550 ÷ 3+460, 3+600 ÷ 5+000 gm. Tarłów, woj. świętokrzyskie” (obejmującego swoim zasięgiem odcinek 2586m w km 2+468 – 5+072).

Pliki do pobrania

Metryka strony

Data publikacji : 08.11.2013
Obowiązuje od : 08.11.2013
Obowiązuje do : 22.11.2013
Data modyfikacji : 05.12.2013 Rejestr zmian
Osoba publikująca: Andrzej Klimczak
Autor : Andrzej Klimczak