Biuletyn Informacji Publicznej

www.kielce.uw.gov.pl

Obwieszczenia (aktualne)

Obwieszczenie o wydaniu decyzji uchylającej w częsci decyzję Nr 134/2013

Wojewoda Świętokrzyski zawiadamia, że po uwzględnieniu odwołania Województwa Świętokrzyskiego wydana została w dniu 08.11.2013r. decyzja Nr 143/2013 uchylająca zaskarżoną decyzję Nr 134/2013 w części dotyczącej pkt IV ppkt 1 i 2 wraz z załącznikiem Nr 3 do decyzji i orzekająca o przeniesieniu praw własności nieruchomości lub ich części, będących częścią inwestycji z dotychczasowego właściciela lub użytkownika wieczystego na rzecz Skarbu Państwa.

Wydział Infrastruktury i Rozwoju

Pliki do pobrania

Metryka strony

Data publikacji : 08.11.2013
Obowiązuje od : 08.11.2013
Obowiązuje do : 22.11.2013
Data modyfikacji : 05.12.2013 Rejestr zmian
Osoba publikująca: Andrzej Klimczak
Autor : Andrzej Klimczak