Biuletyn Informacji Publicznej

www.kielce.uw.gov.pl

Obwieszczenia (aktualne)

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania dot. wydania decyzji dotyczących gruntów zajętych pod linie kolejowe

Wojewoda Świętokrzyski zawiadamia, że wszczęte zostało postępowanie w sprawie dotyczącej wydania decyzji stwierdzającej nabycie przez Skarb Państwa i PKP S.A. z mocy prawa praw do nieruchomości pozostającej w dniu 28 lutego 2003 r. we władaniu PKP S.A.

Wydział Infrastruktury i Rozwoju

Metryka strony

Data publikacji : 15.01.2014
Obowiązuje od : 21.01.2014
Obowiązuje do : 04.02.2014
Rejestr zmian
Osoba publikująca: Ryszard Pronobis
Autor : Ryszard Pronobis