Biuletyn Informacji Publicznej

www.kielce.uw.gov.pl

Obwieszczenia (aktualne)

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego (tz)

Wojewoda Świętokrzyski zawiadamia, że na wniosek Rejonowego Zarządu Infrastruktury w Krakowie zostało wszczęte postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym, dla inwestycji polegającej na przebudowie budynku Wojskowej Pracowni Psychologicznej w Kielcach wraz ze zmianą sposobu zagospodarowania terenu , położonej przy ul. Sobieskiego 20 na działce nr ewid. 472, obręb 0023 Kielce.

Metryka strony

Data publikacji : 28.01.2014
Obowiązuje od : 28.01.2014
Obowiązuje do : 11.02.2014
Rejestr zmian
Osoba publikująca: Andrzej Klimczak
Autor : Andrzej Klimczak