Biuletyn Informacji Publicznej

www.kielce.uw.gov.pl

Obwieszczenia (aktualne)

Zawiadomienie o wydaniu decyzji uchylającej w części i orzeczeniu w tym zakresie oraz utrzymującej w mocy w pozostałej części decyzję Nr 2/2013 Starosty Skarżyskiego

Wojewoda Świętokrzyski zawiadamia, że wydał decyzję o uchyleniu w części i orzeczeniu w tym zakresie oraz utrzymaniu w mocy w pozostałej części decyzji Nr 2/2013 Starosty Skarżyskiego o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla przedsięwzięcia budowlanego pn.: „Rozbudowa drogi powiatowej ul. Metalowców wraz z przebudową infrastruktury technicznej oraz budową Małego Ronda na skrzyżowaniu z ul. Paryską i ul. Norwida w Skarżysku-Kamiennej”

Wydział Infrastruktury i Rozwoju

Pliki do pobrania

Metryka strony

Data publikacji : 29.01.2014
Obowiązuje od : 03.02.2014
Obowiązuje do : 17.02.2014
Rejestr zmian
Osoba publikująca: Ryszard Pronobis
Autor : Ryszard Pronobis