Biuletyn Informacji Publicznej

www.kielce.uw.gov.pl

Obwieszczenia (aktualne)

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego (tz)

Wojewoda Świętokrzyski zawiadamia, że na wniosek PKP ENERGETYKA S.A w Warszawie w dniu 10.01.2014 r. zostało wszczęte postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym dla inwestycji polegającej na „budowie jednotorowej linii napowietrznej 110 kV, kabli zasilaczy trakcyjnych, kabli powrotnych, sterowniczych i teletechnicznych oraz infrastruktury zabezpieczającej istniejącą infrastrukturę przed niekorzystnym wpływem projektowanej infrastruktury” w obrębie ewidencyjnym: 16 Łachów, gmina: Włoszczowa

Wydział Infrastruktury i Rozwoju

Pliki do pobrania

Metryka strony

Data publikacji : 07.02.2014
Obowiązuje od : 07.02.2014
Obowiązuje do : 21.02.2014
Rejestr zmian
Osoba publikująca: Andrzej Klimczak
Autor : Andrzej Klimczak