Biuletyn Informacji Publicznej

www.kielce.uw.gov.pl

Obwieszczenia (aktualne)

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego (tz)

Wojewoda Świętokrzyski zawiadamia, że na wniosek Pana Jerzego Polit w dniu 03.02.2014 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie odcinka kanalizacji sanitarnej wraz z wysięgnikami w rejonie ul. Biesak w Kielcach, na działce o nr ewid. 682/7 obr. 0021 Kielce – stanowiącej teren zamknięty PKP.

Pliki do pobrania

Metryka strony

Data publikacji : 18.02.2014
Obowiązuje od : 18.02.2014
Obowiązuje do : 04.03.2014
Rejestr zmian
Osoba publikująca: Andrzej Klimczak
Autor : Andrzej Klimczak