Biuletyn Informacji Publicznej

www.kielce.uw.gov.pl

Obwieszczenia (aktualne)

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego (tz)

Wojewoda Świętokrzyski zawiadamia, że na wniosek PGE Dystrybucja S.A O/Skarżysko Kamienna w dniu 18.02.2014 r. zostało wszczęte postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym dla inwestycji polegającej na „budowie napowietrznej stacji transformatorowej, budowie przyłącza kablowego SN 15 kV, przy ul. Grzybowskiej w Skarżysku Kamienna”

Pliki do pobrania

Metryka strony

Data publikacji : 25.02.2014
Obowiązuje od : 25.02.2014
Obowiązuje do : 11.03.2014
Rejestr zmian
Osoba publikująca: Andrzej Klimczak
Autor : Andrzej Klimczak