Biuletyn Informacji Publicznej

www.kielce.uw.gov.pl

Obwieszczenia (aktualne)

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zmianie decyzji Wojewody Świętokrzyskiego o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej ''Budowa drogi ekspresowej S-7

WOJEWODA ŚWIĘTOKRZYSKI zawiadamia, że zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o zmianie decyzji Wojewody Świętokrzyskiego Nr 1/12 z dnia 2 maja 2012r., znak: IG.III.7820.6.2011 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: „Budowa drogi ekspresowej S-7 odcinek Jędrzejów – granica województwa świętokrzyskiego” na terenie gmin: Jędrzejów i Wodzisław, w związku z istotnym odstąpieniem od zatwierdzonego projektu budowlanego (w ustalonych liniach rozgraniczających teren) w zakresie dotyczącym m.in.: wprowadzenia nowych typów barier ochronnych na całym odcinku drogi, długości i wysokości ekranów akustycznych, wykonania kanału technologicznego, wykonania dodatkowych zjazdów indywidualnych

Wydział Infrastruktury i Rozwoju

Pliki do pobrania

  • 60.73 KB
    Data publikacji : 05.03.2014 07:00

Metryka strony

Data publikacji : 05.03.2014
Obowiązuje od : 05.03.2014
Obowiązuje do : 19.03.2014
Rejestr zmian
Osoba publikująca: Ryszard Pronobis
Autor : Ryszard Pronobis