Biuletyn Informacji Publicznej

www.kielce.uw.gov.pl

Obwieszczenia (aktualne)

Zawiadomienie o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego (tz)

Wojewoda Świętokrzyski zawiadamia, że na wniosek Rejonowego Zarządu Infrastruktury w Krakowie, w dniu 06.03.2014r. została wydana decyzja Nr III/2014 w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym, dla inwestycji polegającej na: „Przebudowie z nadbudową budynku Wojskowej Pracowni Psychologicznej wraz ze zmianą sposobu zagospodarowania terenu położonej przy ul. Sobieskiego 20 w Kielcach, na działce nr ewid. 472, obręb ewid. 0023 Kielce

Wydział Infrastruktury i Rozwoju

Pliki do pobrania

Metryka strony

Data publikacji : 06.03.2014
Obowiązuje od : 06.03.2014
Obowiązuje do : 20.03.2014
Rejestr zmian
Osoba publikująca: Andrzej Klimczak
Autor : Andrzej Klimczak