Biuletyn Informacji Publicznej

www.kielce.uw.gov.pl

Obwieszczenia (aktualne)

Zawiadomienie o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego (tz)

Wojewoda Świętokrzyski zawiadamia, że na wniosek PKP Energetyka SA Oddział w Warszawie w dniu 11.03.2014 r. została wydana decyzja Nr V/2014 w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym dla inwestycji polegającej na „budowie jednotorowej linii napowietrznej 110kV, kabli zasilaczy trakcyjnych, kabli powrotnych, sterowniczych i teletechnicznych oraz infrastruktury zabezpieczającej istniejącą infrastrukturę przed niekorzystnym wpływem projektowanej infrastruktury”

Pliki do pobrania

Metryka strony

Data publikacji : 11.03.2014
Obowiązuje od : 11.03.2014
Obowiązuje do : 25.03.2014
Data modyfikacji : 11.03.2014 Rejestr zmian
Osoba publikująca: Andrzej Klimczak
Autor : Andrzej Klimczak