Biuletyn Informacji Publicznej

www.kielce.uw.gov.pl

Obwieszczenia (aktualne)

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia na realizację inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych

Wojewoda Świętokrzyski zawiadamia, że na wniosek Województwa Świętokrzyskiego reprezentowanego przez Dyrektora Świętokrzyskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Kielcach w dniu 28.01.2014r. zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu na realizację inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych, dla zadania pn.: „Zabezpieczenie wałów rzeki Koprzywianki – wał lewy w km 0+000 ÷ 12+900, wał prawy w km 0+000 ÷ 14+400”.

Pliki do pobrania

Metryka strony

Data publikacji : 21.03.2014
Obowiązuje od : 24.03.2014
Obowiązuje do : 07.04.2014
Rejestr zmian
Osoba publikująca: Andrzej Klimczak
Autor : Andrzej Klimczak