Biuletyn Informacji Publicznej

www.kielce.uw.gov.pl

Obwieszczenia (aktualne)

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego (tz)

Wojewoda Świętokrzyski zawiadamia, że na wniosek Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. w dniu 05.03.2014r. zostało wszczęte postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym, dla inwestycji polegającej na budowie sieci gazowej s/c wraz z przyłączami w miejscowości Wełecz, w km 43,7 - 44,1 linii kolejowej nr 73 relacji Sitkówka Nowiny – Busko Zdrój, na działkach o nr ewid. 65/12, 65/1, w obrębie ewid. 32 Siesławice oraz 419/9, w obrębie ewid. 40 Wełecz, w jednostce ewid. Busko Zdrój.

Pliki do pobrania

Metryka strony

Data publikacji : 24.03.2014
Obowiązuje od : 24.03.2014
Obowiązuje do : 07.04.2014
Rejestr zmian
Osoba publikująca: Andrzej Klimczak
Autor : Andrzej Klimczak