Biuletyn Informacji Publicznej

www.kielce.uw.gov.pl

Obwieszczenia (aktualne)

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego (tz)

Wojewoda Świętokrzyski zawiadamia, że na wniosek Gminy Ćmielów zostało wszczęte postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym kolejowym, dla inwestycji polegającej na budowie kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej dn 160-200 w miejscowości Ćmielów na działce nr ewid. 756, obręb Ćmielów – miasto.

Pliki do pobrania

Metryka strony

Data publikacji : 31.03.2014
Obowiązuje od : 31.03.2014
Obowiązuje do : 14.04.2014
Rejestr zmian
Osoba publikująca: Andrzej Klimczak
Autor : Andrzej Klimczak