Biuletyn Informacji Publicznej

www.kielce.uw.gov.pl

Obwieszczenia (aktualne)

Zawiadomienie o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego (tz)

Wojewoda Świętokrzyski zawiadamia, że na wniosek PGE Dystrybucja SA O/ Skarżysko-Kamiennaw dniu 02.04.2014 r. została wydana decyzja Nr XI/2014 w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym dla inwestycji polegającej na „budowie napowietrznej stacji transformatorowej, budowie przyłącza kablowego SN 15 kV od istniejącego słupa SN do projektowanej stacji transformatorowej, budowie napowietrznej linii niskiego napięcia oraz przyłącza kablowego do zasilania pompowni ścieków przy ul. Grzybowej w Skarżysku-Kamiennej”.

Pliki do pobrania

Metryka strony

Data publikacji : 02.04.2014
Obowiązuje od : 03.04.2014
Obowiązuje do : 16.04.2014
Rejestr zmian
Osoba publikująca: Andrzej Klimczak
Autor : Andrzej Klimczak