Biuletyn Informacji Publicznej

www.kielce.uw.gov.pl

Obwieszczenia (aktualne)

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania o wydaniu decyzji dotyczących gruntów zajętych pod linie kolejowe

Wojewoda Świętokrzyski zawiadamia, że wszczęte zostały postępowania w sprawach dotyczących wydania decyzji stwierdzających nabycie przez Skarb Państwa i PKP S.A. z mocy prawa z dniem 1 czerwca 2003 r., określonych praw do nieruchomości pozostających w dniu 28 lutego 2003 r. we władaniu PKP S.A., nie stanowiących własności Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub PKP S.A

Pliki do pobrania

  • 67.26 KB
    Data publikacji : 04.04.2014 07:00

Metryka strony

Data publikacji : 04.04.2014
Obowiązuje od : 08.04.2014
Obowiązuje do : 23.04.2014
Rejestr zmian
Osoba publikująca: Ryszard Pronobis
Autor : Ryszard Pronobis