Biuletyn Informacji Publicznej

www.kielce.uw.gov.pl

Obwieszczenia (aktualne)

Zawiadomienie o umorzeniu postępowania odwoławczego dot. zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej Przedsiębiorstwu Gospodarki Odpadami Sp. z o.o. w Kielcach pozwolenia na budowę Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów dla Miasta Kielce i pow.kieleckiego

Wojewoda Świętokrzyski zawiadamia, że decyzją z dnia 03.04.2014r. Znak: IN-I.7840.4.12.2014 zostało umorzone postępowanie odwoławcze, dotyczące decyzji Starosty Kieleckiego Nr 149/2014 z dnia 05.02.2014r. Znak: B-II.6740.88.7.2013 zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej Przedsiębiorstwu Gospodarki Odpadami Sp. z o.o. w Kielcach pozwolenia na budowę Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów dla Miasta Kielce i powiatu kieleckiego, inwestycja na działkach nr ewid.: 683/2, 748/1, 777/1, 777/3, 890/8, 890/11, 892/8, 892/10, 882 obręb Promnik gm. Strawczyn

Wydział Infrastruktury i Rozwoju

Pliki do pobrania

  • 62.09 KB
    Data publikacji : 07.04.2014 14:00

Metryka strony

Data publikacji : 07.04.2014
Obowiązuje od : 07.04.2014
Obowiązuje do : 28.04.2014
Rejestr zmian
Osoba publikująca: Ryszard Pronobis
Autor : Ryszard Pronobis