Biuletyn Informacji Publicznej

www.kielce.uw.gov.pl

Obwieszczenia (aktualne)

Zawiadomienie o zmianie decyzji Starosty Ostrowieckiego o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej w Ostrowcu

Wojewoda Świętokrzyski zawiadamia, że w dniu 24.04.2014r. wydał decyzję, w której: uchylił w części i orzekł w tym zakresie, uchylił w części i przekazał sprawę do ponownego rozpatrzenia w tym zakresie organowi pierwszej instancji oraz utrzymał w mocy w pozostałej części decyzję Starosty Ostrowieckiego z dnia 16.01.2014r., znak: AB.6740.569.2013.SP o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej obejmującej budowę drogi gminnej klasy L – ulicy Stawki w Ostrowcu Św. wraz z budową kanalizacji deszczowej i budową oświetlenia ulicznego

Wydział Infrastruktury i Rozwoju

Pliki do pobrania

  • 49.31 KB
    Data publikacji : 25.04.2014 07:00

Metryka strony

Data publikacji : 25.04.2014
Obowiązuje od : 28.04.2014
Obowiązuje do : 12.05.2014
Rejestr zmian
Osoba publikująca: Ryszard Pronobis
Autor : Ryszard Pronobis