Biuletyn Informacji Publicznej

www.kielce.uw.gov.pl

Obwieszczenia (aktualne)

Zawiadomienie o wydaniu decyzji w sprawie udzielenia pozwolenia na budowę regionalnej sieci szerokopasmowej

Wojewoda Świętokrzyski zawiadamia, że na wniosek Województwa Świętokrzyskiegow dniu 25.04.2014 r. wydał decyzję nr 62/2014 w sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielania pozwolenia na budowę regionalnej sieci szerokopasmowej Polski Wschodniej – województwo świętokrzyskie, relacja szkieletowa: złącze Kozłów –złącze Ostrów, na działkach o nr ewid. 676/1, 676/2 obr. 17 Ostrów, jedn. ewid. Krasocin, nr 96, 141, 326, 378, 379, 392, 426/2, 703 obr. 13 Ludynia, jedn. ewid. Krasocin, nr 901/1, 902, 933/1 obr. 4 Kozłów, jedn. ewid. Małogoszcz obszar wiejski.

Pliki do pobrania

Metryka strony

Data publikacji : 25.04.2014
Obowiązuje od : 25.04.2014
Obowiązuje do : 09.05.2014
Rejestr zmian
Osoba publikująca: Andrzej Klimczak
Autor : Andrzej Klimczak