Biuletyn Informacji Publicznej

www.kielce.uw.gov.pl

Obwieszczenia (aktualne)

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego (tz)

Wojewoda Świętokrzyski zawiadamia, że na wniosek PKP ENERGETYKA S.A w dniu 15.04.2014 r. zostało wszczęte postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym dla inwestycji polegającej na „budowie jednotorowej linii napowietrznej 110 kV” na działce o nr ewidencyjnym: 376/3 w obrębie ewidencyjnym: 16 Łachów, gmina: Włoszczowa-obszar wiejski, powiat włoszczowski, województwo świętokrzyskie - stanowiącej teren zamknięty PKP

Pliki do pobrania

Metryka strony

Data publikacji : 25.04.2014
Obowiązuje od : 25.04.2014
Obowiązuje do : 09.05.2014
Data modyfikacji : 25.04.2014 Rejestr zmian
Osoba publikująca: Andrzej Klimczak
Autor : Andrzej Klimczak