Biuletyn Informacji Publicznej

www.kielce.uw.gov.pl

Obwieszczenia (aktualne)

Zawiadomienie w sprawie wydania decyzji o udzieleniu zezwolenia na realizację inwestycji drogowej

WOJEWODA ŚWIĘTOKRZYSKI zawiadamia, że na wniosek Zarządu Województwa Świętokrzyskiego, reprezentowanego przez Dyrektora Świętokrzyskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Kielcach wydana została decyzja Nr 5/14 z dnia 25.04.2014r., znak: IN-III.7820.1.2.2013 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 754 Ostrowiec Świętokrzyski – Bałtów – Czekarzewice – granica województwa świętokrzyskiego na odcinku od km 1+912 do km 29+269 – z wyłączeniem obszaru miejscowości Okół od km 22+211 do km 25+353”, dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie drogi wojewódzkiej Nr 754 w km od 1+912 do km 22+211 i od km 25+353 do km 29+269, na obszarze powiatu ostrowieckieg

Pliki do pobrania

Metryka strony

Data publikacji : 02.05.2014
Obowiązuje od : 05.05.2014
Obowiązuje do : 19.05.2014
Rejestr zmian
Osoba publikująca: Andrzej Klimczak
Autor : Andrzej Klimczak