Biuletyn Informacji Publicznej

www.kielce.uw.gov.pl

Obwieszczenia (aktualne)

Zawiadomienie o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego (tz)

Wojewoda Świętokrzyski zawiadamia, że na wniosek Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. w dniu 08.05.2014r. została wydana decyzja Nr XV/2014 w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym, dla inwestycji polegającej na „Budowie sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z przyłączami w miejscowości Wełecz, gm. Busko-Zdrój na działkach nr ewid. 65/12, 65/1, obręb ewid. 32 Siesławice i dz. nr ewid. 419/9, obręb ewid. 40 Wełecz - stanowiącej teren zamknięty PKP.

Pliki do pobrania

Metryka strony

Data publikacji : 08.05.2014
Obowiązuje od : 08.05.2014
Obowiązuje do : 22.05.2014
Rejestr zmian
Osoba publikująca: Andrzej Klimczak
Autor : Andrzej Klimczak