Biuletyn Informacji Publicznej

www.kielce.uw.gov.pl

Obwieszczenia (aktualne)

Zawiadomienie o prowadzeniu ponownej oceny oddziaływania na środowisko (S-7 Jędrzejów-gran.woj.)

WOJEWODA ŚWIĘTOKRZYSKI informuje, że w sprawie wydania decyzji o zmianie decyzji Wojewody Świętokrzyskiego Nr 1/12 z dnia 2 maja 2012r., znak: IG.III.7820.6.2011 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: „Budowa drogi ekspresowej S-7 odcinek Jędrzejów – granica województwa świętokrzyskiego” na terenie gmin: Jędrzejów i Wodzisław, w związku z istotnym odstąpieniem od zatwierdzonego projektu budowlanego (w ustalonych liniach rozgraniczających teren) w zakresie dotyczącym m.in.: wprowadzenia nowych typów barier ochronnych na całym odcinku drogi, długości i wysokości ekranów akustycznych, wykonania kanału technologicznego, wykonania dodatkowych zjazdów indywidualnych, przystąpiono do ponownego przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla ww. zadania.

Wydział Infrastruktury i Rozwoju

Pliki do pobrania

  • 51.93 KB
    Data publikacji : 19.05.2014 12:00

Metryka strony

Data publikacji : 19.05.2014
Obowiązuje od : 21.05.2014
Obowiązuje do : 25.06.2013
Rejestr zmian
Osoba publikująca: Ryszard Pronobis
Autor : Ryszard Pronobis