Biuletyn Informacji Publicznej

www.kielce.uw.gov.pl

Obwieszczenia (aktualne)

Zawiadomienie o wydaniu decyzji w sprawie udzielenia pozwolenia na budowę (z)

Wojewoda Świętokrzyski podaje do publicznej wiadomości informację, iż w dniu 20.05.2014r. została wydana dla Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. decyzja o pozwoleniu na budowę kanalizacji teletechnicznej PEHD dn 50 w zakresie przekroczenia terenu zamkniętego od punktu A do punktu B linia: Łódź Kaliska – Dębica, km 191+202, na działce o nr ewid. 1/42, w obrębie ewid. 38, w jednostce ewid. Ostrowiec Świętokrzyski.

Pliki do pobrania

Metryka strony

Data publikacji : 20.05.2014
Obowiązuje od : 20.05.2014
Obowiązuje do : 03.06.2014
Rejestr zmian
Osoba publikująca: Andrzej Klimczak
Autor : Andrzej Klimczak