Biuletyn Informacji Publicznej

www.kielce.uw.gov.pl

Obwieszczenia (aktualne)

Zawiadomienie o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego (tz)

Wojewoda Świętokrzyski zawiadamia, że na wniosek PKP Energetyka SA w dniu 26.05.2014 r. została wydana decyzja Nr XVII/2014 w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym dla inwestycji polegającej na „Budowie jednotorowej linii napowietrznej 110 kV” na działce o nr ewidencyjnym 376/3 obręb 16 Łachów, gm. Włoszczowa – obszar wiejski, pow. włoszczowski, woj. świętokrzyskie –stanowiącej teren zamknięty PKP.

Pliki do pobrania

Metryka strony

Data publikacji : 27.05.2014
Obowiązuje od : 27.05.2014
Obowiązuje do : 10.06.2014
Rejestr zmian
Osoba publikująca: Andrzej Klimczak
Autor : Andrzej Klimczak