Biuletyn Informacji Publicznej

www.kielce.uw.gov.pl

Obwieszczenia (aktualne)

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia na budowę (d)

IN-II.7840.1.10.2016. Wojewoda Świętokrzyski zawiadamia, że na wniosek Polskich Sieci Elektroenergetycznych S.A. w dniu 25.02.2016 r. zostało wszczęte postępowanie w sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę dla inwestycji pn.: „Budowa napowietrznej linii elektroenergetycznej o napięciu 220 kV relacji Stacja elektroenergetyczna Radkowice – Stacja elektroenergetyczna Kielce Piaski

Wydział Infrastruktury i Rozwoju

Pliki do pobrania

Metryka strony

Data publikacji : 15.03.2016
Obowiązuje od : 15.03.2016
Obowiązuje do : 30.03.2016
Data modyfikacji : 15.03.2016 Rejestr zmian
Osoba publikująca: Andrzej Klimczak