Biuletyn Informacji Publicznej

www.kielce.uw.gov.pl

Obwieszczenia (aktualne)

Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 18.03.2016 r. - wszczęcie postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym

Wojewoda Świętokrzyski zawiadamia, że zostało wszczęte postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym dla zamierzenia inwestycyjnego pn. „Rozbudowa budynku nr 19 o szyb windowy z przestrzenią komunikacyjną i użytkową oraz rozbudowa i przebudowa istniejącej drogi pożarowej w zakresie niezbędnym dla obsługi projektowanej rozbudowy", na działce o nr ewid. 127 w obrębie ewid. 013 w jednostce ewid. Busko Zdrój, stanowiącej teren zamknięty MON.

Wydział Infrastruktury i Rozwoju

Metryka strony

Data publikacji : 18.03.2016
Obowiązuje od : 21.03.2016
Obowiązuje do : 04.04.2016
Data modyfikacji : 31.03.2016 Rejestr zmian
Osoba publikująca: Robert Szczerba