Biuletyn Informacji Publicznej

www.kielce.uw.gov.pl

Obwieszczenia (aktualne)

Wyszukiwanie pełnotekstowe

Okres obowiązywania Nazwa Opis
od
07.11.2019
do
21.11.2019
Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego o wpływie wniosku o stwierdzenie nabycia prawa własności do nieruchomości Wojewoda Świętokrzyski zawiadamia, że do Wojewody Świętokrzyskiego wpłynął wniosek o stwierdzenie, w trybie art. 73 ustawy z dnia 13 października 1998 r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. Nr 133, poz. 872 ze zm.), nabycia przez Powiat Jędrzejowski z mocy prawa, z dniem 1 stycznia 1999 r., prawa własności do nieruchomości położonej w obrębie Ludwinów, gmina Jędrzejów, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka Nr 41/5 o pow. 0,7910 ha ( wydzielona z działki Nr 41/2 o pow. 0,7100 ha), zajętej pod drogę publiczną Nr 15324 (nowy Nr 0172 T) pn. „Jaronowice – Skroniów – Dalechowy”.
od
08.11.2019
do
22.11.2019
IR.II.746.50.2019 Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 06.11.2019 r. dotyczące wydania decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 06.11.2019r. dotyczące wydania decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym dla inwestycji polegającej na rozbudowie istniejącego budynku 54b o halę magazynową z suwnicą i częścią biurowo-socjalną na działce o nr ewid. 1/49, obręb 0005 Młodzawy, jednostka ewid. 261001_1 Skarżysko-Kamienna – stanowiącej teren zamknięty.
od
06.11.2019
do
20.11.2019
Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego o wpływie wniosku o stwierdzenie nabycia prawa własności do nieruchomości Wojewoda Świętokrzyski zawiadamia, że do Wojewody Świętokrzyskiego wpłynął wniosek o stwierdzenie, w trybie art. 73 ustawy z dnia 13 października 1998 r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. Nr 133, poz. 872 ze zm.), nabycia przez Gminę Starachowice z mocy prawa, z dniem 1 stycznia 1999 r., prawa własności do nieruchomości położonej w mieście Starachowice, obręb 0005, oznaczonej na mapie do celów prawnych, przyjętej do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, prowadzonego przez Starostę Starachowickiego, w dniu 26.06.2019r. pod nr. P.2611.2019.1039, jako działka nr 191/2 o pow. 0,00231 ha (wydzielona z działki nr 191 o pow. 0,2201 ha), zajętej pod drogę publiczną - gminną nr 304108T pn. ul. Młynarska
od
05.11.2019
do
05.02.2020
Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiegow sprawie zmiany statutu Komunalnego Związku Ciepłownictwa "Ponidzie” w Busku-Zdroju Wojewoda Świętokrzyski ogłasza zmianę statutu Komunalnego Związku Ciepłownictwa ‚„Ponidzie” w Busku-Zdroju (Dz. Urz. Woj. Świętokrzyskiego z 2010 r. Nr 252, poz. 2517, zm. z 2012 r. poz. 2029) zgodnie z treścią uchwały Zgromadzenia nr 9/II/2019 z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany Statutu Komunalnego Związku Ciepłownictwa "Ponidzie" w Busku-Zdroju.
od
07.11.2019
do
21.11.2019
IR.II.746.38.2019 Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 05.11.2019 r. dotyczące wydania decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 05.11.2019r. dotyczące wydania decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym dla inwestycji polegającej na budowie kablowej linii elektroenergetycznej Sn 15 kV o długości ok. 110 m, w ciągu linii kolejowej nr 568 relacji Sitkówka-Nowiny - Górki Szczukowskie w km ok. 5.512. Inwestycja na działkach nr ewid. 87/44, 87/148, 87/152, 87/173 obręb 0018 Kielce, jedn. ewid. 266101_1 Kielce - stanowiących teren zamknięty kolejowy.
od
31.10.2019
do
14.11.2019
Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego o wpływie wniosku o stwierdzenie nabycia prawa własności do nieruchomości Wojewoda Świętokrzyski zawiadamia, że do Wojewody Świętokrzyskiego wpłynął wniosek o stwierdzenie, w trybie art. 73 ustawy z dnia 13 października 1998 r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. Nr 133, poz. 872 ze zm.), nabycia przez Gminę Starachowice z mocy prawa, z dniem 1 stycznia 1999 r., prawa własności do nieruchomości położonej w Starachowicach, w obrębie 0004, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 2217/34 o pow. 0,0083 ha, zajętej pod drogę publiczną - gminną pn. ul. Smugowa (nowy nr 304172 T).
od
30.10.2019
do
13.11.2019
Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego o wpływie wniosku o stwierdzenie nabycia prawa własności do nieruchomości Wojewoda Świętokrzyski zawiadamia, że do Wojewody Świętokrzyskiego wpłynął wniosek o stwierdzenie, w trybie art. 73 ustawy z dnia 13 października 1998 r. - Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz.U. nr 133, poz. 872, ze zm.), nabycia przez Skarb Państwa z mocy prawa, z dniem 1 stycznia 1999 r., prawa własności do nieruchomości położonej w obrębie Urzuty, gm. Opatowiec, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków, jako działki: Nr 161/4 o pow. 0,5295 ha i Nr 161/9 o pow. 0,6241 ha, zajętej pod drogę publiczną nr 777 pn.: „Kraków – Nowe Brzesko – Połaniec – Sandomierz - Annopol”
od
30.10.2019
do
13.11.2019
IR.II.746.31.2019 Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 28.10.2019 r. dotyczące wydania decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 28.10.2019r. dotyczące wydania decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym dla inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej przeciwpożarowej z rur PE 110 o długości w obrębie terenu zamkniętego ok. 1800,0 m. Inwestycja na działkach nr ewid. 5981/66, 5981/38, 5981/39, 5981/37, 5981/36, 5981/35, 5981/34, 5981/121, 5981/84, 5981/81, 5981/78, 5981/77, 5981/76, 5981/75, 5981/74, obręb ewid. 0001 Staszów, jednostka ewid. 261207_4 Staszów miasto - stanowiących teren zamknięty kolejowy.
od
28.10.2019
do
11.11.2019
Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego o wpływie wniosku o stwierdzenie nabycia prawa własności do nieruchomości Wojewoda Świętokrzyski zawiadamia, że do Wojewody Świętokrzyskiego wpłynął wniosek o stwierdzenie, w trybie art. 73 ustawy z dnia 13 października 1998 r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. Nr 133, poz. 872 ze zm.), nabycia przez Miasto Kielce na prawach powiatu z mocy prawa, z dniem 1 stycznia 1999 r., prawa własności do nieruchomości położonej w Kielcach, w obrębie 0009, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 1539/32 o pow. 0,0040 ha, zajętej pod drogę publiczną pn. ul. Hoża.
od
28.10.2019
do
11.11.2019
Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego o wpływie wniosku o stwierdzenie nabycia prawa własności do nieruchomości Wojewoda Świętokrzyski zawiadamia, że do Wojewody Świętokrzyskiego wpłynął wniosek o stwierdzenie, w trybie art. 73 ustawy z dnia 13 października 1998 r. - Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz.U. nr 133, poz. 872, ze zm.), nabycia przez Powiat Włoszczowski z mocy prawa, z dniem 1 stycznia 1999 r. prawa własności do nieruchomości położonej w obrębie 0026 Wymysłów, gmina Włoszczowa, oznaczonej na mapie z projektem podziału, przyjętej do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, prowadzonego przez Starostę Włoszczowskiego, pod Nr P.2613.2018.1211, jako działka Nr 206/1 o pow. 0,0025 ha (wydzielona z działki Nr 206 o pow. 0,09 ha), zajętej pod drogę publiczną Nr 15381 pn. Nieznanowice – Wymysłów – Ludynia (nowy Nr 0221 T).
od
28.10.2019
do
12.11.2019
IR.I.7840.6.4.2019 Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 24.10.2019 r. dotyczące przekazania do Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego zażalenia na postanowienie Wojewody Świętokrzyskiego Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 24.10.2019 r. dotyczące przekazania do Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego przy piśmie z dnia 23.10.2019r. znak: IR.I.7840.6.4.2019 zażalenia Pani Jolanty Lewandowskiej reprezentującą spółkę P4 Spółka z o.o. z siedzibą w Warszawie na postanowienie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 07.10.2019 r. znak: IR.I.7840.6.4.2019 wstrzymujące wykonanie ostatecznej decyzji Starosty Opatowskiego Nr 2.7.2018.Sa z dnia 23.01.2019r. znak:B.I.6740.2.7.2018.Sa.
od
24.10.2019
do
07.11.2019
Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego o wpływie wniosku o stwierdzenie nabycia prawa własności do nieruchomości Wojewoda Świętokrzyski zawiadamia, że do Wojewody Świętokrzyskiego wpłynął wniosek o stwierdzenie, w trybie art. 73 ustawy z dnia 13 października 1998 r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. Nr 133, poz. 872 ze zm.), nabycia przez Powiat Staszowski, z mocy prawa, z dniem 1 stycznia 1999 r. prawa własności nieruchomości położonej w obrębie Sufczyce, gmina Oleśnica, oznaczonej na mapie do celów prawnych, przyjętej do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, prowadzonego przez Starostę Staszowskiego, w dniu 07.12.2018 r. pod nr P.2612.2018.1564, jako działka Nr 370/1 o pow. 0,0068 ha ( wydzielona z działki Nr 370 o pow. 0,4600 ha), zajętej pod drogę publiczną Nr 15218 pn. „Oleśnica – Sufczyce – Brody Małe” ( nowy numer 0108 T ).
od
24.10.2019
do
07.11.2019
Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego o wpływie wniosku o stwierdzenie nabycia prawa własności do nieruchomości Wojewoda Świętokrzyski zawiadamia, że do Wojewody Świętokrzyskiego wpłynął wniosek o stwierdzenie, w trybie art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 13 października 1998 r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. Nr 133, poz. 872 ze zm.), nabycia przez Skarb Państwa, z mocy prawa, z dniem 01.01.1999 r. prawa własności do nieruchomości położonych w obrębie Kolonia Chlewice, gmina Moskorzew, oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków jako działki: Nr 691/1 o pow. 0,7099 ha, Nr 691/2 o pow. 0,1560 ha, Nr 691/3 o pow. 0,1318 ha, Nr 691/4 o pow. 0,3653 ha, Nr 691/6 o pow. 0,2696 ha i Nr 691/7 o pow. 3,53 ha), zajętych pod drogę publiczną Nr 78 pn. (Katowice) Siewierz – Zawiercie – Szczekociny – Nagłowice – Jędrzejów (Kielce).
od
24.10.2019
do
07.11.2019
Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego o wpływie wniosku o stwierdzenie nabycia prawa własności do nieruchomości Wojewoda Świętokrzyski zawiadamia, że do Wojewody Świętokrzyskiego wpłynął wniosek o stwierdzenie, w trybie art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 13 października 1998 r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. Nr 133, poz. 872 ze zm.), nabycia przez Powiat Skarżyski z mocy prawa, z dniem 1 stycznia 1999 r. udziału w wysokości 1/3 części w prawie własności nieruchomości położonej w Skarżysku-Kamiennej, obręb 0004 Kamienna, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka Nr 2 o pow. 0,1114 ha, zajętej pod drogę publiczną pn. ul. 11 Listopada.
od
24.10.2019
do
07.11.2019
Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego o wpływie wniosku o stwierdzenie nabycia prawa własności do nieruchomości Wojewoda Świętokrzyski zawiadamia, że do Wojewody Świętokrzyskiego wpłynął wniosek o stwierdzenie, w trybie art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 13 października 1998 r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. Nr 133, poz. 872 ze zm.), nabycia przez Gminę Brody z mocy prawa, z dniem 1 stycznia 1999 r. prawa własności do nieruchomości położonej w obrębie Krynki, gmina Brody, oznaczonej na mapie do celów prawnych, przyjętej do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, prowadzonego przez Starostę Starachowickiego, w dniu 18.09.2019 r. pod Nr P.2611.2019.1552, jako działki: Nr 1153/1 o pow. 0,0251 ha i Nr 1153/3 o pow. 0,4183 ha (wydzielone z działki Nr 1153 o pow. 0,4700 ha), zajętej pod drogę publiczną Nr 1524031 pn. Krynki Zakanale – Rudnik (nowy Nr 313031 T).
od
25.10.2019
do
08.11.2019
IR.II.746.37.2019 Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 24.10.2019 r. dotyczące wydania decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 24.10.2019r. dotyczące wydania decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym dla zadania pn.: „Budowa garażu do przechowywania sprzętu czołgowo-samochodowego wraz z podziemną infrastrukturą techniczną, przebudowa zagospodarowania terenu na terenie kompleksu wojskowego K-3345 Kielce przy ul. Wojska Polskiego w Kielcach” na działce o nr ewid. 41/23, obręb 0031 Kielce, jednostka ewid. 266101_1 Kielce – stanowiącej teren zamknięty MON.
od
23.10.2019
do
06.11.2019
Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego o wpływie wniosku o stwierdzenie nabycia prawa własności do nieruchomości Wojewoda Świętokrzyski zawiadamia, że do Wojewody Świętokrzyskiego wpłynął wniosek o stwierdzenie, w trybie art. 73 ustawy z dnia 13 października 1998 r. - Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz.U. nr 133, poz. 872, ze zm.), nabycia przez Gminę Skarżysko Kościelne z mocy prawa, z dniem 1 stycznia 1999 r., prawa własności do nieruchomości położonej w Skarżysku Kościelnym, obręb 0012, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków, jako działka Nr 1976/65 o pow. 0,0078 ha, zajętej pod drogę publiczną Nr 1543016 pn. „ul. Polna” (nowy numer 002178 T).
od
23.10.2019
do
06.11.2019
Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego o wpływie wniosku o stwierdzenie nabycia prawa własności do nieruchomości Wojewoda Świętokrzyski zawiadamia, że do Wojewody Świętokrzyskiego wpłynął wniosek o stwierdzenie, w trybie art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 13 października 1998 r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. Nr 133, poz. 872 ze zm.), nabycia przez Gminę Skarżysko-Kamienna, z mocy prawa, z dniem 01.01.1999 r. prawa własności do nieruchomości położonej w Skarżysku-Kamiennej, w obrębie 0013 Nowy Młyn, arkusz 93, oznaczonej na mapie z projektem podziału nieruchomości opracowanym w trybie przepisów ustawy o gospodarce nieruchomościami do regulacji stanu prawnego drogi, przyjętej do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, prowadzonego przez Starostę Skarżyskiego, w dniu 02.10.2018 r. pod Nr P.2610.2018.876, jako działka Nr 4075/1 o pow. 0,0049 ha (wydzielona z działki Nr 4075 o pow. 0,2908 ha), zajętej pod drogę publiczną pn. Langiewicza.
od
23.10.2019
do
06.11.2019
Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego o wpływie wniosku o stwierdzenie nabycia prawa własności do nieruchomości Wojewoda Świętokrzyski zawiadamia, że do Wojewody Świętokrzyskiego wpłynął wniosek o stwierdzenie, w trybie art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 13 października 1998 r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. Nr 133, poz. 872 ze zm.), nabycia przez Gminę Starachowice z mocy prawa, z dniem 1 stycznia 1999 r. prawa własności do nieruchomości położonej w Starachowicach w obrębie 0004, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków, jako działka Nr 2181/1 o pow. 0,0031 ha, zajętej pod drogę publiczną pn. Smugowa.
od
23.10.2019
do
06.11.2019
Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego o wpływie wniosku o stwierdzenie nabycia prawa własności do nieruchomości Wojewoda Świętokrzyski zawiadamia, że do Wojewody Świętokrzyskiego wpłynął wniosek o stwierdzenie, w trybie art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 13 października 1998 r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. Nr 133, poz. 872 ze zm.), nabycia przez Gminę Skarżysko-Kamienna, z mocy prawa, z dniem 01.01.1999 r. prawa własności do nieruchomości położonej w Skarżysku-Kamiennej, w obrębie 0013 Nowy Młyn, arkusz 93, oznaczonej na mapie z projektem podziału nieruchomości opracowanym w trybie przepisów ustawy o gospodarce nieruchomościami do regulacji stanu prawnego drogi, przyjętej do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, prowadzonego przez Starostę Skarżyskiego, w dniu 31.10.2018 r. pod Nr P.2610.2018.1009, jako działka Nr 4160/1 o pow. 0,0045 ha (wydzielona z działki Nr 4160 o pow. 0,1051 ha), zajętej pod drogę publiczną pn. Langiewicza.
od
23.10.2019
do
06.11.2019
Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego o wpływie wniosku o stwierdzenie nabycia prawa własności do nieruchomości Wojewoda Świętokrzyski zawiadamia, że do Wojewody Świętokrzyskiego wpłynął wniosek o stwierdzenie, w trybie art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 13 października 1998 r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. Nr 133, poz. 872 ze zm.), nabycia przez Gminę Skarżysko-Kamienna, z mocy prawa, z dniem 01.01.1999 r. prawa własności do nieruchomości położonej w Skarżysku-Kamiennej, w obrębie 0012 Łyżwy, arkusz 87, oznaczonej na mapie z projektem podziału nieruchomości opracowanym w trybie przepisów ustawy o gospodarce nieruchomościami do regulacji stanu prawnego drogi, przyjętej do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, prowadzonego przez Starostę Skarżyskiego, w dniu 15.10.2018 r. pod Nr P.2610.2018.928, jako działka Nr 270/1 o pow. 0,0052 ha (wydzielona z działki Nr 270 o pow. 0,1004 ha), zajętej pod drogę publiczną pn. Langiewicza.
od
23.10.2019
do
06.11.2019
Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego o wpływie wniosku o stwierdzenie nabycia prawa własności do nieruchomości Wojewoda Świętokrzyski zawiadamia, że do Wojewody Świętokrzyskiego wpłynął wniosek o stwierdzenie, w trybie art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 13 października 1998 r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. Nr 133, poz. 872 ze zm.), nabycia przez Gminę Skarżysko-Kamienna, z mocy prawa, z dniem 01.01.1999 r. prawa własności do nieruchomości położonej w Skarżysku-Kamiennej, w obrębie 0012 Łyżwy, arkusz 87, oznaczonej na mapie z projektem podziału nieruchomości opracowanym w trybie przepisów ustawy o gospodarce nieruchomościami do regulacji stanu prawnego drogi, przyjętej do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, prowadzonego przez Starostę Skarżyskiego, w dniu 25.10.2018 r. pod Nr P.2610.2018.973, jako działka Nr 283/1 o pow. 0,0023 ha (wydzielona z działki Nr 283 o pow. 0,1664 ha), zajętej pod drogę publiczną pn. Langiewicza.
od
23.10.2019
do
06.11.2019
Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego o wpływie wniosku o stwierdzenie nabycia prawa własności do nieruchomości Wojewoda Świętokrzyski zawiadamia, że do Wojewody Świętokrzyskiego wpłynął wniosek o stwierdzenie, w trybie art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 13 października 1998 r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. Nr 133, poz. 872 ze zm.), nabycia przez Gminę Starachowice z mocy prawa, z dniem 1 stycznia 1999 r. prawa własności do nieruchomości położonej w Starachowicach w obrębie 0004, oznaczonej na mapie projekt podziału nieruchomości, przyjętej do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, prowadzonego przez Starostę Starachowickiego, w dniu 28.10.2004 r. pod Nr 2148-423/2004, jako działka Nr 1916/1 o pow. 0,0015 ha (wydzielona z działki Nr 1916 o pow. 0,0692 ha), zajętej pod drogę publiczną pn. Jelenia.
od
25.10.2019
do
08.11.2019
IR.II.746.35.2019 Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 23.10.2019 r. dotyczące postanowienia nadaniu rygoru natychmiastowej wykonalności decyzji Wojewody Świętokrzyskiego Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 23.10.2019r. dotyczące wydania postanowienia o nadaniu rygoru natychmiastowej wykonalności decyzji Wojewody Świętokrzyskiego Nr XXXIV/2019 z dnia 17.10.2019r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym dla inwestycji pn.: "Prace na linii kolejowej nr 25 na odcinku Skarżysko-Kamienna - Sandomierz" w km 143,100-157,130; 157,400-162,246; 163,241-166,353; 175,948-179,695; 184,832-186,670; 186,860-188,108; 188,124-188,300.
od
22.10.2019
do
05.11.2019
Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego o wpływie wniosku o stwierdzenie nabycia prawa własności do nieruchomości Wojewoda Świętokrzyski zawiadamia, że do Wojewody Świętokrzyskiego wpłynął wniosek o stwierdzenie, w trybie art. 73 ustawy z dnia 13 października 1998 r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. Nr 133, poz. 872 ze zm.), nabycia przez Skarb Państwa z mocy prawa, z dniem 1 stycznia 1999 r., prawa własności do nieruchomości położonej w Kielcach, w obrębie 0017, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 107/104 o pow. 0,0145 ha, zajętej pod ul. Sandomierską leżącą w ciągu drogi publicznej nr 74 pn. (Piotrków Trybunalski) Sulejów – Żarnów – Ruda Maleniecka – Kielce – Łagów – Opatów – Annopol – Kraśnik.
od
24.10.2019
do
07.11.2019
IR.II.746.48.2019 Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 22.10.2019 r. dotyczące wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenach zamkniętych Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 22.10.2019 r. dotyczące wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym dla inwestycji polegającej na budowie kanalizacji sanitarnej ciśnieniowo-tłoczonej w km od 184,820 do 184,980 linii kolejowej nr 25 Łódź Kaliska – Dębica, na działkach nr ewid. 275/13, obręb 0004 Chmielów, jednostka ewid. 260703_2 Bodzechów, nr ewid. 242/1, 242/2, obręb 0015 Rudka, jednostka ewid. 260705_5 Kunów – obszar wiejski - stanowiących teren zamknięty kolejowy.
od
21.10.2019
do
04.11.2019
Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego o wpływie wniosku o stwierdzenie nabycia prawa własności do nieruchomości Wojewoda Świętokrzyski zawiadamia, że do Wojewody Świętokrzyskiego wpłynął wniosek o stwierdzenie, w trybie art. 73 ustawy z dnia 13 października 1998 r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. Nr 133, poz. 872 ze zm.), nabycia przez Powiat Skarżyski z mocy prawa, z dniem 1 stycznia 1999 r., prawa własności do nieruchomości położonej w Skarżysku - Kamiennej, obręb 0004 Kamienna, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka Nr 68 o pow. 0,0606 ha, zajętej pod drogę publiczną - powiatową pn. ul. Towarowa.
od
21.10.2019
do
04.11.2019
Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego o wpływie wniosku o stwierdzenie nabycia prawa własności do nieruchomości Wojewoda Świętokrzyski zawiadamia, że do Wojewody Świętokrzyskiego wpłynął wniosek o stwierdzenie, w trybie art. 73 ustawy z dnia 13 października 1998 r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. Nr 133, poz. 872 ze zm.), nabycia przez Powiat Kielecki z mocy prawa, z dniem 1 stycznia 1999 r., prawa własności do nieruchomości położonej w obrębie 0002 Belno, gm. Zagnańsk, oznaczonej na mapie do celów prawnych przyjętej do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego prowadzonego przez Starostę Kieleckiego w dniu 14.12.2018 r. za Nr P.2604.2018.7274, jako działka Nr 19/3 o pow. 0,0049 ha, zajętej pod drogę publiczną Nr 15489 pn. „Wąsosza – Belno – Zalezianka – Łączna – do drogi 7” ( nowy Nr 0307 T).
od
21.10.2019
do
04.11.2019
Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego o wpływie wniosku o stwierdzenie nabycia prawa własności do nieruchomości Wojewoda Świętokrzyski zawiadamia, że do Wojewody Świętokrzyskiego wpłynął wniosek o stwierdzenie, w trybie art. 73 ustawy z dnia 13 października 1998 r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. Nr 133, poz. 872 ze zm.), nabycia przez Powiat Opatowski z mocy prawa, z dniem 1 stycznia 1999 r., prawa własności do nieruchomości położonej w obrębie 0010 Karwów, gmina Opatów, oznaczonej na mapie sytuacyjnej z projektem podziału nieruchomości, przyjętej do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, prowadzonego przez Starostę Opatowskiego, w dniu 04.12.2018 r. pod nr. P.2606.2017.1078, jako działki: nr 453/1 o pow. 0,0038 ha i nr 462/3 o pow. 0,0820 ha (wydzielone z działek odpowiednio: nr 453 o pow. 0,0400 ha i nr 462/1 o pow. 0,1075 ha), zajętej pod drogę publiczną nr 42150 pn. Kolonia Okalina – Karwów – Malice – Męczenice – Pielaszów – Daromin (nowy nr 0730 T).
od
23.10.2019
do
06.11.2019
IR.II.7840.1.34.2019 Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 18.10.2019 r. dotyczące postanowienia o odmowie nadania rygoru natychmiastowej wykonalności decyzji Wojewody Świętokrzyskiego Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 18.10.2019r. dotyczące wydania postanowienia o odmowie nadania rygoru natychmiastowej wykonalności decyzji Wojewody Świętokrzyskiego Nr XXXII/D//2019 z dnia 07.10.2019r. orzekającej o zmianie decyzji Wojewody Świętokrzyskiego Nr 81/2011 z dnia 07.11.2011r, znak IG.II.7840.D.5.2011 dla inwestycji pn.: Rozbudowa drogi krajowej nr 73 na odcinku od granicy miasta Kielce do Woli Morawickiej wraz z budową obwodnicy miejscowości Morawica i Wola Morawicka - odcinek I”.

Wybierz Strony