Biuletyn Informacji Publicznej

www.kielce.uw.gov.pl

Obwieszczenia (aktualne)

Wyszukiwanie pełnotekstowe

Okres obowiązywania Nazwa Opis
od
04.09.2019
do
18.09.2019
IR.II.746.41.2019 Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 28.08.2019r. dotyczące wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętymi Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 28.08.2019r. dotyczące wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym dla inwestycji polegającej na budowie infrastruktury technicznej: elektroenergetycznych linii kablowych średniego napięcia 15kV wraz z kanalizacją teletechniczną światłowodową, na działkach o nr ewid.: 434/16, 434/17, 434/18, 704/1, 517/1, 703/1 w obrębie ewid. 0005 Grzymała, w jednostce ewid. 260107_2 Tuczępy, pow. buski, stanowiących teren zamknięty kolejowy.
od
29.08.2019
do
12.09.2019
IR.II.746.31.2019 Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 26.08.2019r. dotyczące zebrania materiału dowodowego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 26.08.2019r. dotyczące zebrania materiału dowodowego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym dla inwestycji polegającej na „budowie sieci wodociągowej przeciwpożarowej z rur PE 110 o długości w obrębie terenu zamkniętego ok. 1800,0 m”. Inwestycja na działkach nr ewid. 5981/66, 5981/38, 5981/39, 5981/37, 5981/36, 5981/35, 5981/34, 5981/121, 5981/84, 5981/81, 5981/78, 5981/77, 5981/76, 5981/75, 5981/74, obręb 0001 Staszów, jedn. ewid. 261207_4 Staszów Miasto - stanowiącej teren zamknięty kolejowy. Pismem z dnia 19.08.2019 r. (data wpływu do tut. organu 22.08.2019 r.) Inwestor częściowo zmienił trasę projektowanej sieci wraz z obszarem jej oddziaływania.
od
29.08.2019
do
12.09.2019
IR.II.746.38.2019 Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 26.08.2019r. dotyczące wszczęcia postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 26.08.2019r. dotyczące wszczęcia postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym dla inwestycji polegającej na budowie kablowej linii elektroenergetycznej Sn 15 kV, o długości ok. 110, 0 m, w ciągu linii kolejowej nr 568 relacji Sitkówka Nowiny- Górki Szczukowskie w km ok. 5.512. Inwestycja na działkach nr ewid. 87/44, 87/148, 87/152, 87/173, obręb 0018 Kielce, jedn. ewid. 266101_1 Kielce – stanowiących teren zamknięty kolejowy.
od
28.08.2019
do
11.09.2019
IR.II.7840.1.50.2019 Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 26.08.2019r. dotyczące wydania decyzji nr 52/2019 w sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 26.08.2019r. dotyczące wydania decyzji w sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielania pozwolenia na budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Chęciny od ul. Kieleckiej do ul. Zelejowej wraz z przyległym terenem-Etap I w zakresie przejścia przez pas drogi wojewódzkiej nr 762 na działkach nr 980/1, obręb 01 Chęciny, jednostka ewid. 260403_4 Chęciny, 893/2, obręb 01 Chęciny, jednostka ewid. 260403_4 Chęciny 1189/3, obręb 01 Chęciny, jednostka ewid. 260403_4 Chęciny, 5044/2, obręb 01 Chęciny, jednostka ewid. 260403_4 Chęciny.
od
23.08.2019
do
06.09.2019
IR.II.746.32.2019 Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 23.08.2019 r. dotyczące wydania decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 23.08.2019 r. dotyczące wydania decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym dla inwestycji polegającej na budowie obiektów budowlanych związanych z istniejącą podstacją trakcyjną PT Starachowice, w ciągu linii kolejowej nr 25 relacji Łódź Kaliska - Dębica, na działce o nr ewid. 1089/7 w obrębie ewid. 0005, w jednostce ewid. Starachowice - stanowiącej teren zamknięty kolejowy.
od
23.08.2019
do
06.09.2019
IR.II.746.29.2019 Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 09.08.2019 r. dotyczące wydania decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 09.08.2019 r. dotyczące wydania decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym dla inwestycji polegającej na budowie linii kablowej SN-15 kV w celu realizacji zadania pn.: "Projekt przebudowy pierścienia kablowego SN-15 kV, budowa linii kablowej relacji GPZ-Stary Młyn - Stacja trafo Końskie KZ03" na działce o nr ewid. 1291/138, obręb 0003 Końskie-miasto - stanowiącej teren zamknięty kolejowy.
od
23.08.2019
do
06.09.2019
IR.II.746.25.2019 Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 07.08.2019 r. dotyczące wydania decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 07.08.2019 r. dotyczące wydania decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym dla inwestycji polegającej na rozbudowie istniejącego parkingu wraz z rozbudową istniejącej kanalizacji deszczowej i budową separatora oraz przebudową zjazdu z ulicy Ekonomii na działce o nr ewid. 1/49, obręb 0005 Młodzawy, jednostka ewid. 261001_1 Skarżysko-Kamienna - stanowiącej teren zamknięty MON.
od
27.08.2019
do
10.09.2019
IR.II.746.22.2019 Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 23.08.2019 r. dotyczące wydania decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 23.08.2019 r. dotyczące wydania decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym dla inwestycji polegającej na budowie zjazdu oraz drogi wewnętrznej, w celu zapewnienia obsługi budynków technologicznych związanych z funkcjonowanie linii kolejowej, inwestycja na działce o nr ewid.: 188/1, obręb ewid. 0010 Januszowice, jednostka ewid. 260102_2 Gnojno
od
27.08.2019
do
10.09.2019
IR.II.746.39.2019 Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 23.08.2019 r. dotyczące wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 23.08.2019 r. dotyczące wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym dla inwestycji polegającej na „budowie obiektów budowlanych związanych z istniejącą podstacją trakcyjną PT Skarżysko” (zakres zgodnie z treścią wniosku), inwestycja na działkach nr: 1/99, 109/2, obręb 0011 Górna Kamienna, jednostka ewid. 261001_1 Skarżysko-Kamienna
od
27.08.2019
do
10.09.2019
IR.II.746.35.2019 Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 22.08.2019 r. dotyczące wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 22.08.2019 r. dotyczące wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym dla inwestycji pn.: „Prace na linii kolejowej nr 25 na odcinku Skarżysko-Kamienna – Sandomierz” w km 143,100-157,130; 157,400-162,246; 163,241-166,353; 175,948-179,695; 184,832-186,670; 186,860-188,108; 188,124-188,300, inwestycja na terenie gm. Skarżysko-Kamienna, Skarżysko Kościelne, Wąchock, Starachowice, Brody, Bodzechów, Ostrowiec Świętokrzyski.
od
22.08.2019
do
05.09.2019
Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej Wojewoda Świętokrzyski zawiadamia, że na wniosek Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad, działającego przez pełnomocnika, złożony w dniu 02.07.2019r., pismo bez znaku, uzupełniony w dniach 26.07.2019r. i 06.08.2019r., pisma bez znaku, zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla zadania pn.: „Budowa mostu przez ciek bez nazwy w ciągu drogi krajowej Nr 79 w km 193+836 w miejscowości Andruszkowice”, na terenie gminy Samborzec w powiecie sandomierskim.
od
22.08.2019
do
05.09.2019
IR.II.746.28.2019 Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 20.08.2019 r. dotyczące wydania decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 20.08.2019 r. dotyczące wydania decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym dla inwestycji polegającej na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia z rur PE dn 63 mm długości w obrębie terenu zamkniętego 267,0 m. Inwestycja na działce nr ewid. 3806/4, obręb 0001 Kunów Miasto, jedn. ewid. 260705_4 Kunów Miasto
od
22.08.2019
do
05.09.2019
IR.II.746.24.2019 Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 19.08.2019 r. dotyczące wydania decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 19.08.2019 r. dotyczące wydania decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym dla inwestycji polegającej na budowie strunobetonowej wieży antenowej o wysokości 21,5 m w km 24+153,53 linii kolejowej nr 70 Chmielnik-Grzybów na potrzeby realizacji inwestycji pn.: „Odbudowa mijanki lk. 70 na szlaku Chmielnik-Grzybów”. Inwestycja zlokalizowana na działce o nr ewid. 188/1, obręb nr 0010 Januszowice, jednostka ewid. 260102_2 Gnojno
od
21.08.2019
do
04.09.2019
IR.II.746.33.2019 Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 01.08.2019 r. dotyczące wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 01.08.2019 r. dotyczące wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym dla inwestycji polegającej na „budowie obiektów budowlanych związanych z istniejącą podstacją trakcyjną PT Ostrowiec Świętokrzyski” w ciągu linii kolejowej nr 25 relacji Łódź Kaliska – Dębica w km 188,777, na działce nr ewid. 1/59, obręb 0038 Ostrowiec Świętokrzyski, jedn. ewid. 260701_1 Ostrowiec Świętokrzyski
od
21.08.2019
do
04.09.2019
Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej Wojewoda Świętokrzyski zawiadamia, że na wniosek Dyrektora Świętokrzyskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Kielcach, działającego w imieniu Zarządu Województwa Świętokrzyskiego, z dnia 28.06.2019r., pismo bez znaku, uzupełniony pismami z dnia 05.08.2019r., znak: ŚZDW.R-WD.4110.85.2019 i z dnia 12.08.2019r., znak: ŚZDW.R-WD.4110.85-1.2019, zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla zadania pn.: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 728 na odc. Łopuszno-DK 74 na odcinku od skrzyżowania z DK 74 (km ok. 0+000) do skrzyżowania z drogą powiatową 0473T (km ok. 4+180)” na terenie gminy Radoszyce.
od
20.08.2019
do
03.09.2019
Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego o przekazaniu skargi na na postanowienie Wojewody Świętokrzyskiego stwierdzające niedopuszczalność odwołania Wojewoda Świętokrzyski zawiadamia, że w dniu 16 sierpnia 2019r. przekazał skargę Adama Maciejewskiego i Magdaleny Maciejewskiej, reprezentowanych przez pełnomocnika adwokata Łukasza Bałagę, z dnia 18 lipca 2019r. na postanowienie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 19 czerwca 2019r. znak: SPN.IV.7511.1.2.2019, stwierdzające niedopuszczalność odwołania Adam Maciejewskiego i Magdaleny Maciejewskiej od decyzji Starosty Kieleckiego z dnia 11 stycznia 2019r. znak: GN-I.6620.5.78.2018.DG orzekającej o ustaleniu, że nieruchomość oznaczona w ewidencji gruntów gm. Sitkówka-Nowiny obręb Zagrody, jako działki Nr Nr: 182 i 188 o łącznej pow. 0,0200 ha, stanowi mienie gminne, wraz z odpowiedzią na skargę i aktami sprawy.
od

do
Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego o wniesieniu przez Pana Karola Spyrczaka skargi do WSA Wojewoda Świętokrzyski zawiadamia o wniesieniu przez Pana Karola Spyrczaka, skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach na własną decyzję z dnia 14.06.2019 r. Znak: IR.I.7840.6.5.2018 utrzymującą w mocy decyzję Starosty Opatowskiego Nr 2.2.2018.Ta z dnia 11.03.2019 r. Znak: B.I.6740.2.2.2018.Ta zatwierdzającą projekt budowlany i udzielającą dla P4 Sp. z o.o., ul. Taśmowa 7, 02-677 Warszawa pozwolenia na budowę stacji bazowej telefonii komórkowej PLAY wraz z wewnętrzną linią zasilającą numer OPA4421A, zlokalizowanej w miejscowości Czekarzewice II, gm. Tarłów
od
13.08.2019
do
27.08.2019
Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego - wpływ odwołań od decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej Wojewoda Świętokrzyski zawiadamia, że od decyzji Nr 9/19 z dnia 01.07.2019r., znak: SPN.III.7820.1.2.2019 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie obwodnicy miejscowości Kazimierza Wielka w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 768 o długości ok. 2,8km (wraz z budową mostu na rzece Małoszówce w km ok. 1,9 projektowanej obwodnicy) oraz w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 776 o długości ok. 2,4km wraz budową lub przebudową sieci uzbrojenia terenu, innych dróg publicznych i zjazdów, na terenie miasta i gminy Kazimierza Wielka w powiecie kazimierskim, wpłynęły odwołania. Odwołania wraz z aktami sprawy zostały przesłane do Ministra Inwestycji i Rozwoju.
od

do
Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 17 lipca 2019r. w sprawie ogłoszenia wykazu spółek wodnych i związków spółek wodnych, którym przyznano dotację podmiotową z budżetu Wojewody Świętokrzyskiego w 2019r.
od
07.08.2019
do
21.08.2019
Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej - podanie do publicznej wiadomości Wojewoda Świętokrzyski podaje do publicznej wiadomości, iż w dniu 05.08.2019r., wydał decyzję Nr 11/19, znak: SPN.III.7820.1.5.2019 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie obwodnicy miasta Włoszczowa o długości ok. 7,43 km, od km ok. 4+053 do km ok. 11+480, w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 786 wraz z połączeniem z drogą wojewódzką Nr 742 i Nr 785 – etap I: obwodnica Włoszczowy w ciągu DW 786, na terenie miasta i gminy Włoszczowa w powiecie włoszczowskim.
od
07.08.2019
do
21.08.2019
Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej Wojewoda Świętokrzyski zawiadamia, że na wniosek Dyrektora Świętokrzyskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Kielcach, działającego w imieniu Zarządu Województwa Świętokrzyskiego, z dnia 04.04.2019r., pismo bez znaku, uzupełniony pismami: w dniu 30.05.2019r., znak: ŚZDW.R-WD.4110.279.2019.KSD oraz w dniu 13.06.2019r., znak: ŚZDW.R-WD.4110.293.2019.KSD, o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: „Układ obwodnicowy miasta Włoszczowa – budowa obwodnicy miasta Włoszczowa w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 786 wraz z połączeniem z drogą wojewódzką Nr 742 i Nr 785 (Etap I – Obwodnica Włoszczowy w ciągu DW 786)”
od

do
IR.II.746.36.2019 IR.II.746.36.2019 Wojewoda Świętokrzyski zawiadamia, że na wniosek Gminy Starachowice w dniu 05.08.2019r. zostało wznowione postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym dla inwestycji polegającej na „Budowie kładki dla pieszych w km ok. 160,050 (obszar objęty wnioskiem od km 160,041 do km 160,071) linii kolejowej nr 25 Łódź Kaliska – Dębica”, inwestycja na działce nr 30/10, obręb 01 Starachowice, jednostka ewid. 261101_1 Starachowice – stanowiącej teren zamknięty kolejowy
od
02.08.2019
do
16.08.2019
IR.II.746.34.2019 Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 31.07.2019 r. dotyczące wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 31.07.2019 r. dotyczące wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym dla inwestycji polegającej na budowie obiektów budowlanych związanych z istniejącą podstacją trakcyjną PT Jakubowice, w ciągu linii kolejowej nr 25 relacji Łódź Kaliska – Dębica w km 215,100, na działce o nr ewid. 195 w obrębie ewid. 0006 Jakubowice, w jednostce ewid. 260605_5 Ożarów – obszar wiejski - stanowiącej teren zamknięty kolejowy
od
02.08.2019
do
16.08.2019
IR.II.746.31.2019 Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 30.07.2019 r. dotyczące wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 30.07.2019 r. dotyczące wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym dla inwestycji polegającej na „budowie sieci wodociągowej przeciwpożarowej z rur PE 110 o długości w obrębie terenu zamkniętego ok. 1800,0 m”. Inwestycja na działkach nr ewid. 5981/66, 5981/38, 5981/39, 5981/37, 5981/36, 5981/35, 5981/34, 5981/121, 5981/84, 5981/81, 5981/78, 5981/77, 5981/76, 5981/75, 5981/74, obręb 0001 Staszów, jedn. ewid. 261207_4 Staszów Miasto - stanowiącej teren zamknięty kolejowy
od
05.08.2019
do
19.08.2019
IR.I.7840.6.4.2019 Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 29.07.2019 r. dotyczące wydania decyzji stwierdzającej nieważność ostatecznej decyzji Starosty Opatowskiego Nr 2.7.2018.Sa z dnia 23.01.2019 r. znak: B.I.6740.2.7.2018.Sa Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 29.07.2019 r. dotyczące wydania decyzji z dnia 26.07.2019 r. znak: IR.I.7840.6.4.2019, stwierdzającej nieważność ostatecznej decyzji Starosty Opatowskiego Nr 2.7.2018.Sa z dnia 23.01.2019 r. znak: B.I.6740.2.7.2018.Sa zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej pozwolenia na budowę stacji bazowej telefonii komórkowej nr OPA4444OB wraz z zewnętrzną linią zasilającą w m. Sadowie gm Sadowie
od
29.07.2019
do
12.08.2019
Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej Wojewoda Świętokrzyski zawiadamia, że na wniosek Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad, działającego przez pełnomocnika, z dnia 27.05.2019r., znak: VP/KRA/6338/2019/05/233/MM, uzupełniony pismami z dnia 15.07.2019r., znak: VP/KRA/6338/2019/07/272/MM, oraz z dnia 22.07.2019r., znak: VP/KRA/6338/2019/07/285/MM, zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla zadania pn.: „Budowa dwóch dodatkowych jezdni klasy D po prawej stronie drogi krajowej Nr 73 w km 0+100 – 0+525 (droga DD2) oraz w km 1+230 – 1+400 (droga DD5) w ramach zadania pn.: „Budowa obwodnicy Morawicy i Woli Morawickiej w ciągu drogi krajowej Nr 73 – odcinek I””, na terenie miasta Kielce i gminy Morawica.
od
29.07.2019
do
12.08.2019
IR.II.7840.1.43.2019 Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 25.07.2019 r., w sprawie wydania decyzji Nr 47/2019 dot. zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 25.07.2019 r., w sprawie wydania decyzji Nr 47/2019 dot. zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę dla inwestycji obejmującej budowę kanalizacji sanitarnej (etap I część I) – przejścia poprzeczne i podłużne w pasie drogi wojewódzkiej nr 786 od km 89+381 do 89+410, w km 89+410 oraz w km 89+381, inwestycja na działkach nr: 115, 121/1, 139/1, obręb: 0047 Wielebnów, jednostka ewid. 260408_2 Łopuszno.
od
24.07.2019
do
07.08.2019
IR.II.746.26.2019 Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 22.07.2019 r. dotyczące wydania decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 22.07.2019 r. dotyczące wydania decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym dla inwestycji polegającej na „budowie kontenerowej sprężarkowni na płycie fundamentowej z przyłączem energetycznym i instalacją sprężonego powietrza". Instalacja na działce o nr ewid. 1/49, obręb 0005 Młodzawy, jednostka ewid. 261001_1 Skarżysko-Kamienna" - stanowiącej teren zamknięty MON
od
18.07.2019
do
01.08.2019
IR.II.746.32.2019 Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 16.07.2019 r. dotyczące wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 16.07.2019 r. dotyczące wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym dla inwestycji polegającej na budowie obiektów budowlanych związanych z istniejącą podstacją trakcyjną PT Starachowice, w ciągu linii kolejowej nr 25 relacji Łódź Kaliska – Dębica, na działce o nr ewid. 1089/7 w obrębie ewid. 0005, w jednostce ewid. Starachowice, stanowiącej teren zamknięty kolejowy
od
16.07.2019
do
30.07.2019
Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego o wydaniu decyzji o uchyleniu w części decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej Wojewoda Świętokrzyski zawiadamia, że w dniu 11.07.2019r. wydał decyzję, którą uchylił w części i w tym zakresie orzekł co do istoty sprawy, zaś w pozostałej części utrzymał w mocy decyzję Nr 10/2018 Starosty Kieleckiego z dnia 12.12.2018r., znak: B-II.672.12.2018 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na: „Rozbudowie ul. Słonecznej w Zagnańsku w ramach rewitalizacji Gminy Zagnańsk”.

Wybierz Strony