Biuletyn Informacji Publicznej

www.kielce.uw.gov.pl

Obwieszczenia (aktualne)

Wyszukiwanie pełnotekstowe

Okres obowiązywania Nazwa Opis
od
09.02.2021
do
23.02.2021
Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego o wpływie wniosku o stwierdzenie nabycia prawa własności do nieruchomości Wojewoda Świętokrzyski zawiadamia, że do Wojewody Świętokrzyskiego wpłynął wniosek o stwierdzenie, w trybie art. 73 ustawy z dnia 13 października 1998 r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. Nr 133, poz. 872 ze zm.), nabycia przez Powiat Sandomierski z mocy prawa, z dniem 1 stycznia 1999 r., prawa własności do nieruchomości położonej w obrębie 0003 Borek Klimontowski, gmina Klimontów, oznaczonej na mapie z projektem podziału nieruchomości, przyjętej do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, prowadzonego przez Starostę Sandomierskiego, pod nr. P.2609.2015.1620, jako działki: nr 139/2 o pow. 0,0094 ha i nr 142/2 o pow. 0,0230 ha (wydzielone odpowiednio z działek nr 139 o pow. 0,2300 ha i nr 142 o pow. 0,6000 ha), zajętej pod drogę publiczną nr 42335 pn. Borek Klimontowski – Niedźwice – Koprzywnica (nowy nr 0807 T).
od
08.02.2021
do
22.02.2021
IR.II.746.5.2021 Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 04.02.2021r. w sprawie zawiadomienia o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 04.02.2021r. w sprawie zawiadomienia o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym dla inwestycji polegającej na budowie odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia w km od ok. 49,520 do ok. 49,580 linii kolejowej nr 70, na działce nr ewid. 5981/121, obręb 0001, jednostka ewid. 261207_4 Staszów – stanowiącej teren zamknięty kolejowy.
od
08.02.2021
do
22.02.2021
IR.II.746.70.2020 Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 04.02.2021r. w sprawie zawiadomienia o zmianie wniosku w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 04.02.2021r. w sprawie zawiadomienia o zmianie wniosku w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym dla inwestycji polegającej na budowie kablowej linii energetycznej SN z kanalizacją światłowodową oraz złączem kablowym linii SN na linii kolejowej nr 8 relacji Warszawa Zachodnia – Kraków Główny Osobowy w km od 171+968 do km 175+950, na działkach o nr ewid. 708/1, obręb 0015 Tumlin, 297/2, obręb 0001 Bartków, 591/20, obręb 0017 Zagnańsk, w jednostce ewid. 260419_2 Zagnańsk. Pismem z dnia 02.02.2021 r. (data wpływu do tut. organu 03.02.2021 r.) Inwestor wyłączył z zakresu inwestycji działkę nr ewid. 297/2, obręb 0001 Bartków oraz zrezygnował z budowy złącza kablowego linii SN i zmienił planowany kilometraż inwestycji. Obecny zakres inwestycji: Budowa kablowej linii energetycznej SN z kanalizacją światłowodową na linii kolejowej nr 8 relacji Warszawa Zachodnia – Kraków Główny Osobowy w km od 171+968 do km 172+135 oraz od 173+556 do 175+950, na działkach o nr ewid. 708/1, obręb 0015 Tumlin i 591/20, obręb 0017 Zagnańsk, w jednostce ewid. 260419_2 Zagnańsk.
od
05.02.2021
do
19.02.2021
IR.II.746.76.2020 Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 04.02.2021r. w sprawie zawiadomienia o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 04.02.2021r. w sprawie zawiadomienia o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym dla inwestycji polegającej na „budowie sieci elektroenergetycznej kablowej średniego napięcia 15kV oraz kanalizacji kablowej o długości 54m na terenach zamkniętych kolei w kilometrażu 186+143 linii kolejowej nr 8 Warszawa Zachodnia-Kraków Główny (działka nr 2/4), o długości 25 m na terenach zamkniętych kolei w kilometrażu 0+730 linii kolejowej numer 567 Piaski- Kielce Herbskie (działka nr 6/543, 308/4) oraz o długości 74m na terenach zamkniętych działki nr 307/2 położonych w miejscowości Kielce”. Inwestycja na działkach o nr ewid. 2/4, obręb 0010 Kielce, 308/4, 6/543, 307/2, obręb 0005 Kielce, w jednostce ewid. 266101_1 Kielce.
od
05.02.2021
do
19.02.2021
IR.II.746.4.2021 Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 03.02.2021r. w sprawie zawiadomienia o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 03.02.2021r. w sprawie zawiadomienia o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym dla inwestycji polegającej na budowie obiektu radiokomunikacyjnego ("OR") systemu GSM-R na linii kolejowej nr 64 w km od ok. 16,660 do ok 16,780. W skład budowanego obiektu wejdzie wieża strunobetonowa z antenami, kontener technologiczny z urządzeniami, przyłącze energetyczne, przyłącze teletechniczne, utwardzenie terenu. Teren obiektu zostanie utwardzony. Inwestycja planowana na działce o nr ewid. 91, obręb ewid. 0011 Sprowa, jednostka ewid. 260207_2 Słupia Jędrzejowska, stanowiącej teren zamknięty kolejowy.
od
04.02.2021
do
18.02.2021
IR.II.746.80.2020 Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 02.02.2021r. w sprawie zawiadomienia o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 02.02.2021r. w sprawie zawiadomienia o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym dla inwestycji polegającej na budowie masztów antenowych telekomunikacyjnych wraz z posadowieniem w lokalizacjach mijanka Niekrasów LHS km 211+457 linii kolejowej nr 65, stacja Staszów LHS km 229+055 linii kolejowej nr 65, stacja Grzybów LHS km 239+682 linii kolejowej nr 65. Inwestycja na działce nr ewid. 822/9, obręb 0008 Niekrasów, jednostka ewid. 261204_5 Osiek-obszar wiejski, na działce nr ewid. 5981/35, obręb 0001 Staszów, jednostka ewid. 261207_4 Staszów- miasto, na działce nr 163/6, obręb 0003 Dobrów, jednostka ewid. 260107_2 Tuczępy.
od
04.02.2021
do
18.02.2021
IR.II.746.79.2020 Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 02.02.2021r. w sprawie zawiadomienia o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 02.02.2021r. w sprawie zawiadomienia o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym dla inwestycji polegającej na budowie masztów antenowych telekomunikacyjnych wraz z posadowieniem w lokalizacjach: mijanka Raczyce LHS km 256+310,5 linii kolejowej nr 65, mijanka Łączyn LHS km 297+150,5 linii kolejowej nr 65, stacja Sędziszów LHS km 312+915,3 linii kolejowej nr 65. Inwestycja na działce nr ewid. 999/3, obręb 0005 Gnojno, jednostka ewid. 260102_2 Gnojno, na działce nr ewid. 31, obręb 0016 Ludwinów, jednostka ewid. 260202_5 Jędrzejów- obszar wiejski, na działce nr 411, obręb 0003 Boleścice, jednostka ewid. 260206_5 Sędziszów – obszar wiejski.
od
04.02.2021
do
18.02.2021
IR.II.746.82.2020 Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 02.02.2021r. w sprawie zawiadomienia o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 02.02.2021r. w sprawie zawiadomienia o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętymdla inwestycji polegającej na budowie nastawni dysponującej LCS (lokalnego centrum sterowania) Sędziszów w km 312+892 linii kolejowej nr 65 wraz miejscami postojowymi, jezdnią manewrową i zjazdem, na działce nr ewid. 411, obręb ewid. 0003 Boleścice, jednostka ewid. 260206_5 Sędziszów – obszar wiejski– stanowiącej teren zamknięty kolejowy.
od
04.02.2021
do
18.02.2021
IR.II.746.2.2021 Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 02.02.2021r. w sprawie zawiadomienia o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 02.02.2021r. w sprawie zawiadomienia o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym dla inwestycji polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej podziemnej średniego napięcia 15kV oraz niskiego napięcia 0,4kV wraz z kanalizacją teletechniczną w km 120,663-120,673 linii kolejowej nr 25 Łódź Kaliska – Dębica, na działkach nr ewid. 2794/26, 2794/27 i 2794/28, obręb 0003, jednostka ewid. 260508_4 Stąporków – stanowiących teren zamknięty kolejowy.
od
02.02.2021
do
16.02.2021
Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego o wpływie wniosku o stwierdzenie nabycia prawa własności do nieruchomości Wojewoda Świętokrzyski zawiadamia, że do Wojewody Świętokrzyskiego wpłynął wniosek o stwierdzenie, w trybie art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 13 października 1998 r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. Nr 133, poz. 872 ze zm.), nabycia przez Skarb Państwa z mocy prawa, z dniem 1 stycznia 1999 r., prawa własności do nieruchomości położonej w mieście Nowy Korczyn, w obrębie 0001, oznaczonej na mapie z projektem podziału nieruchomości, przyjętej do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego prowadzonego przez Starostę Buskiego w dniu 13.12.2019 r., pod nr P.2601.2019.2049, jako działka nr 1411/1 o pow. 0,0008 ha (wydzielona z działki nr 1411 o pow. 0,3500 ha), zajętej pod drogę publiczną nr 777 pn. " Kraków – Nowe Brzesko – Połaniec – Sandomierz – Annopol ".
od
04.02.2021
do
18.02.2021
IR.II.746.73.2020 Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 01.02.2021r. w sprawie zawiadomienia o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 01.02.2021r. w sprawie zawiadomienia o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym dla inwestycji polegającej na budowie nowej hali montażu i pakowania wraz z przyległym do niej magazynem tymczasowego przechowywania wyrobów gotowych oraz przyległym do hali montażu dwukondygnacyjnym budynkiem o przeznaczeniu socjalnym i częściowo technicyzm wraz z łącznikiem zapewniającym ruch wózków i osób do istniejącego budynku oznaczonego 27C1 i przyłącza Ø200 do sieci kanalizacji sanitarnej, przyłącza Ø200 i sieci kanalizacji deszczowej Ø 315 do odprowadzania wód opadowych wraz z separatorem ropopochodnych, który będzie przekazywał podczyszczone wody opadowe do istniejącego systemu odprowadzania wód opadowych z terenu zakładu (...) Inwestycja na działce nr ewid. 1/49, obręb ewid. 0005 Młodzawy, jednostka ewid. 261001_1 Skarżysko-Kamienna - stanowiącej teren zamknięty MON.
od
04.02.2021
do
18.02.2021
IR.II.746.72.2020 Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 01.02.2021r. w sprawie zawiadomienia o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 01.02.2021r. w sprawie zawiadomienia o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym dla inwestycji polegającej na budowie nowej hali produkcyjnej przeznaczonej pod montaż technologii wytwarzania elementów łuski oraz łącznika dla ruchu wózków i osób pomiędzy nowo planowaną halą, a istniejącym obiektem oznaczonym na mapie 27C wraz z przyłączem do sieci kanalizacji sanitarnej, przyłączem do sieci kanalizacji deszczowej, budową sieci kanalizacji ścieków technologicznych do istniejącego budynku neutralizacji ścieków, przyłączem wody, przyłączem energii elektrycznej, przyłączem sieci ciepłowniczej, przyłączem do istniejącej stacji dystrybucji azotu oraz zagospodarowaniem terenu, obejmującym układ drogowy, pieszo-jezdny i tereny zielone. Inwestycja na działce nr ewid. 1/49, obręb ewid. 0005 Młodzawy, jednostka ewid. 261001_1 Skarżysko-Kamienna - stanowiącej teren zamknięty MON.
od
28.01.2021
do
11.02.2021
Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego o wpływie wniosku o stwierdzenie nabycia prawa własności do nieruchomości Wojewoda Świętokrzyski zawiadamia, że do Wojewody Świętokrzyskiego wpłynął wniosek o stwierdzenie, w trybie art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 13 października 1998 r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. Nr 133, poz. 872 ze zm.), nabycia przez Gminę Skarżysko-Kamienna, z mocy prawa, z dniem 01.01.1999 r. prawa własności do nieruchomości położonej w Skarżysku-Kamiennej, w obrębie 0013 Nowy Młyn, arkusz 93, oznaczonej na mapie z projektem podziału nieruchomości opracowanym w trybie przepisów ustawy o gospodarce nieruchomościami do regulacji stanu prawnego drogi, przyjętej do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, prowadzonego przez Starostę Skarżyskiego, w dniu 16.12.2014 r. pod Nr P.2610.2014.1175, jako działka Nr 4167/1 o pow. 0,0023 ha, zajętej pod drogę publiczną pn. Langiewicza.
od
28.01.2021
do
11.02.2021
Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego o wpływie wniosku o stwierdzenie nabycia prawa własności do nieruchomości Wojewoda Świętokrzyski zawiadamia, że do Wojewody Świętokrzyskiego wpłynął wniosek o stwierdzenie, w trybie art. 73 ustawy z dnia 13 października 1998 r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. Nr 133, poz. 872 ze zm.), nabycia przez Powiat Włoszczowski z mocy prawa, z dniem 1 stycznia 1999 r., prawa własności do nieruchomości położonej we Włoszczowie, w obrębie 0010 Jeżowice oznaczonej na mapie prawnej z projektem podziału nieruchomości, przyjętej do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego prowadzonego przez Starostę Włoszczowskiego w dniu 25.09.2019 r., pod nr P.2613.2019.111 jako działka: nr 378/4 o pow. 0,0109 ha, zajętej pod drogę publiczną nr 15392 pn. „Kurzelów – Łachowska Piła” (nowy nr 0246 T).
od
27.01.2021
do
10.02.2021
Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego o wpływie wniosku o stwierdzenie nabycia prawa własności do nieruchomości Wojewoda Świętokrzyski zawiadamia, że do Wojewody Świętokrzyskiego wpłynął wniosek o stwierdzenie, w trybie art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 13 października 1998 r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. Nr 133, poz. 872 ze zm.) nabycia przez Powiat Włoszczowski z mocy prawa, z dniem 1 stycznia 1999 r., prawa własności do nieruchomości położonej w gminie Włoszczowa, w obrębie 0025 Silpia Duża, oznaczonej na mapie z projektem podziału, przyjętej do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, prowadzonego przez Starostę Włoszczowskiego pod numerem P.2613.2015.1333, jako działka nr 794/1 o pow. 0,0067 ha (wydzielona z działki nr 794 o pow. 2,06 ha), zajętej pod drogę publiczną nr 15394 pn. „Gościęcin – granica województwa (Kuźnica Grodziska)” (nowy numer 0248 T).
od
27.01.2021
do
10.02.2021
Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego o wpływie wniosku o stwierdzenie nabycia prawa własności do nieruchomości Wojewoda Świętokrzyski zawiadamia, że do Wojewody Świętokrzyskiego wpłynął wniosek o stwierdzenie, w trybie art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 13 października 1998 r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. Nr 133, poz. 872 ze zm.) nabycia przez Powiat Włoszczowski z mocy prawa, z dniem 1 stycznia 1999 r., prawa własności do nieruchomości położonej w gminie Włoszczowa, w obrębie 0025 Silpia Duża, oznaczonej na mapie z projektem podziału, przyjętej do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, prowadzonego przez Starostę Włoszczowskiego pod numerem P.2613.2015.1333, jako działka nr 191/1 o pow. 0,0079 ha (wydzielona z działki nr 191 o pow. 2,76 ha), zajętej pod drogę publiczną nr 15394 pn. „Gościęcin – granica województwa (Kuźnica Grodziska)” (nowy numer 0248 T).
od
27.01.2021
do
10.02.2021
Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego o wpływie wniosku o stwierdzenie nabycia prawa własności do nieruchomości Wojewoda Świętokrzyski zawiadamia, że do Wojewody Świętokrzyskiego wpłynął wniosek o stwierdzenie, w trybie art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 13 października 1998 r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. Nr 133, poz. 872 ze zm.), nabycia przez Powiat Włoszczowski z mocy prawa, z dniem 1 stycznia 1999 r., prawa własności do nieruchomości położonej w gminie Włoszczowa, w obrębie 0025 Silpia Duża, oznaczonej na mapie z projektem podziału, przyjętej do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, prowadzonego przez Starostę Włoszczowskiego pod numerem P.2613.2015.1333, jako działka nr 816/6 o pow. 0,0020 ha (wydzielona z działki nr 816/2 o pow. 1,82 ha), zajętej pod drogę publiczną nr 15394 pn. „Gościęcin – granica województwa (Kuźnica Grodziska)” (nowy numer 0248 T).
od
27.01.2021
do
10.02.2021
Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego o wpływie wniosku o stwierdzenie nabycia prawa własności do nieruchomości Wojewoda Świętokrzyski zawiadamia, że do Wojewody Świętokrzyskiego wpłynął wniosek o stwierdzenie, w trybie art. 73 ustawy z dnia 13 października 1998 r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. Nr 133, poz. 872 ze zm.), nabycia przez Powiat Kielecki z mocy prawa, z dniem 1 stycznia 1999 r., prawa własności do nieruchomości położonej w obrębie 0007 Melonek, gmina Łagów, oznaczonej na mapie z projektem podziału nieruchomości, przyjętej do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, prowadzonego przez Starostę Kieleckiego, w dniu 04.11.2019 r. pod nr. P.2604.2019.6679, jako działka nr 498/5 o pow. 0,7835 ha (wydzielona z działki nr 498 o pow. 1,2619 ha), zajętej pod drogę publiczną nr 15527 pn. Łagów – Nowy Staw – Melonek (nowy nr 0342 T).
od
27.01.2021
do
10.02.2021
Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego o wpływie wniosku o stwierdzenie nabycia prawa własności do nieruchomości Wojewoda Świętokrzyski zawiadamia, że do Wojewody Świętokrzyskiego wpłynął wniosek o stwierdzenie, w trybie art. 73 ustawy z dnia 13 października 1998 r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. Nr 133, poz. 872 ze zm.), nabycia przez Powiat Kielecki z mocy prawa, z dniem 1 stycznia 1999 r., prawa własności do nieruchomości położonej w obrębie 0008 Maleszowa, gmina Pierzchnica, oznaczonej na mapie z projektem podziału nieruchomości, przyjętej do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, prowadzonego przez Starostę Kieleckiego, w dniu 04.11.2019 r. pod nr. P.2604.2019.6712, jako działka nr 938/2 o pow. 0,2377 ha (wydzielona z działki nr 938 o pow. 0,8345 ha), zajętej pod drogę publiczną nr 15102 pn. Piotrkowice – Maleszowa (nowy nr 0002 T).
od
27.01.2021
do
10.02.2021
Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego o wpływie wniosku o stwierdzenie nabycia prawa własności do nieruchomości Wojewoda Świętokrzyski zawiadamia, że do Wojewody Świętokrzyskiego wpłynął wniosek o stwierdzenie, w trybie art. 73 ustawy z dnia 13 października 1998 r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. Nr 133, poz. 872 ze zm.), nabycia przez Powiat Kielecki z mocy prawa, z dniem 1 stycznia 1999 r., prawa własności do nieruchomości położonej w obrębie 0008 Maleszowa, gmina Pierzchnica, oznaczonej na mapie z projektem podziału nieruchomości, przyjętej do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, prowadzonego przez Starostę Kieleckiego, w dniu 04.11.2019 r. pod nr. P.2604.2019.6680, jako działki: nr 857/5 o pow. 0,3210 ha i nr 857/8 o pow. 1,2682 ha (wydzielone z działki nr 857 o pow. 1,8116 ha), zajętej pod drogę publiczną nr 15104 pn. Wesoła – Ługi – Maleszowa (nowy nr 0004 T).
od
27.01.2021
do
10.02.2021
Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego o wpływie wniosku o stwierdzenie nabycia prawa własności do nieruchomości Wojewoda Świętokrzyski zawiadamia, że do Wojewody Świętokrzyskiego wpłynął wniosek o stwierdzenie, w trybie art. 73 ustawy z dnia 13 października 1998 r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. Nr 133, poz. 872 ze zm.), nabycia przez Powiat Kielecki z mocy prawa, z dniem 1 stycznia 1999 r., prawa własności do nieruchomości położonej w obrębie 0008 Maleszowa, gmina Pierzchnica, oznaczonej na mapie z projektem podziału nieruchomości, przyjętej do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, prowadzonego przez Starostę Kieleckiego, w dniu 04.11.2019 r. pod nr. P.2604.2019.6715, jako działki: nr 858/2 o pow. 0,0607 ha i nr 866/6 o pow. 0,2324 ha (wydzielone odpowiednio z działek: nr 858 o pow. 0,0629 ha i nr 866 o pow. 0,4015 ha), zajętej pod drogę publiczną nr 15102 pn. Piotrkowice – Maleszowa (nowy nr 0002 T).
od
26.01.2021
do
09.02.2021
Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego o wydaniu decyzji stwierdzających nabycie przez Skarb Państwa i PKP S.A. praw do nieruchomości Wojewoda Świętokrzyski zawiadamia, że na podstawie wniosków PKP S.A. Oddziału Gospodarowania Nieruchomościami w Krakowie wszczęte zostały postępowania w sprawach dotyczących wydania decyzji stwierdzających, na podstawie art. 37a ustawy o komercjalizacji i restrukturyzacji przedsiębiorstwa państwowego „Polskie Koleje Państwowe”, nabycie przez Skarb Państwa i PKP S.A. z mocy prawa, z dniem 1 czerwca 2003 r., określonych w ustawie praw do nieruchomości pozostających w dniu 28 lutego 2003 r. we władaniu PKP S.A., niestanowiących własności Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub PKP S.A.
od
26.01.2021
do
09.02.2021
Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego o wpływie wniosku o stwierdzenie nabycia prawa własności do nieruchomości Wojewoda Świętokrzyski zawiadamia, że do Wojewody Świętokrzyskiego wpłynął wniosek o stwierdzenie, w trybie art. 73 ustawy z dnia 13 października 1998 r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. Nr 133, poz. 872 ze zm.), nabycia przez Powiat Staszowski z mocy prawa, z dniem 1 stycznia 1999 r., prawa własności do nieruchomości położonych w gminie Staszów, w obrębie 0008 Koniemłoty, oznaczonych w rejestrze gruntów, jako działki: nr 1290/19 o pow. 0,1003 ha, nr 1290/74 o pow. 0,1158 ha i nr 1290/76 o pow. 0,2457 ha, zajętych pod drogę publiczną nr 42365. pn. „ Sielec – Koniemłoty – granica województwa – (Krzczonowice) ” (nowy nr 0833T).
od
25.01.2021
do
08.02.2021
IR.II.746.78.2021 Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 21.01.2021r. w sprawie zawiadomienia o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 21.01.2021r. w sprawie zawiadomienia o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym dla inwestycji polegającej na rozbudowie przepustu na mijance Raczyce w km 255+208 linii kolejowej nr 65, na działkach nr ewid. 188/1 i 188/2, obręb 0010 Januszowice, jednostka ewid. 260102_2 Gnojno – stanowiących teren zamknięty kolejowy.
od
22.01.2021
do
05.02.2021
IR.II.746.1.2021 Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 19.01.2021r. w sprawie zawiadomienia o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 19.01.2021r. w sprawie zawiadomienia o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym dla inwestycji polegającej na przebudowie istniejącej napowietrznej, jednotorowej linii wysokiego napięcia (110 kV) relacji GPZ Sędziszów – GPZ Szczekociny, w km ok 248,810 linii kolejowej nr 8 relacji Warszawa Zachodnia – Kraków Główny, na działkach o nr ewid. 853/11 i 853/13, obręb 0003 Sędziszów, w jednostce ewid. 260206_4 Sędziszów - miasto.
od
19.01.2021
do
02.02.2021
Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego o wpływie wniosku o stwierdzenie nabycia prawa własności do nieruchomości Wojewoda Świętokrzyski zawiadamia, że do Wojewody Świętokrzyskiego wpłynął wniosek o stwierdzenie, w trybie art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 13 października 1998 r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. Nr 133, poz. 872 ze zm.), nabycia przez Powiat Włoszczowski z mocy prawa, z dniem 1 stycznia 1999 r. prawa własności do nieruchomości położonej w obrębie 0008 Gościencin, gmina Włoszczowa, oznaczonej na mapie z projektem podziału, przyjętej do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, prowadzonego przez Starostę Włoszczowskiego pod numerem P.2613.2015.1334, jako działka Nr 220/1 o pow. 0,0038 ha (wydzielona z działki Nr 220 o pow. 0,39 ha), zajętej pod drogę publiczną Nr 15394 pn. „Gościęcin – granica województwa – (Kuźnica Grodziska)” (nowy Nr 0248 T).
od
19.01.2021
do
02.02.2021
Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego o wpływie wniosku o stwierdzenie nabycia prawa własności do nieruchomości Wojewoda Świętokrzyski zawiadamia, że do Wojewody Świętokrzyskiego wpłynął wniosek o stwierdzenie, w trybie art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 13 października 1998 r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. Nr 133, poz. 872 ze zm.), nabycia przez Gminę Bodzechów z mocy prawa, z dniem 1 stycznia 1999 r., prawa własności do nieruchomości położonej w gminie Bodzechów, w obrębie 0016 Nowa Dębowa Wola, oznaczonej na mapie do celów prawnych, przyjętej do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego w dniu 30.07.2020 r., prowadzonego przez Starostę Ostrowieckiego pod numerem P.2607.2020.1130, jako działka nr 215/8 o pow. 0,0008 ha (wydzielona z działki nr 215/4 o pow. 0,0555 ha), zajętej pod drogę publiczną - gminną nr 1522005 (nowy nr 310005T).
od
20.01.2021
do
03.02.2021
IR.II.746.61.2020 Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 18.01.2021r. w sprawie zawiadomienia o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 18.01.2021r. w sprawie zawiadomienia o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym dla inwestycji polegającej na budowie obiektu radiotelekomunikacyjnego ("OR") systemu GSM-R na linii kolejowej nr 25 w km od ok. 113,015 do km ok. 113,125, na działce nr ewid. 484/2, obręb ewid. 0014 Janów, jednostka ewid. 260508_5 Stąporków - obszar wiejski - stanowiącej teren zamknięty kolejowy. W skład budowanego obiektu wejdzie wieża strunobetonowa z antenami, kontener technologiczny z urządzeniami, przyłącze energetyczne oraz utwardzenie terenu. Teren obiektu zostanie ogrodzony.
od
20.01.2021
do
03.02.2021
IR.II.746.58.2020 Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 18.01.2021r. w sprawie zawiadomienia o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 18.01.2021r. w sprawie zawiadomienia o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym dla inwestycji polegającej na budowie obiektu radiotelekomunikacyjnego ("OR") systemu GSM-R na linii kolejowej nr 70 w km od ok. 22,450 do ok. 23,560 (z wyłączeniem działki nr ewid. 1080/2, obręb 0005) dla PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z siedzibą w Warszawie, na działkach nr ewid. 999/2, obręb ewid. 0005 Gnojno, nr ewid. 553/2, obręb 0004 Glinka oraz nr ewid. 188/2 i 188/1, obręb 0010 Januszowice, jednostka ewid. 260102_2 Gnojno - stanowiących teren zamknięty kolejowy.
od
20.01.2021
do
03.02.2021
IR.II.746.59.2020 Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 18.01.2021r. w sprawie zawiadomienia o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym IR.II.746.59.2020 Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 18.01.2021r. w sprawie zawiadomienia o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym dla inwestycji polegającej na budowie obiektu radiotelekomunikacyjnego ("OR") systemu GSM-R na linii kolejowej nr 25 w km od ok. 214,340 do km ok. 214,380, na działce nr ewid. 195, obręb ewid. 0006 Jakubowice, w jednostce ewid. 260605_5 Ożarów - obszar wiejski - stanowiącej teren zamknięty kolejowy.

Wybierz Strony