Biuletyn Informacji Publicznej

www.kielce.uw.gov.pl

Obwieszczenia (aktualne)

Wyszukiwanie pełnotekstowe

Okres obowiązywania Nazwa Opis
od
23.04.2015
do
07.05.2015
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego (tz) IN-II.746.63.2015. Wojewoda Świętokrzyski zawiadamia, że na wniosek PKP PLK S.A zostało wszczęte postępowania administracyjne o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym dla inwestycji polegającej na „budowie Obiektu Radiokomunikacyjnego c0001218_SWI_A sieci łączności bezprzewodowej GSM-R na działce o nr ewidencyjnym: 153 w obrębie ewidencyjnym: 31 Skroniów, gm. Jędrzejów – obszar wiejski, powiat: jędrzejowski
od
23.04.2015
do
07.05.2015
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego (tz) IN-II.746.62.2015. Wojewoda Świętokrzyski zawiadamia, że na wniosek PKP PLK S.A. zostało wszczęte postępowania administracyjne o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym dla inwestycji polegającej na „budowie Obiektu Radiokomunikacyjnego cc001279_SWI_A sieci łączności bezprzewodowej GSM- R na działce o nr ewidencyjnym: 661/2 w obrębie ewidencyjnym: 17 Wola Wolica, gm. Secemin, powiat: włoszczowski.
od
28.04.2015
do
12.05.2015
Zawiadomienie o wydaniu decyzji dotyczących gruntów zajętych pod linie kolejowe Wojewoda Świętokrzyski zawiadamia, że wydane zostały decyzje, dotyczące gruntów zajętych pod linie kolejowe, pozostających we władaniu PKP S.A., niestanowiące własności Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub PKP S.A, stwierdzające nabycie przez Skarb Państwa prawa własności tych gruntów, a przez PKP S.A. prawa użytkowania wieczystego oraz prawa własności budynków, budowli, lokali i innych urządzeń znajdujących się na tych gruntach
od
22.04.2015
do
07.05.2015
Zawiadomienie o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego (tz) IN-II.746.15.2015. Wojewoda Świętokrzyski zawiadamia, że na wniosek PKP Energetyka S.A. w dniu 22.04.2015r. została wydana decyzja Nr VI/2015 w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym, dla inwestycji polegającej na budowie jednotorowej elektroenergetycznej linii napowietrznej 110 kV zasilającej projektowaną podstację trakcyjną PT Starzyny na terenie gminy Secemin
od
22.04.2015
do
06.05.2015
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego (tz) IN-II.746.81.2015. Wojewoda Świętokrzyski zawiadamia, że na wniosek PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. w dniu 14.04.2015 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym dla inwestycji polegającej na budowie obiektu radiokomunikacyjnego (w skr. OR) c0001437_SWI_A sieci łączności bezprzewodowej GSM-R na działce o nr ewid. 1/49 obr. 016 M. Kielce
od
22.04.2015
do
06.05.2015
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego (tz) IN-II.746.72.2015. Wojewoda Świętokrzyski zawiadamia, że na wniosek PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.,, w dniu 14.04.2015 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym dla inwestycji polegającej na budowie obiektu radiokomunikacyjnego (w skr. OR) c0000227_SWI_A sieci łączności bezprzewodowej GSM-Rna działce o nr ewid. 411 obr. 3 Boleścice, gm. Sędziszów
od
22.04.2015
do
06.05.2015
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego (tz) IN-II.746.70.2015. Wojewoda Świętokrzyski zawiadamia, że na wniosek PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. w dniu 14.04.2015 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym dla inwestycji polegającej na budowie obiektu radiokomunikacyjnego (w skr. OR) c0000713_SWI_A sieci łączności bezprzewodowej GSM-R na działce o nr ewid. 298/1 obr. 10 Kozia Wieś, gm. Krasocin
od
21.04.2015
do
05.05.2015
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego (tz) IN-II.746.65.2015. Wojewoda Świętokrzyski zawiadamia, że na wniosek PKP Polskie Linie Kolejowe S.A w dniu 14.04.2015 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym dla inwestycji polegającej na budowie obiektu radiokomunikacyjnego (w skr. OR) c0000947_SWI_A sieci łączności bezprzewodowej GSM-R na działce o nr ewid. 1177 obr. 23 Podchojny, gm. Jędrzejów
od
21.04.2015
do
05.05.2015
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego (tz) IN-II.746.69.2015. Wojewoda Świętokrzyski zawiadamia, że na wniosek PKP Polskie Linie Kolejowe S.A w dniu 14.04.2015 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym dla inwestycji polegającej na budowie obiektu radiokomunikacyjnego (w skr. OR) c0000961_SWI_A sieci łączności bezprzewodowej GSM-R na działce o nr ewid. 91 obr. 11 Sprowa, gm. Słupia (Jędrzejowska)
od
20.04.2015
do
04.05.2015
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego (tz) IN-II.746.67.2015. Wojewoda Świętokrzyski zawiadamia, że na wniosek PKP Polskie Linie Kolejowe S.A w dniu 14.04.2015 r. zostało wszczęte postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym dla inwestycji polegającej na budowie Obiektu Radiokomunikacyjnego (w skr. OR) c0000995_SWI_A sieci łączności bezprzewodowej GSM-R na działce o nr ewidencyjnym: 2/2 w obrębie ewidencyjnym: 430 obręb 17 Skórnice, gm. Fałków
od
20.04.2015
do
04.05.2015
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego (tz) IN-II.746.71.2015. Wojewoda Świętokrzyski zawiadamia, że na wniosek PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., w dniu 14.04.2015 r. zostało wszczęte postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym dla inwestycji polegającej na budowie Obiektu Radiokomunikacyjnego (w skr. OR) c0000303_SWI_A sieci łączności bezprzewodowej GSM-R na działce o nr ewidencyjnym: 8009/4 w obrębie ewidencyjnym: 5 Włoszczowa, gm. Włoszczowa
od
21.04.2015
do
16.05.2015
Zawiadomienie o wydaniu decyzji dotyczących gruntów zajętych pod linie kolejowe Wojewoda Świętokrzyski zawiadamia, że wszczęte zostało postępowanie w sprawie wydania decyzji stwierdzającej, nabycie przez Skarb Państwa i PKP S.A. z mocy prawa, z dniem 1 czerwca 2003 r., praw do nieruchomości pozostającej w dniu 28 lutego 2003 r. we władaniu PKP S.A., niestanowiącej własności Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub PKP S.A
od
20.04.2015
do
04.05.2015
Zawiadomienie o wydaniu decyzji w II inst. o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej w Pińczowie Wojewoda Świętokrzyski zawiadamia, że w dniu 14.04.2015r. wydał decyzję, którą utrzymał w mocy decyzję Nr AB.VI.6740.D.1.2014 Starosty Pińczowskiego z dnia 18.02.2015r. o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie i przebudowie skrzyżowania ulicy 3 Maja z ulicą Żwirki i Wigury i ulicą 1 Maja na skrzyżowanie typu rondo wraz z wykonaniem połączenia do ulicy Republiki Pińczowskiej, realizowanego w ramach projektu unijnego pn.: „Rewitalizacja śródmieścia Pińczowa – przebudowa ul. Republiki Pińczowskiej” w zakresie przebudowy wlotu ul. Żwirki i Wigury – wlot „B” wraz z budową zjazdu publicznego w km 0+050,93 ul. Żwirki i Wigury i przebudową istniejącej infrastruktury w obrębie 05 Pińczów na działkach nr ewid. 91 i 100/12
od
16.04.2015
do
30.04.2015
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego (tz) IN-II.746.59.2015. Wojewoda Świętokrzyski zawiadamia, że na wniosek PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. w dniu 07.04.2015 r. zostało wszczęte postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym dla inwestycji polegającej na budowie Obiektu Radiokomunikacyjnego (w skr. OR) c0000285_SWI_A sieci łączności bezprzewodowej GSM-R na działce o nr ewidencyjnym: 2/2 w obrębie ewidencyjnym: 9 Jamskie, gm. Włoszczowa
od
16.04.2015
do
30.04.2015
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego (tz) IN-II.746.57.2015. Wojewoda Świętokrzyski zawiadamia, że na wniosek PKP Polskie Linie Kolejowe S.A w dniu 07.04.2015 r. zostało wszczęte postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym dla inwestycji polegającej na budowie obiektu radiokomunikacyjnego (w skr. OR) c0001279_SWI_A sieci łączności bezprzewodowej na działce o nr ewid. 494/7, obr. 20 Żelisławiczki, gm. Secemin
od
14.04.2015
do
28.04.2015
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego (tz) IN-II.746.49.2015 Wojewoda Świętokrzyski zawiadamia, że na wniosek PKP Polskie Linie Kolejowe S.A zostało wszczęte postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym dla inwestycji polegającej na budowie obiektu radiokomunikacyjnego (w skr. OR) c0001214_SWI_A sieci łączności bezprzewodowej GSM-R na działce o nr ewid. 639/33, obr. 0019 Kielce, pow. M.Kielce
od
13.04.2015
do
27.04.2015
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego (tz) Wojewoda Świętokrzyski zawiadamia, że na wniosek PKP Polskie Linie Kolejowe S.A w dniu 07.04.2015 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym dla inwestycji polegającej na budowie obiektu radiokomunikacyjnego (w skr. OR) c0001248_SWI_A sieci łączności bezprzewodowej GSM-R na działce o nr ewid. 1267/15 obr. 6 M. Kielce – stanowiącej teren zamknięty PKP.
od
13.04.2015
do
27.04.2015
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego (tz) Wojewoda Świętokrzyski zawiadamia, że na wniosek PKP PLK S.A zostało wszczęte postępowanie o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym dla inwestycji polegającej na „budowie Obiektu Radiokomunikacyjnego c0000485_SWI_A sieci łączności bezprzewodowej GSM R na działce o nr ewidencyjnym: 1276/4 w obrębie ewidencyjnym: 6 Kostomłoty I, gm. Miedziana Góra
od
13.04.2015
do
27.04.2015
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego (tz) Wojewoda Świętokrzyski zawiadamia, że na wniosek PKP PLK S.Azostało wszczęte postępowanie o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym dla inwestycji polegającej na „budowie Obiektu Radiokomunikacyjnego c0001439_ SWI_A sieci łączności bezprzewodowej GSM R na działce o nr ewidencyjnym: 628/10 w obrębie ewidencyjnym: 15, gm. Kielce - miasto,
od
10.04.2015
do
24.04.2015
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego (tz) Wojewoda Świętokrzyski zawiadamia, że na wniosek PKP Polskie Linie Kolejowe S.A w dniu 04.03.2015 r. zostało wszczęte postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym dla inwestycji polegającej na budowie obiektu radiokomunikacyjnego (w skr. OR) c0001443_SWI_A sieci łączności bezprzewodowej GSM-R dla na działce o nr ewid. 1/28, obr. 1 Sędziszów, gm. Sędziszów-miasta, pow. jędrzejowski – stanowiąca teren zamknięty PKP
od
10.04.2015
do
24.04.2015
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego (tz) Wojewoda Świętokrzyski zawiadamia, że na wniosek PKP Polskie Linie Kolejowe S.Aw dniu 04.03.2015 r. zostało wszczęte postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym dla inwestycji polegającej na budowie obiektu radiokomunikacyjnego (w skr. OR) c0001778_SWI_A sieci łączności bezprzewodowej GSM-R na działce o nr ewid. 1289/1, obr. 19 Żelisławice, gm. Secemin
od
10.04.2015
do
24.04.2015
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego (tz) Wojewoda Świętokrzyski zawiadamia, że na wniosek PKP Polskie Linie Kolejowe S.A w dniu 03.03.2015 r. zostało wszczęte postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym dla inwestycji polegającej na budowie Obiektu Radiokomunikacyjnego (w skr. OR) c0000283__SWI_A sieci łączności bezprzewodowej GSM-R na działce o nr ewidencyjnym: 1461/27 w obrębie ewidencyjnym: 1 Budy, gm. Fałków, pow. konecki
od
10.04.2015
do
24.04.2015
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego (tz) Wojewoda Świętokrzyski zawiadamia, że na wniosek PKP Polskie Linie Kolejowe S.A w dniu 04.03.2015 r. zostało wszczęte postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym dla inwestycji polegającej na budowie Obiektu Radiokomunikacyjnego (w skr. OR) c0001433_SWI_A sieci łączności bezprzewodowej GSM-R na działce o nr ewidencyjnym: 1/89 w obrębie ewidencyjnym: 11 Górna Kamienna, gm. Skarżysko-Kamienna
od
10.04.2015
do
24.04.2015
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego (tz) Wojewoda Świętokrzyski zawiadamia, że na wniosek PKP Polskie Linie Kolejowe S.A w dniu 04.03.2015 r. zostało wszczęte postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym dla inwestycji polegającej na budowie Obiektu Radiokomunikacyjnego (w skr. OR) c0001338_SWI_A sieci łączności bezprzewodowej GSM-R na działce o nr ewidencyjnym: 780/1 w obrębie ewidencyjnym: 15 Tumlin
od
08.04.2015
do
22.04.2015
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego (tz) Wojewoda Świętokrzyski zawiadamia, że na wniosek PKP Polskie Linie Kolejowe S.Aw dniu 25.02.2015 r. zostało wszczęte postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym dla inwestycji polegającej na budowie obiektu radiokomunikacyjnego (w skr. OR) c0000195_SWI_A sieci łączności bezprzewodowej GSM-R na działce o nr ewid. 45, obr. 4 Brzeziny, gm. Morawica.
od
08.04.2015
do
22.04.2015
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego (tz) Wojewoda Świętokrzyski zawiadamia, że na wniosek PKP Polskie Linie Kolejowe S.A w dniu 04.03.2015 r. zostało wszczęte postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym dla inwestycji polegającej na budowie obiektu radiokomunikacyjnego (w skr. OR) c0000037_SWI_A sieci łączności bezprzewodowej GSM-R na działce o nr ewid. 309/6, obr. 1 Suchedniów.
od
08.04.2015
do
22.04.2015
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego (tz) Wojewoda Świętokrzyski zawiadamia, że na wniosek PKP Polskie Linie Kolejowe S.A w dniu 25.02.2015 r. zostało wszczęte postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym dla inwestycji polegającej na budowie Obiektu Radiokomunikacyjnego (w skr. OR) c0001820_SWI_A sieci łączności bezprzewodowej GSM-R na działce o nr ewidencyjnym: 414/56 w obrębie ewidencyjnym: 0009 gm. M. Kielce.
od
08.04.2015
do
22.04.2015
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego (tz) Wojewoda Świętokrzyski zawiadamia, że na wniosek PKP Polskie Linie Kolejowe S.A w dniu 26.02.2015 r. zostało wszczęte postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym dla inwestycji polegającej na budowie Obiektu Radiokomunikacyjnego (w skr. OR) c0001340_SWI_A sieci łączności bezprzewodowej GSM-R na działce o nr ewidencyjnym: 682/7 w obrębie ewidencyjnym: 0021 gm. M. Kielce.
od
08.04.2015
do
22.04.2015
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego (tz) Wojewoda Świętokrzyski zawiadamia, że na wniosek PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., w dniu 25.02.2015 r. zostało wszczęte postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym dla inwestycji polegającej na budowie Obiektu Radiokomunikacyjnego na działce o nr ewidencyjnym: 854/1 w obrębie ewidencyjnym: 0006 Lesica, gm. Piekoszów.
od
07.04.2015
do
21.04.2015
Zawiadomienie o wpływie odwołania od decyzji Nr 1/15 o zezwoleniu na realiz. inw. drogowej Wojewoda Świętokrzyski zawiadamia, że od decyzji Nr 1/15 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 20.02.2015r., znak: IN-III.7820.1.21.2014 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 755 Ostrowiec Świętokrzyski – Ożarów na odcinku od km 1+897,36 do km 23+065,72. Etap III na odcinku od km 12+124,50 do km 23+065,72”, na terenie powiatu ostrowieckiego w gminie Ćmielów i powiatu opatowskiego w gminach: Wojciechowice i Ożarów, wpłynęło odwołanie