Biuletyn Informacji Publicznej

www.kielce.uw.gov.pl

Obwieszczenia (aktualne)

Wyszukiwanie pełnotekstowe

Okres obowiązywania Nazwa Opis
od
24.02.2014
do
10.03.2014
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia na realizację inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych Wojewoda Świętokrzyski zawiadamia, że na wniosek Województwa Świętokrzyskiego w dniu 29.01.2014r. zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu na realizację inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych, dla zadania pn.: „Zabezpieczenie przeciwpowodziowe doliny Kanału Strumień, zadanie II w km 12+980 – 17+230 na terenie gminy Pacanów, powiat Busko Zdrój oraz gminy Łubnice, powiat Staszów”.
od
19.02.2014
do
05.03.2014
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji linii kolejowej Wojewoda Świętokrzyski zawiadamia, że na wniosek PKP Polskie Linie Kolejowe S.Aw dniu 18.12.2013 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej dla inwestycji polegającej na likwidacji istniejącego przejazdu kolejowego w km 149.500 oraz budowę skrzyżowania dwupoziomowego umożliwiającego dostosowanie w przyszłości linii kolejowej Nr 4-E65 Grodzisk Mazowiecki – Zawiercie do dużych prędkości, w związku z realizacją przedsięwzięcia pn.: „Likwidacja przejazdu kolejowego w km 149.500 linii Nr 4.
od
18.02.2014
do
04.03.2014
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego (tz) Wojewoda Świętokrzyski zawiadamia, że na wniosek Pana Jerzego Polit w dniu 03.02.2014 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie odcinka kanalizacji sanitarnej wraz z wysięgnikami w rejonie ul. Biesak w Kielcach, na działce o nr ewid. 682/7 obr. 0021 Kielce – stanowiącej teren zamknięty PKP.
od
18.02.2014
do
04.03.2014
Zawiadomienie o wydaniu decyzji ustalającej lokalizację regionalnej sieci szerokopasmowej (10) WOJEWODA ŚWIĘTOKRZYSKI zawiadamia, że została wydana decyzja Nr 10/14 z dnia 12.02.2014r., znak: IN-III.747.26.2013 o ustaleniu lokalizacji regionalnej sieci szerokopasmowej dla inwestycji pn.: „Zaprojektowanie i wykonanie pasywnej infrastruktury sieci szerokopasmowej w ramach projektu Sieć szerokopasmowa Polski Wschodniej – województwo świętokrzyskie” – wniosek Nr 24 – relacja złącze Gnieździska – punkt dystrybucyjny Gnieździska, na terenie gminy Łopuszno, powiat kielecki
od
18.02.2014
do
04.03.2014
Zawiadomienie o wydaniu decyzji ustalającej lokalizację regionalnej sieci szerokopasmowej (9) WOJEWODA ŚWIĘTOKRZYSKI zawiadamia, że została wydana decyzja Nr 9/14 z dnia 12.02.2014r. znak: IN-III.747.28.2013 o ustaleniu lokalizacji regionalnej sieci szerokopasmowej dla inwestycji pn.: „Zaprojektowanie i wykonanie pasywnej infrastruktury sieci szerokopasmowej w ramach projektu Sieć szerokopasmowa Polski Wschodniej – województwo świętokrzyskie” – wniosek Nr 23 – relacja złącze Łopuszno – punkt dystrybucyjny Mnin, na terenie gminy Łopuszno w powiecie kieleckim i gminy Słupia w powiecie koneckim,
od
13.02.2014
do
27.02.2014
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia na budowę regionalnej sieci szerokopasmowej Wojewoda Świętokrzyski zawiadamia, że na wniosekWojewództwa Świętokrzyskiego w dniu 28.01.2014 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielania pozwolenia na budowę regionalnej sieci szerokopasmowej Polski Wschodniej – województwo świętokrzyskie, relacja szkieletowa: złącze Małogoszcz – Gnieździska, cz. 2.
od
20.02.2014
do
06.03.2014
Zawiadomienie o wydaniu decyzji ustalającej lokalizację inwestycji drogowej (11) WOJEWODA ŚWIĘTOKRZYSKI zawiadamia, że wydana została decyzja Nr 2/14 z dnia 10.02.2014r., znak: IN-III.7820.1.11.2013, o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla przedsięwzięcia polegającego na budowie obwodnicy Osieka w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 765, na terenie miasta i gminy Osiek
od
17.02.2014
do
03.03.2014
Zawiadomienie o wydaniu decyzji o utrzymaniu w mocy decyzji Starosty Ostrowieckiego o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej Wojewoda Świętokrzyski zawiadamia, że w dniu 10.02.2014r. wydał decyzję o utrzymaniu w mocy decyzji Starosty Ostrowieckiego o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej obejmującej budowę drogi gminnej klasy D – ul. Górnej wraz z oświetleniem ulicznym
od
11.02.2014
do
25.02.2014
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia na budowę regionalnej sieci szerokopasmowej Wojewoda Świętokrzyski zawiadamia, że na wniosek Województwa Świętokrzyskiego w dniu 28.01.2014 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielania pozwolenia na budowę regionalnej sieć szerokopasmowej Polski wschodniej – województwo świętokrzyskie, relacja złącze Małogoszcz – punkt dystrybucyjny Cieśle
od
11.02.2014
do
25.02.2014
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia na budowę regionalnej sieci szerokoasmowej Wojewoda Świętokrzyski zawiadamia, że na wniosek Województwa Świętokrzyskiego w dniu 21.01.2014 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielania pozwolenia na budowę regionalnej sieci szerokopasmowej Polski Wschodniej – województwo świętokrzyskie, relacja szkieletowa: złącze Małogoszcz – Gnieździsko cz. 1
od
11.02.2014
do
25.02.2014
Zawiadomienie o wydaniu decyzji ustalającej lokalizację inwestycji drogowej (9) WOJEWODA ŚWIĘTOKRZYSKI zawiadamia, że została wydana decyzja Nr 1/14 z dnia 06.02.2014r., znak: IN-III.7820.1.9.2013 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: „Budowa drogi dojazdowej na odcinku od km ok. 543+520 do km ok. 545+250 DK S-7 – str. lewa obwodnicy Kielc (od zbiornika ZB-14 do ul. Smolaka w Kielcach)” na terenie miasta Kielce i gminy Miedziana Góra
od
07.02.2014
do
21.02.2014
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji linii kolejowej Wojewoda Świętokrzyski zawiadamia, że na wniosek PKP Polskie Linie Kolejowe S.A w dniu 18.12.2013 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej dla inwestycji polegającej na likwidacji istniejącego przejazdu kolejowego w km 142.850 oraz budowie skrzyżowania dwupoziomowego umożliwiającego dostosowanie linii kolejowej Nr 4-E65 Grodzisk Mazowiecki – Zawiercie (CMK) do dużych prędkości.
od
10.02.2014
do
24.02.2014
Zawiadomienie o wydaniu decyzji ustalającej lokalizację regionalnej sieci szerokopasmowej (8) WOJEWODA ŚWIĘTOKRZYSKI zawiadamia, że została wydana decyzja Nr 8/14 z dnia 04.02.2014r., znak: IN-III.747.24.2013 o ustaleniu lokalizacji regionalnej sieci szerokopasmowej dla inwestycji pn.: „Zaprojektowanie i wykonanie pasywnej infrastruktury sieci szerokopasmowej w ramach projektu Sieć szerokopasmowa Polski Wschodniej – województwo świętokrzyskie” – relacja Łączna (od drogi S7) – Bodzentyn (szafa dostępowa), na terenie gminy Łączna w powiecie skarżyskim oraz miasta i gminy Bodzentyn w powiecie kieleckim
od
10.02.2014
do
24.02.2014
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji regionalnej sieci szerokopasmowej (28) WOJEWODA ŚWIĘTOKRZYSKI zawiadamia, że zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji regionalnej sieci szerokopasmowej dla inwestycji pn.: „Zaprojektowanie i wykonanie pasywnej infrastruktury sieci szerokopasmowej w ramach projektu Sieć szerokopasmowa Polski Wschodniej – województwo świętokrzyskie – wniosek Nr 28 – relacja złącze Gnieździska – punkt dystrybucyjny Łopuszno”, na terenie gminy Łopuszno, powiat kielecki
od
10.02.2014
do
24.02.2014
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji regionalnej sieci szerokopasmowej (27) WOJEWODA ŚWIĘTOKRZYSKI zawiadamia, że zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji regionalnej sieci szerokopasmowej dla inwestycji pn.: „Zaprojektowanie i wykonanie pasywnej infrastruktury sieci szerokopasmowej w ramach projektu Sieć szerokopasmowa Polski Wschodniej – województwo świętokrzyskie – wniosek Nr 27 – relacja złącze Ruda Pilczycka – punkt dystrybucyjny Czermno”, na terenie gmin: Słupia (Konecka) i Fałków, powiat konecki
od
07.02.2014
do
21.02.2014
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego (tz) Wojewoda Świętokrzyski zawiadamia, że na wniosek PKP ENERGETYKA S.A w Warszawie w dniu 10.01.2014 r. zostało wszczęte postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym dla inwestycji polegającej na „budowie jednotorowej linii napowietrznej 110 kV, kabli zasilaczy trakcyjnych, kabli powrotnych, sterowniczych i teletechnicznych oraz infrastruktury zabezpieczającej istniejącą infrastrukturę przed niekorzystnym wpływem projektowanej infrastruktury” w obrębie ewidencyjnym: 16 Łachów, gmina: Włoszczowa
od

do
20.02.2014
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia na budowę Regionalnej Sieci Szerokopasmowej Wojewoda Świętokrzyski zawiadamia, że na wniosek Województwa Świętokrzyskiego w dniu 28.01.2014 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielania pozwolenia na budowę regionalnej sieci szerokopasmowej relacja złącze Małogoszcz – złącze Kozłów – punkt dystrybucyjny Kozłów
od
10.02.2014
do
24.02.2014
Zawiadomienie o wydaniu decyzji ustalającej lokalizację regionalnej sieci szerokopasmowej (7) WOJEWODA ŚWIĘTOKRZYSKI zawiadamia, że została wydana decyzja Nr 7/14 z dnia 03.02.2014r. znak: IN-III.747.20.2013 o ustaleniu lokalizacji regionalnej sieci szerokopasmowej dla inwestycji pn.: „Zaprojektowanie i wykonanie pasywnej infrastruktury sieci szerokopasmowej w ramach projektu Sieć szerokopasmowa Polski Wschodniej – województwo świętokrzyskie” – wniosek Nr 19 – relacja złącze Szczukowskie Górki – złącze Kielce, na terenie gminy Piekoszów w powiecie kieleckim oraz miasta Kielce
od
03.02.2014
do
17.02.2014
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji regionalnej sieci szerokopasmowej (5) WOJEWODA ŚWIĘTOKRZYSKI zawiadamia, że zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji regionalnej sieci szerokopasmowej dla inwestycji pn.: „Zaprojektowanie i wykonanie pasywnej infrastruktury sieci szerokopasmowej w ramach projektu Sieć szerokopasmowa Polski Wschodniej – województwo świętokrzyskie”, obejmującej część ul. Partyzantów w Końskich, w pasie drogi krajowej Nr 42
od
04.02.2014
do
18.02.2014
Zawiadomienie o wydaniu decyzji uchylającej w części i orzeczeniu w tym zakresie oraz utrzymującej w mocy w pozosta� (...) Wojewoda Świętokrzyski zawiadamia, że w dniu 27.01.2014r. wydał decyzję o uchyleniu i przekazaniu do ponownego rozpatrzenia decyzji Nr 3/13 Starosty Buskiego o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla przedsięwzięcia polegającego na budowie dróg gminnych D-1, D-2, D-3, D-4 wraz z infrastrukturą techniczną w Busku-Zdroju oraz w Siesławicach.
od
03.02.2014
do
17.02.2014
Zawiadomienie o wydaniu decyzji ustalającej lokalizację regionalnej sieci szerokopasmowej WOJEWODA ŚWIĘTOKRZYSKI zawiadamia, że została wydana decyzja Nr 6/14 z dnia 28.01.2014r., znak: IN-III.747.23.2013 o ustaleniu lokalizacji regionalnej sieci szerokopasmowej dla inwestycji pn.: „Zaprojektowanie i wykonanie pasywnej infrastruktury sieci szerokopasmowej w ramach projektu Sieć szerokopasmowa Polski Wschodniej – województwo świętokrzyskie” – wniosek Nr 22 – relacja złącze Grzymałków – punkt dystrybucyjny Smyków”, na terenie gminy Mniów, powiat kielecki i gminy Smyków, powiat konecki,
od
31.01.2014
do
14.02.2014
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego (tz) Wojewoda Świętokrzyski zawiadamia, że na wniosek Gminy Kije w dniu 20.01.2014r. zostało wszczęte postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym, dla inwestycji polegającej na budowie odcinka sieci kanalizacji sanitarnej na działce nr ewid. 467/5 w miejscowości Samostrzałów.
od
31.01.2014
do
14.02.2014
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia na budowę (dr) Wojewoda Świętokrzyski zawiadamia, że na wniosek Świętokrzyskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Kielcach, ul. Jagiellońska w dniu 31.01.2014 r. zostało wszczęte postępowanie w sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę dla inwestycji pn.: „przebudowa drogi wojewódzkiej nr 973 Busko Zdrój – Nowy Korczyn".
od
03.02.2014
do
17.02.2014
Zawiadomienie o wydaniu decyzji uchylającej w części i orzeczeniu w tym zakresie oraz utrzymującej w mocy w pozostałej części decyzję Nr 2/2013 Starosty Skarżyskiego Wojewoda Świętokrzyski zawiadamia, że wydał decyzję o uchyleniu w części i orzeczeniu w tym zakresie oraz utrzymaniu w mocy w pozostałej części decyzji Nr 2/2013 Starosty Skarżyskiego o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla przedsięwzięcia budowlanego pn.: „Rozbudowa drogi powiatowej ul. Metalowców wraz z przebudową infrastruktury technicznej oraz budową Małego Ronda na skrzyżowaniu z ul. Paryską i ul. Norwida w Skarżysku-Kamiennej”
od

do
12.02.2014
Zawiadomienie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego (tz) Wojewoda Świętokrzyski zawiadamia, że na wniosek Resortowego Centrum Zarządzania Sieciami i Usługami Teleinformatycznymi w dniu 29.01.2014 r. została wydana decyzja Nr II/2014 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie wieży kratowej na potrzeby systemu VCS na działce nr 69/8 obręb 0012 Radoszki, jedn. ewid. Wilczyce
od
28.01.2014
do
11.02.2014
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego (tz) Wojewoda Świętokrzyski zawiadamia, że na wniosek Rejonowego Zarządu Infrastruktury w Krakowie zostało wszczęte postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym, dla inwestycji polegającej na przebudowie budynku Wojskowej Pracowni Psychologicznej w Kielcach wraz ze zmianą sposobu zagospodarowania terenu , położonej przy ul. Sobieskiego 20 na działce nr ewid. 472, obręb 0023 Kielce.
od
29.01.2014
do
12.02.2014
Zawiadomienie o zebraniu materiału dowodowego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: „Budowa dwujezdniowej drogi ekspresowej S–7 na odcinku Chęciny–Jędrzejów” WOJEWODA ŚWIĘTOKRZYSKI zawiadamia, że zebrał materiał dowodowy w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: „Budowa dwujezdniowej drogi ekspresowej S–7 na odcinku Chęciny–Jędrzejów”, na terenie miasta i gminy Chęciny, gminy Sobków oraz gminy Jędrzejów
od
28.01.2014
do
11.02.2014
Zawiadomienie o wydaniu decyzji o uchyleniu decyzji Nr 2/2013 Starosty Buskiego dot. zezwolenia na realizację inwestycji drogowej: „Rozbudowia ulicy Armii Krajowej w Busku Zdroju" Wojewoda Świętokrzyski zawiadamia, że w dniu 24.01.2014r. wydał decyzję o uchyleniu i przekazaniu do ponownego rozpatrzenia decyzji Nr 2/2013 Starosty Buskiego o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla przedsięwzięcia polegającego na: „Rozbudowie ulicy Armii Krajowej – Etap II w Busku-Zdroju wraz z infrastrukturą
od
23.01.2014
do
06.02.2014
Zawiadomienie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego (tz) Wojewoda Świętokrzyski zawiadamia, że na wniosek Grupy Producentów Owoców i Warzyw w dniu 23.01.2014r. została wydana decyzja Nr I/2014 w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym, dla inwestycji pn. „Budowa rurociągu tłocznego ścieków oczyszczonych z Zakładu Przetwórstwa Owoców i Warzyw za pomocą rurociągów trójwarstwowych"
od
27.01.2014
do
10.02.2014
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji regionalnej sieci szerokopasmowej WOJEWODA ŚWIĘTOKRZYSKI zawiadamia, że zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji regionalnej sieci szerokopasmowej dla inwestycji pn.: „Zaprojektowanie i wykonanie pasywnej infrastruktury sieci szerokopasmowej w ramach projektu Sieć szerokopasmowa Polski Wschodniej – województwo świętokrzyskie” – relacji Skarżysko-Kamienna - Bliżyn w pasie drogi krajowej Nr 42, zlokalizowanej na terenie miasta Skarżysko-Kamienna i gminy Bliżyn w powiecie skarżyskim

Wybierz Strony