Biuletyn Informacji Publicznej

www.kielce.uw.gov.pl

Obwieszczenia (aktualne)

Wyszukiwanie pełnotekstowe

Okres obowiązywania Nazwa Opis
od
24.10.2019
do
07.11.2019
Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego o wpływie wniosku o stwierdzenie nabycia prawa własności do nieruchomości Wojewoda Świętokrzyski zawiadamia, że do Wojewody Świętokrzyskiego wpłynął wniosek o stwierdzenie, w trybie art. 73 ustawy z dnia 13 października 1998 r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. Nr 133, poz. 872 ze zm.), nabycia przez Powiat Staszowski, z mocy prawa, z dniem 1 stycznia 1999 r. prawa własności nieruchomości położonej w obrębie Sufczyce, gmina Oleśnica, oznaczonej na mapie do celów prawnych, przyjętej do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, prowadzonego przez Starostę Staszowskiego, w dniu 07.12.2018 r. pod nr P.2612.2018.1564, jako działka Nr 370/1 o pow. 0,0068 ha ( wydzielona z działki Nr 370 o pow. 0,4600 ha), zajętej pod drogę publiczną Nr 15218 pn. „Oleśnica – Sufczyce – Brody Małe” ( nowy numer 0108 T ).
od
24.10.2019
do
07.11.2019
Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego o wpływie wniosku o stwierdzenie nabycia prawa własności do nieruchomości Wojewoda Świętokrzyski zawiadamia, że do Wojewody Świętokrzyskiego wpłynął wniosek o stwierdzenie, w trybie art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 13 października 1998 r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. Nr 133, poz. 872 ze zm.), nabycia przez Skarb Państwa, z mocy prawa, z dniem 01.01.1999 r. prawa własności do nieruchomości położonych w obrębie Kolonia Chlewice, gmina Moskorzew, oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków jako działki: Nr 691/1 o pow. 0,7099 ha, Nr 691/2 o pow. 0,1560 ha, Nr 691/3 o pow. 0,1318 ha, Nr 691/4 o pow. 0,3653 ha, Nr 691/6 o pow. 0,2696 ha i Nr 691/7 o pow. 3,53 ha), zajętych pod drogę publiczną Nr 78 pn. (Katowice) Siewierz – Zawiercie – Szczekociny – Nagłowice – Jędrzejów (Kielce).
od
24.10.2019
do
07.11.2019
Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego o wpływie wniosku o stwierdzenie nabycia prawa własności do nieruchomości Wojewoda Świętokrzyski zawiadamia, że do Wojewody Świętokrzyskiego wpłynął wniosek o stwierdzenie, w trybie art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 13 października 1998 r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. Nr 133, poz. 872 ze zm.), nabycia przez Powiat Skarżyski z mocy prawa, z dniem 1 stycznia 1999 r. udziału w wysokości 1/3 części w prawie własności nieruchomości położonej w Skarżysku-Kamiennej, obręb 0004 Kamienna, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka Nr 2 o pow. 0,1114 ha, zajętej pod drogę publiczną pn. ul. 11 Listopada.
od
24.10.2019
do
07.11.2019
Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego o wpływie wniosku o stwierdzenie nabycia prawa własności do nieruchomości Wojewoda Świętokrzyski zawiadamia, że do Wojewody Świętokrzyskiego wpłynął wniosek o stwierdzenie, w trybie art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 13 października 1998 r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. Nr 133, poz. 872 ze zm.), nabycia przez Gminę Brody z mocy prawa, z dniem 1 stycznia 1999 r. prawa własności do nieruchomości położonej w obrębie Krynki, gmina Brody, oznaczonej na mapie do celów prawnych, przyjętej do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, prowadzonego przez Starostę Starachowickiego, w dniu 18.09.2019 r. pod Nr P.2611.2019.1552, jako działki: Nr 1153/1 o pow. 0,0251 ha i Nr 1153/3 o pow. 0,4183 ha (wydzielone z działki Nr 1153 o pow. 0,4700 ha), zajętej pod drogę publiczną Nr 1524031 pn. Krynki Zakanale – Rudnik (nowy Nr 313031 T).
od
25.10.2019
do
08.11.2019
IR.II.746.37.2019 Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 24.10.2019 r. dotyczące wydania decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 24.10.2019r. dotyczące wydania decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym dla zadania pn.: „Budowa garażu do przechowywania sprzętu czołgowo-samochodowego wraz z podziemną infrastrukturą techniczną, przebudowa zagospodarowania terenu na terenie kompleksu wojskowego K-3345 Kielce przy ul. Wojska Polskiego w Kielcach” na działce o nr ewid. 41/23, obręb 0031 Kielce, jednostka ewid. 266101_1 Kielce – stanowiącej teren zamknięty MON.
od
23.10.2019
do
06.11.2019
Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego o wpływie wniosku o stwierdzenie nabycia prawa własności do nieruchomości Wojewoda Świętokrzyski zawiadamia, że do Wojewody Świętokrzyskiego wpłynął wniosek o stwierdzenie, w trybie art. 73 ustawy z dnia 13 października 1998 r. - Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz.U. nr 133, poz. 872, ze zm.), nabycia przez Gminę Skarżysko Kościelne z mocy prawa, z dniem 1 stycznia 1999 r., prawa własności do nieruchomości położonej w Skarżysku Kościelnym, obręb 0012, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków, jako działka Nr 1976/65 o pow. 0,0078 ha, zajętej pod drogę publiczną Nr 1543016 pn. „ul. Polna” (nowy numer 002178 T).
od
23.10.2019
do
06.11.2019
Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego o wpływie wniosku o stwierdzenie nabycia prawa własności do nieruchomości Wojewoda Świętokrzyski zawiadamia, że do Wojewody Świętokrzyskiego wpłynął wniosek o stwierdzenie, w trybie art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 13 października 1998 r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. Nr 133, poz. 872 ze zm.), nabycia przez Gminę Skarżysko-Kamienna, z mocy prawa, z dniem 01.01.1999 r. prawa własności do nieruchomości położonej w Skarżysku-Kamiennej, w obrębie 0013 Nowy Młyn, arkusz 93, oznaczonej na mapie z projektem podziału nieruchomości opracowanym w trybie przepisów ustawy o gospodarce nieruchomościami do regulacji stanu prawnego drogi, przyjętej do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, prowadzonego przez Starostę Skarżyskiego, w dniu 02.10.2018 r. pod Nr P.2610.2018.876, jako działka Nr 4075/1 o pow. 0,0049 ha (wydzielona z działki Nr 4075 o pow. 0,2908 ha), zajętej pod drogę publiczną pn. Langiewicza.
od
23.10.2019
do
06.11.2019
Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego o wpływie wniosku o stwierdzenie nabycia prawa własności do nieruchomości Wojewoda Świętokrzyski zawiadamia, że do Wojewody Świętokrzyskiego wpłynął wniosek o stwierdzenie, w trybie art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 13 października 1998 r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. Nr 133, poz. 872 ze zm.), nabycia przez Gminę Starachowice z mocy prawa, z dniem 1 stycznia 1999 r. prawa własności do nieruchomości położonej w Starachowicach w obrębie 0004, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków, jako działka Nr 2181/1 o pow. 0,0031 ha, zajętej pod drogę publiczną pn. Smugowa.
od
23.10.2019
do
06.11.2019
Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego o wpływie wniosku o stwierdzenie nabycia prawa własności do nieruchomości Wojewoda Świętokrzyski zawiadamia, że do Wojewody Świętokrzyskiego wpłynął wniosek o stwierdzenie, w trybie art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 13 października 1998 r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. Nr 133, poz. 872 ze zm.), nabycia przez Gminę Skarżysko-Kamienna, z mocy prawa, z dniem 01.01.1999 r. prawa własności do nieruchomości położonej w Skarżysku-Kamiennej, w obrębie 0013 Nowy Młyn, arkusz 93, oznaczonej na mapie z projektem podziału nieruchomości opracowanym w trybie przepisów ustawy o gospodarce nieruchomościami do regulacji stanu prawnego drogi, przyjętej do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, prowadzonego przez Starostę Skarżyskiego, w dniu 31.10.2018 r. pod Nr P.2610.2018.1009, jako działka Nr 4160/1 o pow. 0,0045 ha (wydzielona z działki Nr 4160 o pow. 0,1051 ha), zajętej pod drogę publiczną pn. Langiewicza.
od
23.10.2019
do
06.11.2019
Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego o wpływie wniosku o stwierdzenie nabycia prawa własności do nieruchomości Wojewoda Świętokrzyski zawiadamia, że do Wojewody Świętokrzyskiego wpłynął wniosek o stwierdzenie, w trybie art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 13 października 1998 r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. Nr 133, poz. 872 ze zm.), nabycia przez Gminę Skarżysko-Kamienna, z mocy prawa, z dniem 01.01.1999 r. prawa własności do nieruchomości położonej w Skarżysku-Kamiennej, w obrębie 0012 Łyżwy, arkusz 87, oznaczonej na mapie z projektem podziału nieruchomości opracowanym w trybie przepisów ustawy o gospodarce nieruchomościami do regulacji stanu prawnego drogi, przyjętej do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, prowadzonego przez Starostę Skarżyskiego, w dniu 15.10.2018 r. pod Nr P.2610.2018.928, jako działka Nr 270/1 o pow. 0,0052 ha (wydzielona z działki Nr 270 o pow. 0,1004 ha), zajętej pod drogę publiczną pn. Langiewicza.
od
23.10.2019
do
06.11.2019
Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego o wpływie wniosku o stwierdzenie nabycia prawa własności do nieruchomości Wojewoda Świętokrzyski zawiadamia, że do Wojewody Świętokrzyskiego wpłynął wniosek o stwierdzenie, w trybie art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 13 października 1998 r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. Nr 133, poz. 872 ze zm.), nabycia przez Gminę Skarżysko-Kamienna, z mocy prawa, z dniem 01.01.1999 r. prawa własności do nieruchomości położonej w Skarżysku-Kamiennej, w obrębie 0012 Łyżwy, arkusz 87, oznaczonej na mapie z projektem podziału nieruchomości opracowanym w trybie przepisów ustawy o gospodarce nieruchomościami do regulacji stanu prawnego drogi, przyjętej do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, prowadzonego przez Starostę Skarżyskiego, w dniu 25.10.2018 r. pod Nr P.2610.2018.973, jako działka Nr 283/1 o pow. 0,0023 ha (wydzielona z działki Nr 283 o pow. 0,1664 ha), zajętej pod drogę publiczną pn. Langiewicza.
od
23.10.2019
do
06.11.2019
Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego o wpływie wniosku o stwierdzenie nabycia prawa własności do nieruchomości Wojewoda Świętokrzyski zawiadamia, że do Wojewody Świętokrzyskiego wpłynął wniosek o stwierdzenie, w trybie art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 13 października 1998 r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. Nr 133, poz. 872 ze zm.), nabycia przez Gminę Starachowice z mocy prawa, z dniem 1 stycznia 1999 r. prawa własności do nieruchomości położonej w Starachowicach w obrębie 0004, oznaczonej na mapie projekt podziału nieruchomości, przyjętej do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, prowadzonego przez Starostę Starachowickiego, w dniu 28.10.2004 r. pod Nr 2148-423/2004, jako działka Nr 1916/1 o pow. 0,0015 ha (wydzielona z działki Nr 1916 o pow. 0,0692 ha), zajętej pod drogę publiczną pn. Jelenia.
od
25.10.2019
do
08.11.2019
IR.II.746.35.2019 Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 23.10.2019 r. dotyczące postanowienia nadaniu rygoru natychmiastowej wykonalności decyzji Wojewody Świętokrzyskiego Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 23.10.2019r. dotyczące wydania postanowienia o nadaniu rygoru natychmiastowej wykonalności decyzji Wojewody Świętokrzyskiego Nr XXXIV/2019 z dnia 17.10.2019r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym dla inwestycji pn.: "Prace na linii kolejowej nr 25 na odcinku Skarżysko-Kamienna - Sandomierz" w km 143,100-157,130; 157,400-162,246; 163,241-166,353; 175,948-179,695; 184,832-186,670; 186,860-188,108; 188,124-188,300.
od
22.10.2019
do
05.11.2019
Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego o wpływie wniosku o stwierdzenie nabycia prawa własności do nieruchomości Wojewoda Świętokrzyski zawiadamia, że do Wojewody Świętokrzyskiego wpłynął wniosek o stwierdzenie, w trybie art. 73 ustawy z dnia 13 października 1998 r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. Nr 133, poz. 872 ze zm.), nabycia przez Skarb Państwa z mocy prawa, z dniem 1 stycznia 1999 r., prawa własności do nieruchomości położonej w Kielcach, w obrębie 0017, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 107/104 o pow. 0,0145 ha, zajętej pod ul. Sandomierską leżącą w ciągu drogi publicznej nr 74 pn. (Piotrków Trybunalski) Sulejów – Żarnów – Ruda Maleniecka – Kielce – Łagów – Opatów – Annopol – Kraśnik.
od
24.10.2019
do
07.11.2019
IR.II.746.48.2019 Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 22.10.2019 r. dotyczące wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenach zamkniętych Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 22.10.2019 r. dotyczące wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym dla inwestycji polegającej na budowie kanalizacji sanitarnej ciśnieniowo-tłoczonej w km od 184,820 do 184,980 linii kolejowej nr 25 Łódź Kaliska – Dębica, na działkach nr ewid. 275/13, obręb 0004 Chmielów, jednostka ewid. 260703_2 Bodzechów, nr ewid. 242/1, 242/2, obręb 0015 Rudka, jednostka ewid. 260705_5 Kunów – obszar wiejski - stanowiących teren zamknięty kolejowy.
od
21.10.2019
do
04.11.2019
Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego o wpływie wniosku o stwierdzenie nabycia prawa własności do nieruchomości Wojewoda Świętokrzyski zawiadamia, że do Wojewody Świętokrzyskiego wpłynął wniosek o stwierdzenie, w trybie art. 73 ustawy z dnia 13 października 1998 r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. Nr 133, poz. 872 ze zm.), nabycia przez Powiat Skarżyski z mocy prawa, z dniem 1 stycznia 1999 r., prawa własności do nieruchomości położonej w Skarżysku - Kamiennej, obręb 0004 Kamienna, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka Nr 68 o pow. 0,0606 ha, zajętej pod drogę publiczną - powiatową pn. ul. Towarowa.
od
21.10.2019
do
04.11.2019
Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego o wpływie wniosku o stwierdzenie nabycia prawa własności do nieruchomości Wojewoda Świętokrzyski zawiadamia, że do Wojewody Świętokrzyskiego wpłynął wniosek o stwierdzenie, w trybie art. 73 ustawy z dnia 13 października 1998 r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. Nr 133, poz. 872 ze zm.), nabycia przez Powiat Kielecki z mocy prawa, z dniem 1 stycznia 1999 r., prawa własności do nieruchomości położonej w obrębie 0002 Belno, gm. Zagnańsk, oznaczonej na mapie do celów prawnych przyjętej do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego prowadzonego przez Starostę Kieleckiego w dniu 14.12.2018 r. za Nr P.2604.2018.7274, jako działka Nr 19/3 o pow. 0,0049 ha, zajętej pod drogę publiczną Nr 15489 pn. „Wąsosza – Belno – Zalezianka – Łączna – do drogi 7” ( nowy Nr 0307 T).
od
21.10.2019
do
04.11.2019
Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego o wpływie wniosku o stwierdzenie nabycia prawa własności do nieruchomości Wojewoda Świętokrzyski zawiadamia, że do Wojewody Świętokrzyskiego wpłynął wniosek o stwierdzenie, w trybie art. 73 ustawy z dnia 13 października 1998 r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. Nr 133, poz. 872 ze zm.), nabycia przez Powiat Opatowski z mocy prawa, z dniem 1 stycznia 1999 r., prawa własności do nieruchomości położonej w obrębie 0010 Karwów, gmina Opatów, oznaczonej na mapie sytuacyjnej z projektem podziału nieruchomości, przyjętej do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, prowadzonego przez Starostę Opatowskiego, w dniu 04.12.2018 r. pod nr. P.2606.2017.1078, jako działki: nr 453/1 o pow. 0,0038 ha i nr 462/3 o pow. 0,0820 ha (wydzielone z działek odpowiednio: nr 453 o pow. 0,0400 ha i nr 462/1 o pow. 0,1075 ha), zajętej pod drogę publiczną nr 42150 pn. Kolonia Okalina – Karwów – Malice – Męczenice – Pielaszów – Daromin (nowy nr 0730 T).
od
23.10.2019
do
06.11.2019
IR.II.7840.1.34.2019 Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 18.10.2019 r. dotyczące postanowienia o odmowie nadania rygoru natychmiastowej wykonalności decyzji Wojewody Świętokrzyskiego Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 18.10.2019r. dotyczące wydania postanowienia o odmowie nadania rygoru natychmiastowej wykonalności decyzji Wojewody Świętokrzyskiego Nr XXXII/D//2019 z dnia 07.10.2019r. orzekającej o zmianie decyzji Wojewody Świętokrzyskiego Nr 81/2011 z dnia 07.11.2011r, znak IG.II.7840.D.5.2011 dla inwestycji pn.: Rozbudowa drogi krajowej nr 73 na odcinku od granicy miasta Kielce do Woli Morawickiej wraz z budową obwodnicy miejscowości Morawica i Wola Morawicka - odcinek I”.
od
21.10.2019
do
04.11.2019
Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego o wpływie wniosku o stwierdzenie nabycia prawa własności do nieruchomości Wojewoda Świętokrzyski zawiadamia, że do Wojewody Świętokrzyskiego wpłynął wniosek o stwierdzenie, w trybie art. 73 ustawy z dnia 13 października 1998 r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz.U. nr 133, poz. 872, ze zm.), nabycia przez Gminę Brody z mocy prawa, z dniem 1 stycznia 1999 r., prawa własności do nieruchomości położonej w obrębie 0011 Młynek, gmina Brody, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków, jako działka nr 1006 o pow. 0,1600 ha, zajętej pod drogę publiczną - gminną nr 1524005 (nowy nr 313005 T) pn. „od dr. Ostrowiec – Radom do wsi Górki II”.
od
21.10.2019
do
04.11.2019
Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego o wpływie wniosku o stwierdzenie nabycia prawa własności do nieruchomości Wojewoda Świętokrzyski zawiadamia, że do Wojewody Świętokrzyskiego wpłynął wniosek o stwierdzenie, w trybie art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 13 października 1998 r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. Nr 133, poz. 872 ze zm.), nabycia przez Województwo Świętokrzyskie z mocy prawa, z dniem 1 stycznia 1999 r. prawa własności do nieruchomości położonej w obrębie 0005 Kostomłoty Drugie, gmina Miedziana Góra, oznaczonej na mapie sytuacyjnej do regulacji stanu prawnego pasa drogowego drogi wojewódzkiej nr 748 przyjętej do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, prowadzonego przez Starostę Kieleckiego, w dniu 20.02.2009 r. pod Nr 2271-173/2008 jako działki: Nr 2843/3 o pow. 0,0091 ha i Nr 2843/5 o pow. 0,0035 ha (wydzielone z działek odpowiednio: Nr 2843/1 o pow. 0,5400 ha i Nr 2843/2 o pow. 1,1200 ha), zajętej pod drogę publiczną Nr 748 pn. Ruda Strawczyńska – Strawczyn – Kostomłoty.
od
21.10.2019
do
04.11.2019
Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego o wpływie wniosku o stwierdzenie nabycia prawa własności do nieruchomości Wojewoda Świętokrzyski zawiadamia, że do Wojewody Świętokrzyskiego wpłynął wniosek o stwierdzenie, w trybie art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 13 października 1998 r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. Nr 133, poz. 872 ze zm.), nabycia przez Powiat Sandomierski z mocy prawa, z dniem 1 stycznia 1999 r. prawa własności do nieruchomości położonej w obrębie 0003 Borek Klimontowski, gmina Klimontów, oznaczonej na mapie z projektem podziału nieruchomości, przyjętej do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, prowadzonego przez Starostę Sandomierskiego, pod Nr P.2609.2015.1620, jako działka Nr 143/4 o pow. 0,0013 ha (wydzielona z działki Nr 143/3 o pow. 0,2300 ha), zajętej pod drogę publiczną Nr 42335 pn. Borek Klimontowski – Niedźwice – Koprzywnica (nowy Nr 0807 T).
od
21.10.2019
do
04.11.2019
Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego o wpływie wniosku o stwierdzenie nabycia prawa własności do nieruchomości Wojewoda Świętokrzyski zawiadamia, że do Wojewody Świętokrzyskiego wpłynął wniosek o stwierdzenie, w trybie art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 13 października 1998 r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. Nr 133, poz. 872 ze zm.), nabycia przez Powiat Sandomierski z mocy prawa, z dniem 1 stycznia 1999 r. prawa własności do nieruchomości położonej w obrębie 0003 Borek Klimontowski, gmina Klimontów, oznaczonej na mapie z projektem podziału nieruchomości, przyjętej do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, prowadzonego przez Starostę Sandomierskiego, pod Nr P.2609.2015.1620, jako działka Nr 140/2 o pow. 0,0188 ha (wydzielona z działki Nr 140 o pow. 0,3900 ha), zajętej pod drogę publiczną Nr 42335 pn. Borek Klimontowski – Niedźwice – Koprzywnica (nowy Nr 0807 T).
od
22.10.2019
do
05.11.2019
IR.II.746.35.2019 Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 17.10.2019 r. dotyczące wydania decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 17.10.2019r. dotyczące wydania decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym dla inwestycji pn.: "Prace na linii kolejowej nr 25 na odcinku Skarżysko-Kamienna - Sandomierz" w km 143,100-157,130; 157,400-162,246; 163,241-166,353; 175,948-179,695; 184,832-186,670; 186,860-188,108; 188,124-188,300.
od
17.10.2019
do
31.10.2019
Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego o wpływie wniosku o stwierdzenie nabycia prawa własności do nieruchomości Wojewoda Świętokrzyski zawiadamia, że do Wojewody Świętokrzyskiego wpłynął wniosek o stwierdzenie, w trybie art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 13 października 1998 r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. Nr 133, poz. 872 ze zm.), nabycia przez Powiat Opatowski z mocy prawa, z dniem 1 stycznia 1999 r. prawa własności do nieruchomości położonej w obrębie Karwów, gmina Opatów, oznaczonej na mapie sytuacyjnej, przyjętej do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, prowadzonego przez Starostę Opatowskiego, w dniu 04.12.2018 r. pod Nr P.2606.2017.1078, jako działka Nr 471/1 o pow. 0,0160 ha (wydzielona z działki Nr 471 o pow. 0,9700 ha), zajętej pod drogę publiczną Nr 42150 pn. Kolonia Okalina – Karwów – Malice – Męczenice – Pielaszów – Daromin (nowy Nr 0730 T).
od
21.10.2019
do
04.11.2019
IR.II.746.41.2019 Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 17.10.2019 r. dotyczące wydania decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 17.10.2019r. dotyczące wydania decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym dla inwestycji polegającej na budowie infrastruktury technicznej: elektroenergetycznych linii kablowych średniego napięcia 15kV wraz z kanalizacją teletechniczną światłowodową, w km 245+008 do km 245+012 linii kolejowej nr 65 oraz od km 34+331 do km 34+335 linii kolejowej nr 70 na działkach o nr ewid.: 434/16, 434/17, 434/18, 704/1, 517/1, 703/1 w obrębie ewid. 0005 Grzymała, w jednostce ewid. 260107_2 Tuczępy, pow. buski, stanowiących teren zamknięty kolejowy.
od
17.10.2019
do
31.10.2019
Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego o wpływie wniosku o stwierdzenie nabycia prawa własności do nieruchomości Wojewoda Świętokrzyski zawiadamia, że do Wojewody Świętokrzyskiego wpłynął wniosek o stwierdzenie, w trybie art. 73 ustawy z dnia 13 października 1998 r. - Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz.U. nr 133, poz. 872, ze zm.), nabycia przez Gminę Skarżysko-Kamienna z mocy prawa, z dniem 1 stycznia 1999 r., prawa własności do nieruchomości położonej w Skarżysku - Kamiennej, obręb 0013 Nowy Młyn, arkusz 93, oznaczonej na mapie z projektem podziału nieruchomości, przyjętej do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, prowadzonego przez Starostę Skarżyskiego, w dniu 31.10.2018 r. pod nr. P.2610.2018.1007, jako działka nr 4175/1 o pow. 0,0049 ha (wydzielona z działki nr 4175 o pow. 0,9398 ha), zajętej pod drogę publiczną - gminną pn. ul. Langiewicza.
od
17.10.2019
do
31.10.2019
Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego o wpływie wniosku o stwierdzenie nabycia prawa własności do nieruchomości Wojewoda Świętokrzyski zawiadamia, że do Wojewody Świętokrzyskiego wpłynął wniosek o stwierdzenie, w trybie art. 73 ustawy z dnia 13 października 1998 r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. Nr 133, poz. 872 ze zm.), nabycia przez Gminę Skarżysko-Kamienna z mocy prawa, z dniem 1 stycznia 1999 r., prawa własności do nieruchomości położonej w Skarżysku-Kamiennej, obręb 0013 Nowy Młyn, arkusz 93, oznaczonej na mapie z projektem podziału nieruchomości, przyjętej do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, prowadzonego przez Starostę Skarżyskiego, w dniu 26.10.2018 r. pod nr. P.2610.2018.977, jako działka nr 4088/1 o pow. 0,0054 ha (wydzielona z działki nr 4088 o pow. 0,0860 ha), zajętej pod drogę publiczną - gminną pn. ul. Langiewicza (nowy nr 303063 T).
od
15.10.2019
do
15.01.2020
Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego w sprawie zmiany statutu Międzygminnego Związku z siedzibą w Kielcach „Planowanie Przestrzenne” Wojewoda Świętokrzyski ogłasza zmianę statutu Międzygminnego Związku „.Planowanie Przestrzenne” z siedzibą w Kielcach (Dz. Urz. Województwa Kieleckiego z 1998 r. Nr 37, poz. 235 ze zmianami: z 2000 r. Nr 42, poz. 406, z 2002 r. Nr 146, poz. 1797, z 2003 r. Nr 214, poz. 1998, z 2004 r. Nr 100, poz. 1433, z 2005 r. Nr 47, poz. 623, z 2006 r. Nr 75, poz. 035, z 2010 r. Nr 295, poz. 3039, z 2014 r. poz. 3325, z 2016 r. poz. 3170 )„ zgodnie z treścią uchwały Zgromadzenia nr Ił/4/2019 z dnia 13 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany Statutu Międzygminnego Związku „Planowanie Przestrzenne” z siedzibą w Kielcach.
od
18.10.2019
do
04.11.2019
IR.II.7840.1.71.2019 Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 16.10.2019 r. dotyczące wydania decyzji w sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielania pozwolenia na budowę Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 16.10.2019r. dotyczące wydania dla Gminy Łopuszno, ul. Konecka 12, 26-070 Łopuszno decyzji Nr 63/2019 w sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielania pozwolenia na budowę kanalizacji sanitarnej w gminie Łopuszno – etap II, część I przejścia poprzeczne i podłużne w pasie drogi wojewódzkiej Nr 786 i 728.

Wybierz Strony