Biuletyn Informacji Publicznej

www.kielce.uw.gov.pl

Obwieszczenia (aktualne)

Wyszukiwanie pełnotekstowe

Okres obowiązywania Nazwa Opis
od
12.05.2022
do
26.05.2022
SPN.II.7533.166.2022 - Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego o wpływie wniosku o stwierdzenie nabycia prawa własności do nieruchomości Wojewoda Świętokrzyski zawiadamia, iż wpłynął wniosek o stwierdzenie, w trybie art. 73 ustawy z dnia 13 października 1998 r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. Nr 133, poz. 872 ze zm.), nabycia przez Skarb Państwa z mocy prawa, z dniem 1 stycznia 1999 r., prawa własności do nieruchomości położonych w gminie Ruda Maleniecka, w obrębie 0001 Cieklińsko, oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków jako działki: nr 833/1 o pow. 0,0237 ha, nr 833/3 o pow. 0,0074 ha i nr 833/5 o pow. 0,0178 ha, zajętych pod drogę publiczną nr 74 pn. „(Piotrków Trybunalski) Sulejów – Żarnów – Ruda Maleniecka – Kielce – Łagów – Opatów – Annopol - Kraśnik”.
od
06.05.2022
do
20.05.2022
SPN.II.7533.155.2022 - Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego o wpływie wniosku o stwierdzenie nabycia prawa własności do nieruchomości Wojewoda Świętokrzyski zawiadamia, że do Wojewody Świętokrzyskiego wpłynął wniosek o stwierdzenie, w trybie art. 73 ustawy z dnia 13 października 1998 r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. Nr 133, poz. 872 ze zm.), nabycia przez Skarb Państwa z mocy prawa, z dniem 1 stycznia 1999 r., prawa własności do nieruchomości położonych w gminie Końskie, oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków w obrębach: • 0003 Bedlenko, jako działka nr 907 o pow. 1,63 ha • 0021 Modliszewice, jako działka nr 5884 o pow. 2,87 ha, zajętych pod drogę publiczną nr 749 pn. „Radomsko – Przedbórz – Ruda Maleniecka – Końskie – Przysucha”.
od
10.05.2022
do
24.05.2022
IR.II.7840.4.14.2022 Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 06.05.2022 dot. zawiadomienia o wydaniu decyzji w sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielania pozwolenia na budowę IR.II.7840.4.14.2022 Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego dot. zawiadomienia o wydaniu decyzji w sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielania pozwolenia na rozbiórkę i budowę obiektów inżynieryjnych w km 190+299, 201+697, 203+623 w ramach inwestycji pn.: „Prace na linii kolejowej nr 25 na odcinku Skarżysko-Kamienna – Sandomierz”, inwestycja na działkach nr: 1/19, 1/22, 1/31, 1/34, 1/42, 1/59, obręb: 0038, jednostka ewid. 260701_1 M. Ostrowiec Świętokrzyski, na działce nr: 756, obręb: 0001, jednostka ewid. 260704_4 Ćmielów oraz na działce nr: 332, obręb: 0021, jednostka ewid. 260704_5 Ćmielów.
od
09.05.2022
do
23.05.2022
IR.II.746.8.2022 Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 05.05.2022r. w sprawie zawiadomienia o wszczęciu postępowania dot. ustalenia lokalizacji linii kolejowej IR.II.746.8.2022 Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 05.05.2022r. w sprawie zawiadomienia o wszczęciu postępowania dot. ustalenia lokalizacji linii kolejowej dla przedsięwzięcia pn. „Prace na linii kolejowej nr 25 na odcinku Skarżysko Kamienna – Sandomierz”, w km 204+422 – 212+875, 215+625 – 217+150, 217+530 – 218+000.
od
06.05.2022
do
20.05.2022
IR.II.746.1.2022 Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 04.05.2022r. w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym IR.II.746.1.2022 Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 04.05.2022r. w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym dla inwestycji pn.: "Prace na linii kolejowej nr 25 na odcinku Skarżysko-Kamienna - Sandomierz w km 239.880 - 239.907, 240.082 - 240.115, 240.503 - 240.529, 241.243 - 241.298 polegające na budowie odwodnienia - drenażu oraz budowie masztu telekomunikacyjnego, inwestycja na działce: nr ewid. 435/3, obręb 0005 Sandomierz Prawobrzeżny, jednostka ewid. 260901_1 Sandomierz" - stanowiącej teren zamknięty kolejowy.
od
06.05.2022
do
20.05.2022
SPN.II.7533.173.2022 - Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego o wpływie wniosku o stwierdzenie nabycia prawa własności do nieruchomości Wojewoda Świętokrzyski zawiadamia, iż wpłynął wniosek o stwierdzenie, w trybie art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 13 października 1998 r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. Nr 133, poz. 872 ze zm.), nabycia przez Powiat Włoszczowski z mocy prawa, z dniem 01.01.1999 r. prawa własności do nieruchomości położonej w obrębie 0006 Dąbrówka, gmina Moskorzew, oznaczonej na mapie z projektem podziału, przyjętej do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, prowadzonego przez Starostę Włoszczowskiego, w dniu 21.12.2020 r. pod Nr. P.2613.2020.1444, jako działka nr 141/2 o pow. 0,0009 ha (wydzielona z działki nr 141), zajętej pod drogę publiczną Nr 08443 pn. Drużykowa – Rędziny – Dąbrówka – Mękarzów – do drogi 08444 (nowy Nr 1888T).
od
05.05.2022
do
19.05.2022
SPN.II.7533.158.2022 - Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego o wpływie wniosku o stwierdzenie nabycia prawa własności do nieruchomości Wojewoda Świętokrzyski zawiadamia, iż wpłynął wniosek o stwierdzenie, w trybie art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 13 października 1998 r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. Nr 133, poz. 872 ze zm.), nabycia przez Powiat Włoszczowski z mocy prawa, z dniem 1 stycznia 1999 r., prawa własności do nieruchomości położonej w gminie Moskorzew, w obrębie 0006 Dąbrówka, oznaczonej na mapie z projektem podziału, przyjętej do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, prowadzonego przez Starostę Włoszczowskiego, w dniu 21.12.2020 r. pod Nr P.2613.2020.1444, jako działka nr 114/2 o pow. 0,0045 ha (wydzielona z działki Nr 114 o pow. 0,64 ha), zajętej pod drogę publiczną Nr 08443 (nowy Nr 0236 T).
od
05.05.2022
do
19.05.2022
SPN.II.7533.160.2022 - Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego o wpływie wniosku o stwierdzenie nabycia prawa własności do nieruchomości Wojewoda Świętokrzyski zawiadamia, iż wpłynął wniosek o stwierdzenie, w trybie art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 13 października 1998 r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. Nr 133, poz. 872 ze zm.), nabycia przez Powiat Włoszczowski z mocy prawa, z dniem 1 stycznia 1999 r., prawa własności do nieruchomości położonej w gminie Moskorzew, w obrębie 0006 Dąbrówka, oznaczonej na mapie z projektem podziału, przyjętej do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, prowadzonego przez Starostę Włoszczowskiego, w dniu 21.12.2020 r. pod Nr P.2613.2020.1444, jako działka nr 116/2 o pow. 0,0061 ha (wydzielona z działki Nr 116 o pow. 0,59 ha), zajętej pod drogę publiczną Nr 08443 (nowy Nr 0236 T).
od
05.05.2022
do
19.05.2022
SPN.II.7533.156.2022 - Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego o wpływie wniosku o stwierdzenie nabycia prawa własności do nieruchomości Wojewoda Świętokrzyski zawiadamia, iż wpłynął wniosek o stwierdzenie, w trybie art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 13 października 1998 r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. Nr 133, poz. 872 ze zm.), nabycia przez Powiat Konecki z mocy prawa, z dniem 1 stycznia 1999 r., prawa własności do nieruchomości położonej w Stąporkowie, w obrębie 0003, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działki: Nr 4645 o pow. 0,6770 ha, Nr 4653 o pow. 0,5189 ha i Nr 5139 o pow. 1,7252 ha, zajętej pod drogę publiczną Nr 15645 pn. (Szydłowiec)-granica województwa-Niekłań-Stąporków (Wołów), nowy Nr 0438 T.
od

do
04.05.2022
SPN.II.7533.150.2022 - Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego o wpływie wniosku o stwierdzenie nabycia prawa własności do nieruchomości Wojewoda Świętokrzyski zawiadamia, iż wpłynął wniosek o stwierdzenie, w trybie art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 13 października 1998 r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. Nr 133, poz. 872 ze zm.), nabycia przez Skarb Państwa z mocy prawa, z dniem 1 stycznia 1999 r., prawa własności do nieruchomości położonych w Końskich, w obrębie 0004, oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków jako działki: nr 2461/2 o pow. 1,6034 ha i nr 2461/3 o pow. 0,6894 ha, zajętych pod drogę publiczną nr 749 pn. „Radomsko – Przedbórz – Ruda Maleniecka – Końskie – Przysucha”. W związku z tym wzywa się osoby, którym przysługuje lub przysługiwało w dniu 31.12.1998 r. prawo własności do tych nieruchomości, albo spadkobierców tych osób, o udowodnienie, w terminie 7 dni od dnia dokonania niniejszego obwieszczenia, swoich praw do nieruchomości.
od
05.05.2022
do
19.05.2022
IR.II.7840.3.1.2022 Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 28.04.2022r. dot. zawadomienia o wydaniu decyzji o pozwoleniu na realizację inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych IR.II.7840.3.1.2022 Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 28.04.2022r. dot. zawadomienia o wydaniu decyzji o pozwoleniu na realizację inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych, dla zadania pn.: „Rozbudowa wału opaskowego zabezpieczającego przed wodami powodziowymi Hutę Szkła i osiedle mieszkaniowe w m. Sandomierz wraz z rozbudową wału przeciwpowodziowego rzeki Wisły od ul. Lwowskiej do połączenia z wałem Koćmierzów” w zakresie budowy bramy przeciwpowodziowej wraz z urządzeniami towarzyszącymi w osi kanału dopływowego do Portu Rzecznego w Sandomierzu – etap II – umocnienie dna i kanału”
od
04.05.2022
do
18.05.2022
IR.II.746.9.2022 Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 29.04.2022 r. dot. wszczęcia postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym IR.II.746.9.2022 Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 29.04.2022 r. dot. wszczęcia postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym dla inwestycji pn. „Budowa Obiektu Radiokomunikacyjnego (w skr. OR) 10378_L73_Morawica_501_B / ORx073-012180-XXX-01 systemu GSM-R na linii kolejowej nr 73 Sitkówka Nowiny - Busko Zdrój, km 12,180”, inwestycja na działce nr: 469, obręb: 0007 Dębska Wola, jednostka ewid. 260412_5 Morawica obszar wiejski – stanowiącej teren zamknięty.
od
04.05.2022
do
18.05.2022
IR.II.746.11.2022 Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 28.04.2022 r. dot. wszczęcia postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym IR.II.746.11.2022 Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 28.04.2022 r. dot. wszczęcia postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym dla inwestycji pn. „Budowa gazociągu wysokiego ciśnienia DN 100 wraz z infrastrukturą towarzyszącą w ramach zadania inwestycyjnego pn. »Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę lub budowę sieci gazowej w podziale na 6 zadań – zamówienie sektorowe w zakresie zadania II: Wykonanie dokumentacji projektowe przebudowy sieci gazowej w/c w m. Sobótka-Dąbie«”. Inwestycja na działce nr ewid. 840, obręb 0025 Sobótka, jedn. ewidencyjna 260605_5 – stanowiących teren zamknięty kolejowy
od
29.04.2022
do
13.05.2022
SPN.II.7533.141.2022 - Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego o wpływie wniosku o stwierdzenie nabycia prawa własności do nieruchomości Wojewoda Świętokrzyski zawiadamia, iż wpłynął wniosek o stwierdzenie, w trybie art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 13 października 1998 r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. Nr 133, poz. 872 ze zm.), nabycia przez Skarb Państwa z mocy prawa, z dniem 1 stycznia 1999 r., prawa własności do nieruchomości położonej w Stąporkowie, w obrębie 0002, oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków jako działki: nr 3030/2 o pow. 0,3032 ha, zajętych pod drogę publiczną nr 746 pn. „Żarnów – Końskie – Skarżysko-Kamienna – Starachowice – Rudniki”.
od
29.04.2022
do
13.05.2022
SPN.III.7821.1.1.2022 - Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej Wojewoda Świętokrzyski zawiadamia, że w dniu 26.04.2022 r. wydał decyzję, którą utrzymał w mocy decyzję Starosty Kieleckiego Nr 2/2022 z dnia 31.01.2022r., znak: B-II.672.16.2021, o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla przedsięwzięcia pn.: „Rozbudowa drogi powiatowej DP 0286T odcinek przejście przez m. Szczukowice od skrzyżowania z DW 786 tj. od km lokalnego 0+000 do km 2+640”. Od decyzji, o której mowa wyżej, stronom służy prawo wniesienia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach, ul. Prosta 10, 25-366 Kielce, za pośrednictwem Wojewody Świętokrzyskiego, w terminie 30 dni od daty doręczenia niniejszego zawiadomienia. Zgodnie z art. 11f ust. 3 ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych, w związku z art. 49 Kpa zawiadomienie stron postępowania uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.
od
28.04.2022
do
12.05.2022
SPN.II.7533.101.2022 - Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego o wpływie wniosku o stwierdzenie nabycia prawa własności do nieruchomości Wojewoda Świętokrzyski zawiadamia, iż wpłynął wniosek o stwierdzenie, w trybie art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 13 października 1998 r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. Nr 133, poz. 872 ze zm.), nabycia przez Gminę Skarżysko Kościelne z mocy prawa, z dniem 1 stycznia 1999 r., prawa własności do nieruchomości położonej w obrębie 0012 Skarżysko Kościelne, gmina Skarżysko Kościelne, oznaczonej na mapie do celów prawnych, przyjętej do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego prowadzonego przez Starostę Skarżyskiego w dniu 18.08.2021 r., pod numerem ew. P.2610.2021.875 jako działki: nr 1976/149 o pow. 0,0092 ha, nr 1976/150 o pow. 0,0095 ha, (powstałe z działki nr 1976/44), zajętej pod drogę publiczną - gminną nr 1543016 pn. ul. Polna (nowy nr 379009 T) .
od
28.04.2022
do
12.05.2022
SPN.II.7533.100.2022 - Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego o wpływie wniosku o stwierdzenie nabycia prawa własności do nieruchomości Wojewoda Świętokrzyski zawiadamia, iż wpłynął wniosek o stwierdzenie, w trybie art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 13 października 1998 r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. Nr 133, poz. 872 ze zm.), nabycia przez Gminę Skarżysko Kościelne z mocy prawa, z dniem 1 stycznia 1999 r., prawa własności do nieruchomości położonej w obrębie 0012 Skarżysko Kościelne, gmina Skarżysko Kościelne, oznaczonej na mapie do celów prawnych, przyjętej do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego prowadzonego przez Starostę Skarżyskiego w dniu 18.08.2021 r., pod numerem ew. P.2610.2021.875 jako działki: nr 1976/151 o pow. 0,0099 ha, nr 1976/152 o pow. 0,0099 ha, nr 1976/153 o pow. 0,0189 ha (powstałych z działki nr 1976/64), zajętej pod drogę publiczną - gminną nr 1543016 pn. ul. Polna (nowy nr 379009 T) .
od
28.04.2022
do
12.05.2022
SPN.II.7533.85.2022 - Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego o wpływie wniosku o stwierdzenie nabycia prawa własności do nieruchomości Wojewoda Świętokrzyski zawiadamia, iż wpłynął wniosek o stwierdzenie, w trybie art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 13 października 1998 r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. Nr 133, poz. 872 ze zm.), nabycia przez Gminę Skarżysko Kościelne z mocy prawa, z dniem 1 stycznia 1999 r., prawa własności do nieruchomości położonej w obrębie 0012 Skarżysko Kościelne, gmina Skarżysko Kościelne, oznaczonej na mapie do celów prawnych, przyjętej do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego prowadzonego przez Starostę Skarżyskiego w dniu 18.08.2021 r., pod numerem ew. P.2610.2021.875 jako działki: nr 1976/157 o pow. 0,0063 ha, nr 1976/158 o pow. 0,0059 ha, nr 1976/159 o pow. 0,0094 ha, nr 1976/160 o pow. 0,0091 ha i nr 1976/161 o pow. 0,0091 ha (powstałe z działki nr 1976/67), zajętej pod drogę publiczną - gminną nr 1543016 pn. ul. Polna (nowy nr 379009 T) .
od
28.04.2022
do
12.05.2022
SPN.II.7533.83.2022 - Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego o wpływie wniosku o stwierdzenie nabycia prawa własności do nieruchomości Wojewoda Świętokrzyski zawiadamia, iż wpłynął wniosek o stwierdzenie, w trybie art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 13 października 1998 r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. Nr 133, poz. 872 ze zm.), nabycia przez Gminę Skarżysko Kościelne z mocy prawa, z dniem 1 stycznia 1999 r., prawa własności do nieruchomości położonej w obrębie 0012 Skarżysko Kościelne, gmina Skarżysko Kościelne, oznaczonej na mapie do celów prawnych, przyjętej do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego prowadzonego przez Starostę Skarżyskiego, w dniu 18.08.2021 r. pod numerem ew. P.2610.2021.875 jako działki: nr 1976/162 o pow. 0,0094 ha i nr 1976/163 o pow. 0,0101 ha (powstałe z działki nr 1976/77), zajętej pod drogę publiczną - gminną nr 1543016 pn. ul. Polna (nowy nr 379009 T)
od
28.04.2022
do
12.05.2022
SPN.III.7820.1.10.2021 - Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej Wojewoda Świętokrzyski zawiadamia, że na wniosek Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad, działającego przez pełnomocnika, z dnia 08.09.2021 r., znak: PBW-P0416-095, uzupełniony pismem z dnia 25.02.2022 r., znak: PBW-P0416-127 i z dnia 09.03.2022 r., znak: PBW-P0416-130, została wydana decyzja Nr 3/22 z dnia 22.04.2022 r., znak: SPN.III.7820.1.10.2021, o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla zadania pn.: „Budowa tymczasowej drogi objazdowej oraz tymczasowego mostu objazdowego na czas przebudowy mostu w ciągu DK Nr 74 w km 142+441 w m. Opatów (JNI 08270004)”.
od
26.04.2022
do
10.05.2022
SPN.II.7533.140.2022 - Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego o wpływie wniosku o stwierdzenie nabycia prawa własności do nieruchomości Wojewoda Świętokrzyski zawiadamia, iż wpłynął wniosek o stwierdzenie, w trybie art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 13 października 1998 r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. Nr 133, poz. 872 ze zm.), nabycia przez Gminę Kielce z mocy prawa, z dniem 1 stycznia 1999 r., prawa własności do nieruchomości położonej w Kielcach, w obrębie 0024, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków, jako działka nr 1128/2 o pow. 0,0136 ha, zajętej pod drogę publiczną pn. „ul. Agrestowa”.
od
28.04.2022
do
12.05.2022
SPN.III.747.1.2022 - Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji towarzyszącej inwestycji w zakresie terminalu Wojewoda Świętokrzyski zawiadamia, że na wniosek Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Mszczonowska 4, działającego przez pełnomocnika, z dnia 28.01.2022 r., znak: W/SPSOLEC/SPEC/01/2022, uzupełniony pismem z dnia 24.03.2022 r., znak: W/SPSOLEC/SPEC/04/2022, została wydana w dniu 25.04.2022 r. decyzja Nr 2/2022 o ustaleniu lokalizacji inwestycji towarzyszącej inwestycji w zakresie terminalu dla zadania pn.: „Przyłączenie na obszarze Solec Zdrój” na terenie gminy Solec-Zdrój, obejmująca nieruchomości, oznaczone w ewidencji gruntów i budynków numerami działek: powiat buski, jednostka ewidencyjna: 260105_2 Solec-Zdrój, obręb 0007 Solec-Zdrój, numery ewidencyjne działek: 582, 674, 676, 678, 679/1 (679/3, 679/4).
od
22.04.2022
do
06.05.2022
SPN.II.7533.129.2022 - Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego o wpływie wniosku o stwierdzenie nabycia prawa własności do nieruchomości Wojewoda Świętokrzyski zawiadamia, iż wpłynął wniosek o stwierdzenie, w trybie art. 73 ustawy z dnia 13 października 1998 r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. Nr 133, poz. 872 ze zm.), nabycia przez Skarb Państwa z mocy prawa, z dniem 1 stycznia 1999 r., prawa własności do nieruchomości położonych w gminie Ruda Maleniecka, w obrębie 0006 Koliszowy, oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków jako działki: nr 139/2 o pow. 1,38 ha, nr 139/3 o pow. 3,17 ha, nr 1688 o pow. 0,39 ha i nr 2584 o pow. 1,96 ha, zajętych pod drogę publiczną nr 74 pn. „(Piotrków Trybunalski) Sulejów – Żarnów – Ruda Maleniecka – Kielce – Łagów – Opatów – Annopol – Kraśnik”.
od
22.04.2022
do
06.05.2022
SPN.II.752.36.2021 - Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego o wydaniu decyzji w sprawie stwierdzenia nabycia prawa własności do nieruchomości Wojewoda Świętokrzyski zawiadamia, że wydane zostały decyzje, dotyczące gruntów zajętych pod linie kolejowe, pozostających w dniu 28 lutego 2003 r. we władaniu PKP S.A., niestanowiących własności Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub PKP S.A., stwierdzające nabycie na podstawie art. 37a ustawy o komercjalizacji i restrukturyzacji przedsiębiorstwa państwowego „Polskie Koleje Państwowe”, z mocy prawa, z dniem 1 czerwca 2003 r. przez Skarb Państwa prawa własności tych gruntów, a przez PKP S.A. prawa użytkowania wieczystego oraz prawa własności budynków, budowli, lokali i innych urządzeń znajdujących się na tych gruntach.
od
22.04.2022
do
06.05.2022
SPN.II.752.20.2022 - Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie stwierdzenia nabycia prawa własności do nieruchomości Wojewoda Świętokrzyski zawiadamia, że na podstawie wniosków PKP S.A. Oddziału Gospodarowania Nieruchomościami w Krakowie wszczęte zostały postępowania w sprawach dotyczących wydania decyzji stwierdzających, na podstawie art. 37a ustawy o komercjalizacji i restrukturyzacji przedsiębiorstwa państwowego „Polskie Koleje Państwowe”, nabycie przez Skarb Państwa i PKP S.A. z mocy prawa, z dniem 1 czerwca 2003 r., określonych w ustawie praw do nieruchomości pozostających w dniu 28 lutego 2003 r. we władaniu PKP S.A., niestanowiących własności Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub PKP S.A.
od
21.04.2022
do
05.05.2022
SPN.III.7821.1.4.2022 - Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego o przekazaniu skargi na decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej Wojewoda Świętokrzyski zawiadamia, że przekazał skargę na decyzję Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 22.03.2022r., znak: SPN.III.7821.1.4.2022, którą utrzymał w mocy decyzję Nr 3/2022 Starosty Kieleckiego z dnia 08.02.2022r., znak: B-II.672.19.2021 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie drogi gminnej Nr 319021T o długości 1408m w msc. Niwy gm. Daleszyce wraz z przyległymi chodnikami, zatoką autobusową, z odwodnieniem, budową kanału technologicznego oraz przebudową i budową infrastruktury sieciowej tj. linii energetycznych, telekomunikacyjnych oraz sieci wodociągowych w ramach realizacji zadania inwestycyjnego pn.: „Rozbudowa drogi gminnej Nr 319021T w msc. Niwy gm. Daleszyce”, do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach przy ul. Prostej 10 wraz z odpowiedzią na skargę i aktami sprawy.
od
21.04.2022
do
05.05.2022
IR.II.7840.4.17.2022 Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 20.04.2022 r. w sprawie zawiadomienia o wydaniu decyzji Nr 15/CD/2022 dot. zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielania pozwolenia na budowę IR.II.7840.4.17.2022 Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 20.04.2022 r. w sprawie zawiadomienia o wydaniu decyzji Nr 15/CD/2022 dot. zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielania pozwolenia na budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Bliżyn, Gostków i Gilów, gm. Bliżyn, w km 132,298 linii kolejowej nr 25. Inwestycja na działce nr ewid. 354, obręb 0005 Gilów, jedn. ewid. 261002_2 Bliżyn – stanowiącej teren zamknięty PKP
od
21.04.2022
do
05.05.2022
IR.I.7840.6.1.2022 Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 20.04.2022 r. dot. zawiadomienia o wydaniu decyzji utrzymującej w mocy decyzję Starosty Opatowskiego Nr 2.7.2018.Sa z dnia 17.02.2022 r. Znak: B.I.6740.2.7.2018.Sa IR.I.7840.6.1.2022 Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 20.04.2022 r. dot. zawiadomienia o wydaniu decyzji utrzymującej w mocy decyzję Starosty Opatowskiego Nr 2.7.2018.Sa z dnia 17.02.2022 r. Znak: B.I.6740.2.7.2018.Sa odmawiającą spółce P4 Spółka z o. o. z siedzibą w Warszawie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę stacji bazowej telefonii komórkowej PLAY OPA444OB, w skład której wchodzi typowa wieża kratowa BOT-E2/60 o łącznej wysokości 61,95 m, z urządzeniami sterującymi, na której umieszczono anteny radioliniowe i anteny sektorowe nadawczo – odbiorcze, wraz z wewnętrzna instalacją zasilającą, na działce Nr 199/1, obręb 0015 Sadowie, jednostka ewidencyjna 260606_2 Sadowie.
od
21.04.2022
do
05.05.2022
SPN.II.7533.144.2022 -Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego o wpływie wniosku o stwierdzenie nabycia prawa własności do nieruchomości Wojewoda Świętokrzyski zawiadamia, iż wpłynął wniosek o stwierdzenie, w trybie art. 73 ustawy z dnia 13 października 1998 r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. Nr 133, poz. 872 ze zm.), nabycia przez Powiat Ostrowiecki z mocy prawa, z dniem 1 stycznia 1999 r., prawa własności do nieruchomości położonej w obrębie 0009 Jastków, gmina Ćmielów, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 123/2 o pow. 0,1375 ha, zajętej pod drogę publiczną nr 42147 pn. Opatów - Przeuszyn - Buszkowice - Jastków - Ćmielów (nowy nr 1556T).
od
21.04.2022
do
05.05.2022
SPN.II.7533.143.2022 - Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego o wpływie wniosku o stwierdzenie nabycia prawa własności do nieruchomości Wojewoda Świętokrzyski zawiadamia, iż wpłynął wniosek o stwierdzenie, w trybie art. 73 ustawy z dnia 13 października 1998 r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. Nr 133, poz. 872 ze zm.), nabycia przez Powiat Ostrowiecki z mocy prawa, z dniem 1 stycznia 1999 r., prawa własności do nieruchomości położonej w obrębie 0004 Chmielów, gmina Bodzechów, oznaczonej na mapie do celów prawnych, przyjętej do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, prowadzonego przez Starostę Ostrowieckiego, jako działka nr 1003/2 o pow. 2,0838 ha (wydzielona z działki nr 1003 o pow. 3,1600 ha), zajętej pod drogę publiczną nr 15974 pn. Kunów - Chmielów (nowy nr 1612T).