Biuletyn Informacji Publicznej

www.kielce.uw.gov.pl

Obwieszczenia (aktualne)

Wyszukiwanie pełnotekstowe

Okres obowiązywania Nazwa Opis
od
02.01.2014
do
16.01.2014
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej WOJEWODA ŚWIĘTOKRZYSKI zawiadamia, że zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla przedsięwzięcia polegającego na budowie obwodnicy Osieka w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 765, na terenie miasta i gminy Osiek
od
02.01.2014
do
16.01.2014
Zawiadomienie o wydaniu decyzji ustalającej lokalizację regionalnej sieci szerokopasmowej WOJEWODA ŚWIĘTOKRZYSKI zawiadamia, że została wydana decyzja Nr 19/13 z dnia 20.12.2013r. znak: IN-III.747.16.2013 o ustaleniu lokalizacji regionalnej sieci szerokopasmowej dla inwestycji pn.: „Zaprojektowanie i wykonanie pasywnej infrastruktury sieci szerokopasmowej w ramach projektu Sieć szerokopasmowa Polski Wschodniej – województwo świętokrzyskie” – wniosek Nr 17 – relacja złącze Zajączków – punkt dystrybucyjny Zajączków, na terenie gminy Piekoszów, powiat kielecki
od
18.12.2013
do
01.01.2014
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego (tz) Wojewoda Świętokrzyski zawiadamia, że na wniosek Grupy Producentów Owoców i Warzyw „POLKON” Sp. z o.o., w dniu 28.11.2013r. zostało wszczęte postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym pn.„Budowa zbiornika retencyjnego, pompowni ścieków oczyszczonych wraz z rurociągiem tłocznym i wylotem rzeki Wisły z zakładu przetwórstwa warzyw i owoców zlokalizowana na działkach o nr ewid.: 92/2, 410 (…) w miejscowościach: Jasienica, Świniary i Bogoria w gminie Łoniów”, na działce
od
18.12.2013
do
01.01.2014
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia na budowę regionalnej sieci szerokopasmowej Zawiadamiam że na wniosek pełnomocnika Województwa Świętokrzyskiego w dniu 10.12.2013r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielania pozwolenia na budowę regionalnej sieci szerokopasmowej Polski Wschodniej – województwo świętokrzyskie, relacja węzeł szkieletowy Włoszczowa – złącze Włoszczowa
od
16.12.2013
do
30.12.2013
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji ustalającej lokalizację sieci szerokopasmowej WOJEWODA ŚWIĘTOKRZYSKI zawiadamia, że zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji regionalnej sieci szerokopasmowej dla inwestycji pn.: „Zaprojektowanie i wykonanie pasywnej infrastruktury sieci szerokopasmowej w ramach projektu Sieć szerokopasmowa Polski Wschodniej – województwo świętokrzyskie” – wniosek Nr 25 – relacja złącze Mnin – punkt dystrybucyjny Ruda Pilczycka, na terenie gminy Słupia Konecka, w powiecie koneckim
od
16.12.2013
do
30.12.2013
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji ustalającej lokalizację inwestycji drogowej WOJEWODA ŚWIĘTOKRZYSKI zawiadamia, że zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: „Budowa drogi dojazdowej na odcinku od km ok. 543+520 do km ok. 545+250 DK S-7 – str. lewa obwodnicy Kielc (od zbiornika ZB-14 do ul. Smolaka w Kielcach)”
od
16.12.2013
do
30.12.2013
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji ustalającej lokalizację inwestycji drogowej WOJEWODA ŚWIĘTOKRZYSKI zawiadamia, że zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: „Odprowadzenie wody ze zbiornika ZB-34 realizowanego w ramach budowy drogi S-7 na odcinku obwodnicy Kielc (w km 547+075) do odbiornika (rz. Sufraganiec)”, na terenie miasta Kielce
od
16.12.2013
do
30.12.2013
Zawiadomienie o wydaniu decyzji utrzymującej w mocy decyzję Starosty Staszowskiego o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej Wojewoda Świętokrzyski zawiadamia, że w dniu 11.12.2013r. wydał decyzję utrzymującą w mocy decyzję Nr Ok-39.1/2013 Starosty Staszowskiego z dnia 14.10.2013r., znak: B.6740.39.1.2013.IIDOk o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: „Budowa dróg gminnych 54KDD, 61KDD i 62KDD wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w Osieku.”
od
16.12.2013
do
30.12.2013
Zawiadomienie o wydaniu decyzji ustalającej lokalizację regionalnej sieci szerokopasmowej WOJEWODA ŚWIĘTOKRZYSKI zawiadamia, że została wydana decyzja Nr 18/13 z dnia 06.12.2013r., znak: IN-III.747.15.2013 o ustaleniu lokalizacji regionalnej sieci szerokopasmowej dla inwestycji pn.: „Zaprojektowanie i wykonanie pasywnej infrastruktury sieci szerokopasmowej w ramach projektu Sieć szerokopasmowa Polski Wschodniej – województwo świętokrzyskie” – wniosek Nr 16 – relacja złącze Bławatków – złącze Szczukowskie Górki, na terenie gminy Piekoszów w powiecie kieleckim
od
12.12.2013
do
26.12.2013
Zawiadomienie o wydaniu decyzji Nr 159/2013 Wojewoda Świętokrzyski podaje do publiczne wiadomości informację, iż w dniu 12.12.2013r. została wydana dla Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie, decyzja o pozwoleniu na wykonanie robót budowlanych dla inwestycji pn. „Likwidacja zjawiska niekorzystnej filtracji przez zaporę czołową zbiornika wodnego Chańcza
od
10.12.2013
do
24.12.2013
Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji dotyczących gruntów zajętych pod linie kolejowe Wojewoda Świętokrzyski zawiadamia, że wydana została decyzja, dotycząca gruntu zajętego pod linię kolejową, pozostającego w dniu 28 lutego 2003 r. we władaniu PKP S.A., niestanowiącego własności Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub PKP S.A., stwierdzająca nabycie z mocy prawa, przez Skarb Państwa prawa własności tego gruntu, a przez PKP S.A. prawa użytkowania wieczystego oraz prawa własności budynków, budowli, lokali i innych urządzeń znajdujących się na tym gruncie
od
10.12.2013
do
24.12.2013
Zawiadomienie o wydaniu decyzji ustalającej lokalizację regionalnej sieci szerokopasmowej WOJEWODA ŚWIĘTOKRZYSKI zawiadamia, że została wydana decyzja Nr 18/13 z dnia 06.12.2013r., znak: IN-III.747.15.2013 o ustaleniu lokalizacji regionalnej sieci szerokopasmowej dla inwestycji pn.: „Zaprojektowanie i wykonanie pasywnej infrastruktury sieci szerokopasmowej w ramach projektu Sieć szerokopasmowa Polski Wschodniej – województwo świętokrzyskie” – wniosek Nr 16 – relacja złącze Bławatków – złącze Szczukowskie Górki, na terenie gminy Piekoszów w powiecie kieleckim
od
09.12.2013
do
23.12.2013
Zawiadomienie o wpływie odwołania od decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej Wojewoda Świętokrzyski zawiadamia, że od decyzji Nr 2/13 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 25.10.2013r., znak: IN-III.7820.1.6.2013 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: „Rozbudowa ul. Grunwaldzkiej w Kielcach (droga wojewódzka Nr 786) na odcinku od ul. Podklasztornej do ul. Piekoszowskiej” wpłynęło odwołanie.
od
09.12.2013
do
23.12.2013
Zawiadomienie o wydaniu decyzji ustalającej lokalizację regionalnej sieci szerokopasmowej WOJEWODA ŚWIĘTOKRZYSKI zawiadamia, że na wniosek Województwa Świętokrzyskiego została wydana decyzja Nr 16/13 z dnia 02.12.2013r., znak: IN-III.747.13.2013 o ustaleniu lokalizacji regionalnej sieci szerokopasmowej dla inwestycji pn.: „Zaprojektowanie i wykonanie pasywnej infrastruktury sieci szerokopasmowej w ramach projektu Sieć szerokopasmowa Polski Wschodniej – województwo świętokrzyskie”, relacja Kopcie (od granicy powiatów skarżyskiego i koneckiego) – Krasna (węzeł dystrybucyjny), na terenie miasta i gminy Stąporków w powiecie koneckim
od
09.12.2013
do
23.12.2013
Zawiadomienie o wydaniu decyzji ustalającej lokalizację regionalnej sieci szerokopasmowej WOJEWODA ŚWIĘTOKRZYSKI zawiadamia, że na wniosek Województwa Świętokrzyskiego została wydana decyzja Nr 17/13 z dnia 04.12.2013r., znak: IN-III.747.12.2013 o ustaleniu lokalizacji regionalnej sieci szerokopasmowej dla inwestycji pn.: „Zaprojektowanie i wykonanie pasywnej infrastruktury sieci szerokopasmowej w ramach projektu Sieć szerokopasmowa Polski Wschodniej – województwo świętokrzyskie” – relacja Wąsosz - Stadnicka Wola, na terenie miasta i gminy Końskie
od
04.12.2013
do
18.12.2013
Zawiadomienie o wydaniu decyzji ustalającej lokalizację linii kolejowej Wojewoda Świętokrzyski zawiadamia, że na wniosek PKP Polskich Linii Kolejowych S.Awydał w dniu 04.12.2013 r. decyzję Nr XXVII/2013 w sprawie ustalenia lokalizacji linii kolejowej dla inwestycji pn.: „Budowa skrzyżowania dwupoziomowego lub dróg równoległych w celu likwidacji przejazdu kolejowego w km 147.548 linii kolejowej Nr 4 (CMK) Grodzisk Mazowiecki – Zawiercie”
od
04.12.2013
do
18.12.2013
Zawiadomienie o wznowieniu postępowania Wojewoda Świętokrzyski zawiadamia, że na wniosek Gminy Raków, w dniu 26.11.2013r. zostało wznowione postępowanie administracyjne w sprawie zakończonej decyzją ostateczną Wojewody Świętokrzyskiego Nr 12/2011 z dnia 29.03.2011r. którą zatwierdzono projekt budowlany i udzielono Gminie Raków pozwolenia na budowę dla inwestycji pn.: „Rewitalizacja Rynku w Rakowie wraz z terenami przyległymi” – roboty drogowe, kanalizacja deszczowa, sieć wodociągowa, kanalizacja sanitarna, sieci elektryczne i sieci teletechniczne".
od
03.12.2013
do
17.12.2013
Zawiadomienie o wydaniu decyzji ustalającej lokalizację regionalnej sieci szerokopasmowej WOJEWODA ŚWIĘTOKRZYSKI zawiadamia, że została wydana decyzja Nr 15/13 z dnia 28.11.2013r., znak: IN-III.747.14.2013 o ustaleniu lokalizacji regionalnej sieci szerokopasmowej dla inwestycji pn.: „Zaprojektowanie i wykonanie pasywnej infrastruktury sieci szerokopasmowej w ramach projektu Sieć szerokopasmowa Polski Wschodniej – województwo świętokrzyskie” – wniosek Nr 15 – relacja złącze Korczyn – punkt dystrybucyjny Strawczyn, na terenie gminy Strawczyn w powiecie kieleckim
od
03.12.2013
do
17.12.2013
Zawiadomienie o wydaniu decyzji ustalającej lokalizację regionalnej sieci szerokopasmowej WOJEWODA ŚWIĘTOKRZYSKI zawiadamia, że została wydana decyzja Nr 14/13 z dnia 28.11.2013r., znak: IN-III.747.10.2013 o ustaleniu lokalizacji regionalnej sieci szerokopasmowej dla inwestycji pn.: „Zaprojektowanie i wykonanie pasywnej infrastruktury sieci szerokopasmowej w ramach projektu Sieć szerokopasmowa Polski Wschodniej – województwo świętokrzyskie” – wniosek Nr 13 – relacja złącze Krasocin – punkt dystrybucyjny Oleszno, na terenie gminy Krasocin w powiecie włoszczowskim
od
02.12.2013
do
16.12.2013
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji ustalającej lokalizację sieci szerokopasmowej WOJEWODA ŚWIĘTOKRZYSKI zawiadamia, że zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji regionalnej sieci szerokopasmowej dla inwestycji pn.: „Zaprojektowanie i wykonanie pasywnej infrastruktury sieci szerokopasmowej w ramach projektu Sieć szerokopasmowa Polski Wschodniej – województwo świętokrzyskie” – wniosek Nr 23 – relacja złącze Łopuszno – punkt dystrybucyjny Mnin, zlokalizowanej na terenie gminy Łopuszno w powiecie kieleckim i gminy Słupia w powiecie koneckim
od
02.12.2013
do
16.12.2013
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji ustalającej lokalizację sieci szerokopasmowej WOJEWODA ŚWIĘTOKRZYSKI zawiadamia, że zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji regionalnej sieci szerokopasmowej dla inwestycji pn.: „Zaprojektowanie i wykonanie pasywnej infrastruktury sieci szerokopasmowej w ramach projektu Sieć szerokopasmowa Polski Wschodniej – województwo świętokrzyskie” – wniosek Nr 19 - relacja– złącze Szczukowskie Górki – złącze Kielce zlokalizowanej na terenie gminy Piekoszów w powiecie kieleckim oraz miasta Kielce
od
27.11.2013
do
02.01.2014
Przystąpienie do ponownego przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko inwestycji pn.: „Budowa dwujezdniowej drogi ekspresowej S–7 na odcinku Chęciny–Jędrzejów” WOJEWODA ŚWIĘTOKRZYSKI informuje, że przystąpiono do ponownego przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla inwestycji pn.: „Budowa dwujezdniowej drogi ekspresowej S–7 na odcinku Chęciny–Jędrzejów”, na terenie miasta i gminy Chęciny, gminy Sobków oraz gminy Jędrzejów
od
26.11.2013
do
10.12.2013
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji ustalającej lokalizację sieci szerokopasmowej WOJEWODA ŚWIĘTOKRZYSKI zawiadamia, że zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji regionalnej sieci szerokopasmowej dla inwestycji pn.: „Zaprojektowanie i wykonanie pasywnej infrastruktury sieci szerokopasmowej w ramach projektu Sieć szerokopasmowa Polski Wschodniej – województwo świętokrzyskie” – relacja Łączna (od drogi S7) – Bodzentyn (szafa dostępowa), na terenie gminy Łączna w powiecie skarżyskim oraz miasta i gminy Bodzentyn w powiecie kieleckim
od
26.11.2013
do
10.12.2013
Zawiadomienie o wydaniu decyzji ustalającej lokalizację regionalnej sieci szerokopasmowej WOJEWODA ŚWIĘTOKRZYSKI zawiadamia, że została wydana decyzja Nr 13/13 z dnia 20.11.2013r., znak: IN-III.747.9.2013 o ustaleniu lokalizacji regionalnej sieci szerokopasmowej dla inwestycji pn.: „Zaprojektowanie i wykonanie pasywnej infrastruktury sieci szerokopasmowej w ramach projektu Sieć szerokopasmowa Polski Wschodniej – województwo świętokrzyskie” – wniosek Nr 12 – relacja złącze Gnieździska – złącze Gnieździska, na terenie gminy Łopuszno w powiecie kieleckim
od
20.11.2013
do
04.12.2013
Zawiadomienie o wydaniu decyzji ustalającej lokalizacje celu publicznego (tz) Wojewoda Świętokrzyski zawiadamia, że na wniosek PKP Energetyka SA w dniu 20.11.2013 r. została wydana decyzja Nr XXV/2013 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji znajdującej się w terenie zamkniętym polegającej na polegającej na: „Budowie podstacji prostownikowej PT Łachów zasilanej napięciem 110 kV z infrastrukturą towarzyszącą” na terenie działki nr ewid. 375/6, obręb 16 Łachów
od
20.11.2013
do
04.12.2013
Zawiadomienie o wydaniu decyzji ustalającej lokalizację sieci szerokopasmowej WOJEWODA ŚWIĘTOKRZYSKI zawiadamia, że została wydana decyzja Nr 12/13 z dnia 15.11.2013r., znak: IN-III.747.11.2013 o ustaleniu lokalizacji regionalnej sieci szerokopasmowej dla inwestycji pn.: „Zaprojektowanie i wykonanie pasywnej infrastruktury sieci szerokopasmowej w ramach projektu Sieć szerokopasmowa Polski Wschodniej – województwo świętokrzyskie” – wniosek Nr 14 – relacja złącze Małogoszcz – złącze Gnieździska na terenie miasta i gminy Małogoszcz w powiecie jędrzejowskim oraz gminy Łopuszno w powiecie kieleckim
od
18.11.2013
do
02.12.2013
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji ustalającej lokalizację sieci szerokopasmowej WOJEWODA ŚWIĘTOKRZYSKI zawiadamia, że zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji regionalnej sieci szerokopasmowej dla inwestycji pn.: „Zaprojektowanie i wykonanie pasywnej infrastruktury sieci szerokopasmowej w ramach projektu Sieć szerokopasmowa Polski Wschodniej – województwo świętokrzyskie – wniosek Nr 22 – relacja złącze Grzymałków – punkt dystrybucyjny Smyków”, na terenie gminy Mniów, powiat kielecki i gminy Smyków, powiat konecki
od
18.11.2013
do
02.12.2013
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji ustalającej lokalizację sieci szerokopasmowej WOJEWODA ŚWIĘTOKRZYSKI zawiadamia, że zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji regionalnej sieci szerokopasmowej dla inwestycji pn.: „Zaprojektowanie i wykonanie pasywnej infrastruktury sieci szerokopasmowej w ramach projektu Sieć szerokopasmowa Polski Wschodniej – województwo świętokrzyskie” – wniosek Nr 18 – relacja złącze Zastawie – punkt dystrybucyjny Wólka Kłucka, na terenie gmin Strawczyn i Mniów, w powiecie kieleckim
od
18.11.2013
do
02.12.2013
Zawiadomienie o wydaniu decyzji ustalającej lokalizację sieci szerokopasmowej WOJEWODA ŚWIĘTOKRZYSKI zawiadamia, że została wydana decyzja Nr 11/13 z dnia 12.11.2013r., znak: IN-III.747.8.2013 o ustaleniu lokalizacji regionalnej sieci szerokopasmowej dla inwestycji pn.: „Zaprojektowanie i wykonanie pasywnej infrastruktury sieci szerokopasmowej w ramach projektu Sieć szerokopasmowa Polski Wschodniej – województwo świętokrzyskie” – wniosek Nr 11 – relacja złącze Ostrów – punkt dystrybucyjny Krasocin na terenie gminy Krasocin w powiecie włoszczowskim
od
13.11.2013
do
27.11.2013
Zawiadomienie o wydaniu decyzji ustalającej lokalizację sieci szerokopasmowej WOJEWODA ŚWIĘTOKRZYSKI zawiadamia, że została wydana decyzja Nr 10/13 z dnia 06.11.2013r., znak: IN-III.747.7.2013 o ustaleniu lokalizacji regionalnej sieci szerokopasmowej dla inwestycji pn.: „Zaprojektowanie i wykonanie pasywnej infrastruktury sieci szerokopasmowej w ramach projektu Sieć szerokopasmowa Polski Wschodniej – województwo świętokrzyskie” – wniosek Nr 10 – relacja złącze Krynica – punkt dystrybucyjny Porzecze”, na terenie powiatu kieleckiego, gmin: Piekoszów, Strawczyn i Miedziana Góra.

Wybierz Strony