Biuletyn Informacji Publicznej

www.kielce.uw.gov.pl

Obwieszczenia (aktualne)

Wyszukiwanie pełnotekstowe

Okres obowiązywania Nazwa Opis
od

do
Wojewoda Świętokrzyski zawiadamia, że na wniosek Gminy Zagnańsk, w dniu 16.08.2013r. zostało wszczęte postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym dla inwestycji polegającej na „budowie sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami i obiektami towarzyszącymi w miejscowości Tumlin Węgle,
od

do
WOJEWODA ŚWIĘTOKRZYSKI zawiadamia, że została wydana decyzja Nr 2/13 z dnia 07.08.2013r., znak: IG-III.747.10.2013 o ustaleniu lokalizacji regionalnej sieci szerokopasmowej dla inwestycji pn.: „Zaprojektowanie i wykonanie pasywnej infrastruktury sieci szerokopasmowej w ramach projektu Sieć szerokopasmowa Polski Wschodniej – województwo świętokrzyskie” – wniosek nr 2 – relacja Kozłów – Małogoszcz na terenie miasta i gminy Małogoszcz.
od

do
WOJEWODA ŚWIĘTOKRZYSKI zawiadamia, że zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji regionalnej sieci szerokopasmowej dla inwestycji pn.: „Zaprojektowanie i wykonanie pasywnej infrastruktury sieci szerokopasmowej w ramach projektu Sieć szerokopasmowa Polski Wschodniej – województwo świętokrzyskie” – wniosek Nr 5 – relacja Ostrów – Kozłów, na terenie gminy Krasocin w powiecie włoszczowskim oraz gminy Małogoszcz w powiecie jędrzejowskim (2013-08-14)
od

do
Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 25 czerwca 2013 roku w sprawie ogłoszenia rejestru jednostek specjalistycznego poradnictwa funkcjonującego na terenie województwa świętokrzyskiego.
od

do
Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 25 czerwca 2013 roku w sprawie ogłoszenia rejestru placówek funkcjonujacych na terenie województwa świętokrzyskiego, zapewniających miejsca noclegowe.
od
10.07.2013
do
zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji regionalnej sieci szerokopasmowej dla inwestycji pn.: „Zaprojektowanie i wykonanie pasywnej infrastruktury sieci szerokopasmowej w ramach projektu Sieć szerokopasmowa Polski W
od
03.07.2013
do
Wojewoda Świętokrzyski zawiadamia, że Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad wydał w dniu 19 czerwca 2013 roku decyzję Nr 77/2013 o zatwierdzeniu projektu budowlanego i udzieleniu pozwolenia na budowę: dla inwestycji pn. „Budowa Miejsca Obsługi bip
od
03.07.2013
do
Wojewoda Świętokrzyski zawiadamia, że na wniosek Karpackiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. w Tarnowie w dniu 17.05.2013 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenach zamkniętych, po bip
od
01.07.2013
do
WOJEWODA ŚWIĘTOKRZYSKI zawiadamia, że zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla zadania pn.: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 754 Ostrowiec Świętokrzyski – Bałtów – Czekarzewice – granica wo
od
26.06.2013
do
WOJEWODA ŚWIĘTOKRZYSKI zawiadamia, że zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji regionalnej sieci szerokopasmowej dla inwestycji pn.: „Zaprojektowanie i wykonanie pasywnej infrastruktury sieci szerokopasmowej w ramach
od
24.06.2013
do
Wojewoda Świętokrzyski zawiadamia, że na wniosek Pani Barbary Glinieckiej – Sekreckiej w dniu 10.06.2013r. została wydana decyzja Nr XII/2013 w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym, dla inwestycji polegającej na
od
24.06.2013
do
Wojewoda Świętokrzyski zawiadamia, że na wniosek MIEJSKIEGO PRZEDSIĘBIORSTWA WODOCIĄGÓW i KANALIZACJI SP. z o.o., ul. Cicha 8, 26-110 Skarżysko-Kamienna w dniu 10.06.2013 r. została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla in
od
09.08.2013
do
w sprawie ogłoszenia zmiany statutu Związku Międzygminnego „Utylizator” z siedzibą w Skarżysku-Kamiennej Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego z dnia 9 maja 2013 r., pozycja 2081
od
30.06.2013
do
OBWIESZCZENIE WOJEWODY ŚWIĘTOKRZYSKIEGO z dnia 19 marca 2013 r. w sprawie ustalenia wysokości wskaźnika przeliczeniowego kosztu odtworzenia 1 m2 powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych dla województwa świętokrzyskiego na okres 6 miesięcy, od 1 kwietni bip
od
31.12.2013
do
Wojewoda Świętokrzyski zawiadamia, że na wniosek Karpackiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. w Tarnowie w dniu 10.01.2013 r. została wydana decyzja Nr II/2013 w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym dla inwestycji po

Wybierz Strony