Biuletyn Informacji Publicznej

www.kielce.uw.gov.pl

Obwieszczenia (aktualne)

Wyszukiwanie pełnotekstowe

Okres obowiązywania Nazwa Opis
od
01.08.2018
do
15.08.2018
Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dn. 24.07.2018 r. o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej Wojewoda Świętokrzyski zawiadamia, że na wniosek z dnia 05.03.2018r., pismo bez znaku, uzupełniony pismami z dnia: 05.04.2018r., znak: ŚZDW.R-WD.4110.223.2018.MK i 28.05.2018r., znak: ŚZDW.R-WD.4110.320.2018.MK, Dyrektora Świętokrzyskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Kielcach, działającego w imieniu Zarządu Województwa Świętokrzyskiego, została wydana decyzja Nr 11/18 z dnia 24.07.2018r., znak: SPN.III.7820.1.4.2018 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 745 na odcinku: granica miasta Kielce – Masłów – Mąchocice” – etap I, na terenie miasta Kielce i gminy Masłów.
od
01.08.2018
do
15.08.2018
Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dn. 24.07.2018 r. o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej - podanie do publicznej wiadomości Wojewoda Świętokrzyski podaje do publicznej wiadomości, iż w dniu 24.07.2018r., wydał decyzję Nr 11/18, znak: SPN.III.7820.1.4.2018 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 745 na odcinku: granica miasta Kielce – Masłów – Mąchocice” – etap I, na terenie miasta Kielce i gminy Masłów.
od
30.07.2018
do
13.08.2018
IR.II.746.13.2018 Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 25.07.2018 r., dotyczące wydania decyzji Nr XIV/2018 z dnia 25.07.2018 r., w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym. IR.II.746.13.2018 Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 25.07.2018 r., dotyczące wydania decyzji Nr XIV/2018 z dnia 25.07.2018 r., w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym dla inwestycji polegającej na budowie odcinka sieci kanalizacji sanitarnej (kanał tłoczny) PE 90x8,2 ok. 12,5mb w ramach inwestycji pn. "Kanalizacja sanitarna w rejonie ul. Pięknej, ul. Podemłynek w Skarżysku-Kamiennej", zlokalizowanej na działce stanowiącej teren zamknięty kolejowy.
od
25.07.2018
do
08.08.2018
Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 19.07.2018 o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej - podanie do publicznej wiadomości Wojewoda Świętokrzyski podaje do publicznej wiadomości, iż w dniu 04.07.2018r., wydał decyzję Nr 8/18 z dnia 04.07.2018r., znak: SPN.III.7820.1.6.2018 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: „Budowa obwodnicy m. Jędrzejów od DK 78 do DW 768 w km ok. 2+500 wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 768 od km ok. 2+500 do km ok. 5+500 (skrzyżowanie z drogą powiatową Nr 0170T)” – Etap II od km 0+292,44 do km 5+577,30 drogi wojewódzkiej Nr 768 wraz niezbędną infrastrukturą techniczną, na terenie miasta i gminy Jędrzejów.
od
25.07.2018
do
08.08.2018
Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 19.07.2018 o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej Wojewoda Świętokrzyski zawiadamia, że na wniosek, Dyrektora Świętokrzyskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Kielcach, działającego w imieniu Zarządu Województwa Świętokrzyskiego, z dnia 23.04.2018r., pismo bez znaku, uzupełniony pismem z dnia 13.07.2018r., znak: ŚZDW.R-WD.4110.101.2018.KA, o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: „Budowa obwodnicy m. Jędrzejów od DK 78 do DW 768 w km ok. 2+500 wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 768 od km ok. 2+500 do ok. 5+500 (skrzyżowanie z DP 0170T)” – Etap I od km 0+000,00 do km 0+292,44 drogi wojewódzkiej Nr 768 wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną została wydana decyzja Nr 9/18 z dnia 19.07.2018r., znak: SPN.III.7820.1.9.2018 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie obwodnicy miejscowości Jędrzejów w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 768 wraz z budową/przebudową sieci uzbrojenia terenu, zjazdów oraz innej drogi publicznej, tj. drogi krajowej Nr 78 – etap I od km 0+000,00 do km 0+292,44, na terenie gminy Jędrzejów w powiecie jędrzejowskim.
od
25.07.2018
do
08.08.2018
Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 19.07.2018 o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej - podanie do publicznej wiadomości Wojewoda Świętokrzyski podaje do publicznej wiadomości, iż w dniu 19.07.2018r., wydał decyzję Nr 9/18, znak: SPN.III.7820.1.9.2018 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie obwodnicy miejscowości Jędrzejów w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 768 wraz z budową/przebudową sieci uzbrojenia terenu, zjazdów oraz innej drogi publicznej, tj. drogi krajowej Nr 78 – etap I od km 0+000,00 do km 0+292,44, na terenie gminy Jędrzejów w powiecie jędrzejowskim.
od
24.07.2018
do
07.08.2018
Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 19.07.2018 o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej Wojewoda Świętokrzyski zawiadamia, że na wniosek z dnia 27.03.2018r., pismo bez znaku, uzupełniony pismem z dnia 10.05.2018r., znak: ŚZDW.R-WD.4110.286.2018.MK_766, Dyrektora Świętokrzyskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Kielcach, działającego w imieniu Zarządu Województwa Świętokrzyskiego, została wydana decyzja Nr 10/18 z dnia 19.07.2018r., znak: SPN.III.7820.1.7.2018 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 767 na długości ok. 0,7 km na terenie gminy Pińczów, powiat pińczowski, woj. świętokrzyskie w ramach przedsięwzięcia pn.: Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 766 na odcinku Pińczów – Węchadłów do skrzyżowania z drogą wojewódzką Nr 768 dł. ok. 27,0 km / Budowa obwodnicy Pińczowa/”, na terenie miasta i gminy Pińczów.
od
24.07.2018
do
07.08.2018
Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 19.07.2018 o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej - podanie do publicznej wiadomości Wojewoda Świętokrzyski podaje do publicznej wiadomości, iż w dniu 19.07.2018r., wydał decyzję Nr 10/18, znak: SPN.III.7820.1.7.2018 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 767 na długości ok. 0,7 km na terenie gminy Pińczów, powiat pińczowski, woj. świętokrzyskie w ramach przedsięwzięcia pn.: Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 766 na odcinku Pińczów – Węchadłów do skrzyżowania z drogą wojewódzką Nr 768 dł. ok. 27,0 km / Budowa obwodnicy Pińczowa/”, na terenie miasta i gminy Pińczów.
od
24.07.2018
do
07.08.2018
IR.II.746.18.2018 Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 20.07.2018 r. dotyczące wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym. IR.II.746.18.2018 Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 20.07.2018 r. dotyczące wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym, dla inwestycji polegającej na budowie elektroenergetycznej linii kablowej SN w ramach inwestycji o nazwie "Przebudowa istn. linii napowietrznej SN Połaniec - Osiek, odcinek od słupa nr 73 do słupa nr 86 oraz odcinek w kierunku stacji trafo Sworoń w msc. Trzcianka, Sworoń, Nakol" Inwestycja zlokalizowana jest w obrębach ewid. 0016 Sworoń oraz 0018 Trzcianka, w jednostce ewid. 261204_5 Osiek - na działkach stanowiących teren zamknięty kolejowy.
od
20.07.2018
do
03.08.2018
IR.II.746.9.2018 Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 18.07.2018 r. dotyczące wydania decyzji Nr XIII/2018 z dnia 18.07.2018 r., w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym. IR.II.746.9.2018 Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 18.07.2018 r. dotyczące wydania decyzji Nr XIII/2018 z dnia 18.07.2018 r., w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym dla inwestycji polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej, kablowej linii średniego napięcia 15 kV w ramach zadania pn.: "PBW przyłączenia do sieci elektroenergetycznej Kieleckiego Parku Technologicznego przy ul. Olszewskiego w Kielcach" zlokalizowanej na działce w obrębie ewid. 0006, w jednostce ewid. 266101_1 Kielce - stanowiącej teren zamknięty kolejowy.
od
20.07.2018
do
03.08.2018
IR.II.746.15.2018 Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 18.07.2018 r. dotyczące wydania decyzji Nr XII/2018 w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym. IR.II.746.15.2018 Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 18.07.2018 r. dotyczące wydania decyzji Nr XII/2018 w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym dla inwestycji pn.: "Przebudowa sieci ciepłowniczej w rejonie ulicy Ekonomii w Skarżysku-Kamiennej" zlokalizowanej na działce w obrębie 0005 Młodzawy, w jednostce ewid. 261001_1 Skarżysko-Kamienna, powiat skarżyski - stanowiącej teren zamknięty.
od
18.07.2018
do
01.08.2018
IR.II.7840.1.40.2018 Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 13.07.2018 r., dotyczące wydania decyzji Nr 59/2018 o umorzeniu postępowania administracyjnego. IR.II.7840.1.40.2018 Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 13.07.2018 r., dotyczące wydania decyzji Nr 59/2018 o umorzeniu postępowania administracyjnego w sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę jednotorowej napowietrznej linii elektroenergetycznej 220 kV relacji Radkowice - Kielce Piaski na odcinku: MG9 - do granicy działek 1335/1334, 1165/1-1164/1 (bez słupa MG9) zlokalizowanej na działkach w obrębie ewid. 0006 Kostomłoty, Gmina Miedziana Góra.
od
11.07.2018
do
25.07.2018
Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 05.07.2018 - wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej Wojewoda Świętokrzyski zawiadamia, że na wniosek z dnia 29.03.2018r., pismo bez znaku, uzupełniony pismami z dnia 19.04.2018r., znak: ŚZDW.4170.768.03.067.AB oraz z dnia 27.04.2018r., znak: ŚZDW.R-WD.4110.61.2018.KA, Dyrektora Świętokrzyskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Kielcach, działającego w imieniu Zarządu Województwa Świętokrzyskiego, została wydana decyzja Nr 8/18 z dnia 04.07.2018r., znak: SPN.III.7820.1.6.2018 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: „Budowa obwodnicy m. Jędrzejów od DK 78 do DW 768 w km ok. 2+500 wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 768 od km ok. 2+500 do km ok. 5+500 (skrzyżowanie z drogą powiatową Nr 0170T)” – Etap II od km 0+292,44 do km 5+577,30 drogi wojewódzkiej Nr 768 wraz niezbędną infrastrukturą techniczną, na terenie miasta i gminy Jędrzejów.
od
09.07.2018
do
23.07.2018
Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 05.07.2018 - wszczęcie postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej Wojewoda Świętokrzyski zawiadamia, że na wniosek z dnia z dnia 24.05.2018r., znak: WP.RPD.4020.1.2.3.2016.PS, uzupełniony w dniu 22.06.2018r., pismem bez znaku, Pana Włodzimierza Stępnia, Dyrektora Miejskiego Zarządu Dróg w Kielcach, działającego w imieniu Prezydenta Miasta Kielce, zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie drogi rowerowej w ciągu drogi krajowej Nr 73 (klasy G) – al. Solidarności w ramach inwestycji pn.: „Budowa i modernizacja sieci ścieżek rowerowych w Gminie Kielce jako element zrównoważonej mobilności miejskiej”. Zadanie II, na terenie miasta Kielce.
od
10.07.2018
do
24.07.2018
IR.II.746.10.2018 Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 06.07.2018 r., dotyczące wydania decyzji Nr X/2018 w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym. IR.II.746.10.2018 Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 06.07.2018 r., dotyczące wydania decyzji Nr X/2018 w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym polegającej na budowie wylotu kanalizacyjnego betonowego śr. 200 mm z ubezpieczeniem dna skarp płytami ażurowymi, zlokalizowanego na działce w obrębie ewid. 0001 Ćmielów - stanowiącej teren zamknięty kolejowy.
od
06.07.2018
do
20.07.2018
IR.II.746.16.2018 Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 04.07.2018 r., dot. wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym. IR.II.746.16.2018 Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 04.07.2018 r., dot. wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym dla inwestycji polegającej na budowie odcinka gazociągu ś/c z przejściem przez tory kolejowe - LK Nr 25 - odcinek P1 w km 200.6-200.728 oraz odcinek P2 w km 200.14 na działce w obrębie 0001 Ćmielów stanowiącej teren zamknięty kolejowy.
od
05.07.2018
do
19.07.2018
Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 02.07.2018 - wydanie decyzji o uchyleniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej Wojewoda Świętokrzyski zawiadamia, że decyzją z dnia 02.07.2018r., znak: SPN.III.7821.1.1.2018 uchylił decyzję Nr 2/2018 Starosty Kieleckiego z dnia 23.04.2018r., znak: B-II.672.2.2018, o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla zadania pn.: „Rozbudowa drogi gminnej Łagów – Nowy Staw – Winna Nr 338048T przeznaczonej do transportu kruszyw kopalnianych z włączeniem do drogi krajowej Nr 74 relacji Łagów – Opatów w km 119+204” i przekazał sprawę do ponownego rozpatrzenia organowi pierwszej instancji.
od
04.07.2018
do
18.07.2018
IR.II.7840.1.40.2016 Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 03.07.2018 r. w sprawie zawiadomienia o wydaniu decyzji Nr 52/2018 o umorzeniu z urzędu postępowania. IR.II.7840.1.40.2016 Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 03.07.2018 r. w sprawie zawiadomienia o wydaniu decyzji Nr 52/2018 z dnia 03.07.2018 r., o umorzeniu z urzędu postępowania w sprawie wydania decyzji o pozwolenie na budowę dla inwestycji polegającej na budowie jednotorowej napowietrznej linii elektroenergetycznej 220 kV relacji Stacja Radkowice - Stacja elektroenergetyczna Kielce Piaski, na odcinkach MG8-MG9, MG11-MG12, z wyłączeniem słupów MG8 i MG12 na terenie gminy Miedziana Góra.
od
03.07.2018
do
17.07.2018
Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 28.06.2018 - wszczęcie postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej Wojewoda Świętokrzyski zawiadamia, że na wniosek z dnia 30.05.2018r., pismo bez znaku, uzupełniony pismem z dnia 20.06.2018r., znak: CK-050-530/2018, Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad, działającego przez pełnomocnika, zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie skrzyżowania drogi krajowej Nr 73 z drogą powiatową Nr 0130T i drogą gminną Nr 361025T w miejscowości Rataje Słupskie wraz z budową oświetlenia drogowego, zatok autobusowych, chodnika i urządzeń odwadniających w ramach zadania pn.: „Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w województwie świętokrzyskim na DK 73 i 79 w miejscowościach Rataje Słupskie, Pacanów, Grotniki Małe, Słupia w ramach PBDK – Program Likwidacji Miejsc Niebezpiecznych” – Zadanie nr 1. Skrzyżowanie drogi krajowej Nr 73 z drogą powiatową Nr 0130T i drogą gminną Nr 361025 w miejscowości Rataje Słupskie.
od
03.07.2018
do
17.07.2018
Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 28.06.2018 - wpływa odwołań od decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej Wojewoda Świętokrzyski zawiadamia, że od decyzji Nr 7/18 z dnia 25.05.2018r., znak: SPN.III.7820.1.3.2018 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie obwodnicy miejscowości Pińczów o długości ok. 4,6km w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 766 wraz z budową/przebudową sieci uzbrojenia terenu, urządzeń wodnych lub urządzeń melioracji wodnych, zjazdu oraz innych dróg publicznych, w tym drogi wojewódzkiej Nr 767, o długości ok. 1,7km, na terenie miasta i gminy Pińczów w powiecie pińczowskim, wpłynęły odwołania.
od
28.06.2018
do
12.07.2018
Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 26.06.2018 - wszczęcie postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej Wojewoda Świętokrzyski zawiadamia, że na wniosek z dnia 26.04.2018r., pismo bez znaku, uzupełniony pismami z dnia 23.05.2018r., znak: ŚZDW.R-WD.4110.304.2018.KSD, z dnia 14.06.2018r., znak: ŚZDW.R-WD.4110.362.2018.KSD i z dnia 22.06.2018r., znak: ŚZDW.R-WR.417.16.786.2018.2020.JM, Dyrektora Świętokrzyskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Kielcach, działającego w imieniu Zarządu Województwa Świętokrzyskiego, zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 742 wraz z odwodnieniem, oświetleniem oraz niezbędną przebudową sieci infrastruktury technicznej na odcinku od km 62+971,82 do km 65+261,82 – ul. Jędrzejowska w m. Włoszczowa” będącego częścią zadania pn.: „Etap I - Obwodnica Włoszczowy w ciągu DW 786” na terenie miasta i gminy Włoszczowa.
od
02.07.2018
do
16.07.2018
IR.II.7840.1.40.2016 Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 27.06.2018 r., zawiadamiające o wydaniu decyzji nr 54/2018 zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej pozwolenia na budowę jednotorowej napowietrznej linii elektroenergetycznej 220 kV relacji Stacja Radkowice - Stacja elektroenergetyczna Kielce Piaski. IR.II.7840.1.40.2016 Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 27.06.2018 r., zawiadamiające o wydaniu decyzji nr 54/2018 zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej pozwolenia na budowę jednotorowej napowietrznej linii elektroenergetycznej 220 kV relacji Stacja Radkowice - Stacja elektroenergetyczna Kielce Piaski, na odcinkach: MG11-MG12 (bez słupa MG12) na terenie gminy Miedziana Góra, na działkach ewidencyjnych w obrębie 0006 Kostomłoty, gmina Miedziana Góra.
od
27.06.2018
do
11.07.2018
IR.II.746.14.2018 Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 22.06.2018 r. dotyczące wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym. IR.II.746.14.2018 Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 22.06.2018 r. dotyczące wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym dla inwestycji polegającej na budowie gazociągu ś/c w rejonie ul. Ustronie w Kielcach, na działce stanowiącej teren zamknięty kolejowy.
od
26.06.2018
do
10.07.2018
IR.II.746.3.2018 Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 21.06.2018 r., dotyczące wydania decyzji Nr IX/2018 z dnia 21.06.2018 r., w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym. IR.II.746.3.2018 Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 21.06.2018 r., dotyczące wydania decyzji Nr IX/2018 z dnia 21.06.2018 r., w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym - dla inwestycji polegającej na budowie podziemnej sieci elektroenergetycznej SN wraz z urządzeniami - kontenerowymi stacjami transformatorowymi, zlokalizowanych na działkach w obrębie ewid. 0011 Górna Kamienna, 0014 Skarżysko Książęce oraz 0012 Skarżysko-Kościelne - stanowiących teren zamknięty kolejowy.
od
21.06.2018
do
05.07.2018
IR.II.7840.3.5.2018 Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 19.06.2018 r., zawiadamiające o wydaniu decyzji Nr 51/2018 r., z dnia 19.06.2018 r., w sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę obejmującego inwestycję pn. "Budowa infrastruktury technicznej pod przyszłe tereny inwestycyjne w południowej części miasta Jędrzejów". IR.II.7840.3.5.2018 Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 19.06.2018 r., zawiadamiające o wydaniu decyzji Nr 51/2018 r., z dnia 19.06.2018 r., w sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę obejmującego inwestycję pn. "Budowa infrastruktury technicznej pod przyszłe tereny inwestycyjne w południowej części miasta Jędrzejów". Planowana inwestycja obejmuje zakres regulacji rzeki Jesionki (przełożenia istniejącego koryta) od km 1+858 do km 2+415 i jego włączenia w miejscu istniejącego przepustu drogowego usytuowanego w ciągu drogi gminnej w Jędrzejowie.
od
19.06.2018
do
03.07.2018
IR.II.746.15.2018 Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 15.06.2018 r. dotyczące wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym. IR.II.746.15.2018 Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 15.06.2018 r. dotyczące wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym, dla inwestycji polegającej na "przebudowie sieci ciepłowniczej w rejonie ulicy Ekonomii w Skarżysku-Kamiennej, zlokalizowanej na działce stanowiącej teren zamknięty MON.
od
20.06.2018
do
04.07.2018
IR.II.746.9.2018 Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 15.06.2018 r. dotyczące wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym. IR.II.746.9.2018 Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 15.06.2018 r. dotyczące wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym dla inwestycji polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej, kablowej linii średniego napięcia 15 kV w ramach zadania pn. "PBW przyłączenia do sieci elektroenergetycznej Kieleckiego Parku Technologicznego przy ul. Olszewskiego w Kielcach", na działce stanowiącej teren zamknięty kolejowy.
od
21.06.2018
do
05.07.2018
IR.II.746.13.2018 Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 14.06.2018 r. dotyczące wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym. IR.II.746.13.2018 Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 14.06.2018 r. dotyczące wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym, dla inwestycji polegającej na budowie odcinka sieci kanalizacji sanitarnej (kanał tłoczny) PE 90 x 8,2 ok. 12,5 mb w ramach inwestycji pn. "Kanalizacja sanitarna w rejonie ul. Pięknej, ul. Podemłynek w Skarżysku-Kamiennej", zlokalizowanej na działce w obrębie ewid. 0011 Górna Kamienna, w miejscowości Skarżysko-Kamienna - stanowiącej teren zamknięty kolejowy.
od
18.06.2018
do
02.07.2018
IR.II.746.11.2018 Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 14.06.2018 r., dotyczące wydania decyzji Nr VIII/2018 w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamknietym. IR.II.746.11.2018 Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 14.06.2018 r., dotyczące wydania decyzji Nr VIII/2018 w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym, dla inwestycji polegającej na przebudowie stanowiska postojowego do awaryjnego odstawiania wagonów na torze 231 stacji Skarżysko - Kamienna. Inwestycja zlokalizowana jest w km 131+433 do 131+493 zgodnym z km linii kolejowej Nr 008, na działce o obrębie 0011 Górna Kamienna w miejscowości Skarżysko-Kamienna.
od
18.06.2018
do
02.07.2018
IR.II.746.4.2018 Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 14.06.2018 r. dot. wydania decyzji Nr VII/2018 w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym. IR.II.746.4.2018 Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 14.06.2018 r. dot. wydania decyzji Nr VII/2018 w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym dla inwestycji pn. zagospodarowanie terenu północnej linii brzegowej zalewu Pasternik w ramach projektu "Starachowice od nowa" zlokalizowanej na działkach w obrębie ewid. 0001 Starachowice - stanowiących teren zamknięty kolejowy.