Biuletyn Informacji Publicznej

www.kielce.uw.gov.pl

Obwieszczenia (aktualne)

Wyszukiwanie pełnotekstowe

Okres obowiązywania Nazwa Opis
od
15.07.2015
do
30.07.2015
Zawiadomienie o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego (tz) IN-II.746.87.2015. Wojewoda Świętokrzyski zawiadamia, że na wniosek PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. w dniu 15.07.2015 r. została wydana decyzja nr LXIV/2015 w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym dla inwestycji polegającej na budowie obiektu radiokomunikacyjnego (w skr. OR) c0000097_SWI_A sieci łączności bezprzewodowej GSM-R na działce o nr ewid. 376/11 obr. 5 Zagrody, gm. Sitkówka-Nowiny.
od
14.07.2015
do
28.07.2015
Zawiadomienie o wszczęciu wydania decyzji dotyczących gruntów zajętych pod linie kolejowe Wojewoda Świętokrzyski zawiadamia, że wszczęte zostały postępowania w sprawach dotyczących wydania decyzji stwierdzającychnabycie przez Skarb Państwa i PKP S.A. z mocy prawa, z dniem 1 czerwca 2003 r., praw do nieruchomości pozostających w dniu 28 lutego 2003 r. we władaniu PKP S.A., niestanowiących własności Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub PKP S.A.
od
13.07.2015
do
28.07.2015
Zawiadomienie o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego (tz) IN-II.746.89.2015. Wojewoda Świętokrzyski zawiadamia, że na wniosek PKP Polskie Linie Kolejowe S.A w dniu 13.07.2015r. została wydana decyzja Nr LXIII/2015 w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym, dla inwestycji polegającej na budowie obiektu radiokomunikacyjnego (w skr. OR) c0000203_SWI_A sieci łączności bezprzewodowej GSM-R na działce o nr ewid. 84/4 w obrębie ewid. 4 Węgrzynów, gm. Słupia (Jędrzejowska), pow. Jędrzejowski
od
06.07.2015
do
20.07.2015
Zawiadomienie o wydaniu decyzji Nr 6/15 z dnia 01.07.2015r., znak: IN-III.7820.1.3.2015 zezwalającej na realizację inwestycji drogowej dla zadania: „Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej - województwo świętokrzyskie” WOJEWODA ŚWIĘTOKRZYSKI zawiadamia, że została wydana decyzja Nr 6/15 z dnia 01.07.2015r., znak: IN-III.7820.1.3.2015 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla zadania: „Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej - województwo świętokrzyskie”, odcinek w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 756 w miejscowości Raków - ul. Łagowska.
od
01.07.2015
do
16.07.2015
Zawiadomienie o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego (tz) IN-II.746.80.2015. Wojewoda Świętokrzyski zawiadamia, że na wniosek PKP Polskie Linie Kolejowe S.Aw dniu 01.07.2015r. została wydana decyzja Nr LXII/2015 w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym, dla inwestycji polegającej na „Budowie Obiektu Radiokomunikacyjnego (w skr. OR) c0001852_SWI_A sieci łączności bezprzewodowej GSM-R na działce o nr ewid. 1218 w obrębie ewid. 13 Piekoszów, gm. Piekoszów, pow. kielecki
od
02.07.2015
do
16.07.2015
zawiadomienie o wydaniu decyzji Nr 5/15 z dnia 26.06.2015r., znak: IN-III.7820.1.2.2015 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej WOJEWODA ŚWIĘTOKRZYSKI zawiadamia, że została wydana decyzja Nr 5/15 z dnia 26.06.2015r., znak: IN-III.7820.1.2.2015 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla zadania: „Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej – województwo świętokrzyskie”, odcinek w ciągu drogi krajowej Nr 79 w Sandomierzu - Aleja Jana Pawła II/ ulica Krakowska
od
01.07.2015
do
16.07.2015
Zawiadomienie o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego (tz) IN-II.746.78.2015. Wojewoda Świętokrzyski zawiadamia, że na wniosek PKP Polskie Linie Kolejowe S.A w dniu 01.07.2015r. została wydana decyzja Nr LX/2015 w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym dla inwestycji polegającej na budowie obiektu radiokomunikacyjnego (w skr. OR) c0001435_SWI_A sieci łączności bezprzewodowej GSM-R na działce o nr ewid. 1276/4, obr. 6 Kostomłoty, gm. Miedziana Góra,
od
01.07.2015
do
16.07.2015
Zawiadomienie o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego (tz) IN-II.746.79.2015. Wojewoda Świętokrzyski zawiadamia, że na wniosek PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., w dniu 01.07.2015r. została wydana decyzja Nr LXI/2015 w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym, dla inwestycji polegającej na „Budowie Obiektu Radiokomunikacyjnego (w skr. OR) c0000287_SWI_A sieci łączności bezprzewodowej GSM-R na działce o nr ewid. 1751/2 w obrębie ewidencyjnym: 0013 Secemin
od
01.07.2015
do
16.07.2015
Zawiadomienie o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego (tz) IN-II.746.70.2015. Wojewoda Świętokrzyski zawiadamia, że na wniosek PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., w dniu 01.07.2015 r. wydał decyzję nr LVII/2015 w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym dla inwestycji polegającej na budowie obiektu radiokomunikacyjnego (w skr. OR) c0000713_SWI_A sieci łączności bezprzewodowej GSM-R na działce o nr ewid. 298/1 obr. 10 Kozia Wieś, gm. Krasocin
od
01.07.2015
do
16.07.2015
Zawiadomienie o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego (tz) IN-II.746.71.2015. Wojewoda Świętokrzyski zawiadamia, że na wniosek PKP Polskie Linie Kolejowe S.Aw dniu 01.07.2015r. została wydana decyzja Nr LIX/2015 w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym, dla inwestycji polegającej na „Budowie Obiektu Radiokomunikacyjnego (w skr. OR) c0000303_SWI_A sieci łączności bezprzewodowej GSM-R na działce o nr ewidencyjnym 8009/4 w obrębie ewidencyjnym: 5 Włoszczowa - miasto, gm. Włoszczowa,
od
01.07.2015
do
16.07.2015
Zawiadomienie o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego (tz) IN-II.746.76.2015.Wojewoda Świętokrzyski zawiadamia, że na wniosek PKP Polskie Linie Kolejowe S.A w dniu 01.07.2015r. została wydana decyzja Nr LVIII/2015 w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym dla inwestycji polegającej na budowie obiektu radiokomunikacyjnego (w skr. OR) c0000543_SWI_A sieci łączności bezprzewodowej GSM-R na działce o nr ewid. 414, obr. 11 Miąsowa, gm. Sobków, pow. jędrzejowski
od
30.06.2015
do
15.07.2015
Zawiadomienie w sprawie wpływu odwołania od decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego IN-II.746.83.2015. Wojewoda Świętokrzyski zawiadamia, że w dniach 22-29 czerwca 2015r. wpłynęły do tut. organu odwołania od decyzji Nr XLII/2015 z dnia 12.06.2015 r., znak: IN-II.746.83.2015 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji znajdującej się na terenie zamkniętym, polegającej na: „Budowie Obiektu Radiokomunikacyjnego (w skr. OR) c0000965_SWI_A sieci łączności bezprzewodowej GSM-R na działce o nr ewid. 309/7 w obrębie ewid. 1 Suchedniów,
od
29.06.2015
do
14.07.2015
Zawiadomienie o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego (tz) IN-II.746.67.2015. Wojewoda Świętokrzyski zawiadamia, że na wniosek PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., w dniu 29.06.2015r. została wydana decyzja Nr LVI/2015 w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym, dla inwestycji polegającej na „Budowie Obiektu Radiokomunikacyjnego (w skr. OR) c0000995_SWI_A sieci łączności bezprzewodowej GSM-R na działce o nr ewidencyjnym: 430 obręb 17 Skórnice, gm. Fałków
od
29.06.2015
do
14.07.2015
Zawiadomienie o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego (tz) IN-II.746.66.2015. Wojewoda Świętokrzyski zawiadamia, że na wniosek PKP Polskie Linie Kolejowe S.A w dniu 29.06.2015r. została wydana decyzja Nr LV/2015 w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym dla inwestycji polegającej na budowie obiektu radiokomunikacyjnego (w skr. OR) c0001216_SWI_A sieci łączności bezprzewodowej GSM-R na działce o nr ewid. 1193, obr. 14 Mzurowa, gm. Sobków, pow. jędrzejowski
od
29.06.2015
do
14.07.2015
Zawiadomienie o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego (tz) IN-II.746.59.2015. Wojewoda Świętokrzyski zawiadamia, że na wniosek PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.w dniu 29.06.2015r. została wydana decyzja Nr LIV/2015 w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym, dla inwestycji polegającej na „Budowie Obiektu Radiokomunikacyjnego (w skr. OR) c0000285_SWI_A sieci łączności bezprzewodowej GSM-R na działce o nr ewid. 2/2 w obrębie ewidencyjnym: 9 Jamskie, gm. Włoszczowa
od
29.06.2015
do
14.07.2015
Zawiadomienie o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego (tz) IN-II.746.69.2015. Wojewoda Świętokrzyski zawiadamia, że na wniosek PKP Polskie Linie Kolejowe S.Aw dniu 29.06.2015 r. wydał decyzję nr LIII/2015 w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym dla inwestycji polegającej na budowie obiektu radiokomunikacyjnego (w skr. OR) c0000961_SWI_A sieci łączności bezprzewodowej GSM-R na działce o nr ewid. 91 obr. 11 Sprowa, gm. Słupia (Jędrzejowska)
od
29.06.2015
do
14.07.2015
Zawiadomienie o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego (tz) IN-II.746.60.2015. Wojewoda Świętokrzyski zawiadamia, że na wniosek PKP Polskie Linie Kolejowe S.Aw dniu 29.06.2015r. została wydana decyzja Nr LII/2015 w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym dla inwestycji polegającej na budowie obiektu radiokomunikacyjnego (w skr.OR) c0000123_SWI_A sieci łączności bezprzewodowej GSM-R na działce o nr ewid. 370/3, obr. 16 Zagórze, gm. Nagłowice, pow. jędrzejowski
od
29.06.2015
do
14.07.2015
Zawiadomienie o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego (tz) IN-II.746.65.2015. Wojewoda Świętokrzyski zawiadamia, że na wniosek PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., w dniu 29.06.2015r. została wydana decyzja Nr LI/2015 w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym, dla inwestycji polegającej na budowie Obiektu Radiokomunikacyjnego (w skr. OR) c0000947_SWI_A sieci łączności bezprzewodowej GSM-R na działce o nr ewid. 1177 obr. 23 Podchojny, gm. Jędrzejów
od
26.06.2015
do
13.07.2015
Zawiadomienie o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego (tz) IN-II.746.85.2015. Wojewoda Świętokrzyski zawiadamia, że na wniosek PKP PLK S.A w dniu 26.06.2015 r. została wydana decyzja Nr XLIX/2015 w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym dla inwestycji polegającej na „Budowie Obiektu Radiokomunikacyjnego (w skr. OR) c0000849_SWI_A sieci łączności bezprzewodowej GSM-R na działce o nr ewid. 2 w obrębie ewid. 0008 Bzinek, gm. Skarżysko-Kamienna
od
26.06.2015
do
13.07.2015
Zawiadomienie o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego (tz) IN-II.746.86.2015. Wojewoda Świętokrzyski zawiadamia, że na wniosek PKP PLK S.Aw dniu 26.06.2015 r. została wydana decyzja Nr L/2015 w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym dla inwestycji polegającej na „budowie Obiektu Radiokomunikacyjnego c0001880_SWI_A sieci łączności bezprzewodowej GSM-R na działce o nr ewidencyjnym: 3350/19 w obrębie ewidencyjnym: 17 Zakrucze, gm. Małogoszcz
od
26.06.2015
do
13.07.2015
Zawiadomienie o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego (tz) IN-II.746.81.2015.Wojewoda Świętokrzyski zawiadamia, że na wniosek PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., w dniu 26.06.2015r. została wydana decyzja Nr XLVIII/2015 w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym, na działce o nr ewid. 1/49 w obrębie ewidencyjnym 0016 gm. M. Kielce,
od
25.06.2015
do
10.07.2015
Zawiadomienie o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego (tz) IN-II.746.72.2015. Wojewoda Świętokrzyski zawiadamia, że na wniosek PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. w dniu 25.06.2015r. została wydana decyzja Nr XLVII/2015 w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym, dla inwestycji polegającej na budowie Obiektu Radiokomunikacyjnego (w skr. OR) c0000227_SWI_A sieci łączności bezprzewodowej GSM-R na działce o nr ewid. 411 w obrębie ewid. 3 Boleścice, gm. Sędziszów
od
25.06.2015
do
10.07.2015
Zawiadomienie o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego (tz) IN-II.746.57.2015. Wojewoda Świętokrzyski zawiadamia, że na wniosek PKP Polskie Linie Kolejowe S.A w dniu 25.06.2015r. została wydana decyzja Nr XLVI/2015 w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym dla inwestycji polegającej na budowie obiektu radiokomunikacyjnego (w skr. OR) c0001279_SWI_A sieci łączności bezprzewodowej GSM-R na działce o nr ewid. 494/7, obr. 20 Żelisławiczki, gm. Secemin,
od
25.06.2015
do
10.07.2015
Zawiadomienie o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego (tz) IN-II.746.58.2015. Wojewoda Świętokrzyski zawiadamia, że na wniosek PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. w dniu 25.06.2015r. została wydana decyzja Nr XLV/2015 w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym, dla inwestycji polegającej na budowie Obiektu Radiokomunikacyjnego (w skr. OR) c0001248_SWI_A sieci łączności bezprzewodowej GSM-R na działce o nr ewid. 1267/15 w obr. ewidencyjnym 006 M. Kielce, pow. M. Kielce,
od
25.06.2015
do
10.07.2015
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego (tz) IN-II.746.94.2015. Wojewoda Świętokrzyski zawiadamia, że na wniosek PKP PLK S.A zostało wszczęte postępowania administracyjne o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym dla inwestycji polegającej na „budowie Obiektu Radiokomunikacyjnego c0000097_SWI_A sieci łączności bezprzewodowej GSM-R na działce o nr ewidencyjnym: 376/11 w obrębie ewidencyjnym: 5 Zagrody, gm. Sitkówka Nowiny, powiat: kielecki,
od
24.06.2015
do
08.07.2015
Zawiadomienie o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego (tz) IN-II.746.84.2015. Wojewoda Świętokrzyski zawiadamia, że na wniosek Gminy Bodzechów,w dniu 23.06.2015r. została wydana decyzja Nr XLIV/2015 w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym, dla inwestycji polegającej na budowie kanalizacji sanitarnej na działce o nr ewid. 491, w obrębie ewid. Bodzechów,
od
24.06.2015
do
08.07.2015
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania wydania decyzji zezwalającej realizację inwestycji drogowej WOJEWODA ŚWIĘTOKRZYSKI zawiadamia, że zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla zadania pn.: „Budowa dróg dojazdowych DD-N (droga dojazdowa północna) i DD-S (droga dojazdowa południowa) na węźle Kielce Południe (d. nazwa w. Chęciny) w ciągu obwodnicy Kielc (skrzyżowanie drogi ekspresowej S-7 z drogą wojewódzką Nr 762), na odcinku od skrzyżowania drogi wojewódzkiej Nr 762 z drogami powiatowymi Nr 0379T (str. prawa) i Nr 0381T (str. lewa) do węzła Kielce Południe
od
24.06.2015
do
08.07.2015
Zawiadomienie w sprawie wpływu odwołania od decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Wojewoda Świętokrzyski zawiadamia, że od decyzji Nr 4/15 z dnia 15.05.2015r., znak: IN-III.7820.1.1.2015 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie drogi wojewódzkiej Nr 762, na odcinku od granicy z gminą Chęciny do obiektu mostowego na rzece Łososina (Wierna Rzeka), wpłynęło odwołanie.
od
16.06.2015
do
30.06.2015
Zawiadomienie o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego (tz) Wojewoda Świętokrzyski zawiadamia, że została wydana decyzja Nr XLIII/2015 w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym dla inwestycji polegającej na „budowie Obiektu Radiokomunikacyjnego c0000197_SWI_A sieci łączności bezprzewodowej GSM-R dla modernizacji linii kolejowej E-8, na działce o nr ewidencyjnym: 699/2 w obrębie ewidencyjnym: 11 Zachełmie, gm. Zagnańsk, powiat: kielecki, woj. świętokrzyskie - stanowiącej teren zamknięty PKP
od
12.06.2015
do
29.06.2015
Zawiadomienie w sprawie wpływu odwołania od decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego IN-II.746.36.2015. Wojewoda Świętokrzyski zawiadamia, że w dniu 09 czerwca 2015r. wpłynęło do tut. organu odwołanie od decyzji Nr XVI/2015 z dnia 21.05.2015r.o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji znajdującej się na terenie zamkniętym, polegającej na: „Budowie Obiektu Radiokomunikacyjnego (w skr. OR) c0001232_SWI_A sieci łączności bezprzewodowej GSM-R na działce o nr ewid. 297/2 w obrębie ewidencyjnym 0001 Bartków, gm. Zagnańsk, pow. kielecki,