Biuletyn Informacji Publicznej

www.kielce.uw.gov.pl

Obwieszczenia (aktualne)

Wyszukiwanie pełnotekstowe

Okres obowiązywania Nazwa Opis
od
12.03.2014
do
26.03.2014
Zawiadomienie o wydaniu decyzji w sprawie udzielenia pozwolenia na budowę regionalnej sieci szerokopasmowej Wojewoda Świętokrzyski zawiadamia, że na wniosek Województwa Świętokrzyskiego w dniu 12.03.2014 r. została wydana decyzja Nr 37/2014 w sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę regionalnej sieć szerokopasmowej Polski wschodniej – województwo świętokrzyskie, relacja złącze Małogoszcz – punkt dystrybucyjny Cieśle
od
11.03.2014
do
25.03.2014
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia na budowę regionalnej sieci szerokopasmowej Wojewoda Świętokrzyski zawiadamia, że na wniosek Województwa Świętokrzyskiego w dniu 04.03.2014 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielania pozwolenia na budowę dla inwestycji pn.: „Regionalna sieć szerokopasmowa, Polski Wschodniej – województwo świętokrzyskie, relacja szkieletowa: złącze Włoszczowa ul. Żeromskiego – złącze Ostrów, część III – Belina – Kuzki – Ostrów”
od
11.03.2014
do
25.03.2014
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia na budowę regionalnej sieci szerokopasmowej Wojewoda Świętokrzyski zawiadamia, że na wniosekWojewództwa Świętokrzyskiego w dniu 04.03.2014 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielania pozwolenia na budowę regionalnej sieci szerokopasmowej Polski Wschodniej – województwo świętokrzyskie, relacja szkieletowa: złącze Kozłów –złącze Ostrów,
od
11.03.2014
do
25.03.2014
Zawiadomienie o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego (tz) Wojewoda Świętokrzyski zawiadamia, że na wniosek PKP Energetyka SA Oddział w Warszawie w dniu 11.03.2014 r. została wydana decyzja Nr V/2014 w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym dla inwestycji polegającej na „budowie jednotorowej linii napowietrznej 110kV, kabli zasilaczy trakcyjnych, kabli powrotnych, sterowniczych i teletechnicznych oraz infrastruktury zabezpieczającej istniejącą infrastrukturę przed niekorzystnym wpływem projektowanej infrastruktury”
od
10.03.2014
do
24.03.2014
Zawiadomienie o wydaniu decyzji w sprawie udzielenia pozwolenia na budowę (d) Wojewoda Świętokrzyski zawiadamia, że na wniosek Świętokrzyskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Kielcach, w dniu 07.03.2014 r. została wydana decyzja Nr 34/2014 w sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę dla inwestycji pn.: „przebudowa drogi wojewódzkiej nr 973 Busko Zdrój – Nowy Korczyn polegająca na budowie chodnika dla pieszych, przebudowie nawierzchni jezdni wraz z wykonaniem kanalizacji deszczowej".
od
11.03.2014
do
25.03.2014
Zawiadomienie o wydaniu decyzji dotyczącej gruntów zajętych pod linie kolejowe Wojewoda Świętokrzyski zawiadamia, że wydana została decyzja, dotycząca gruntu zajętego pod linię kolejową, pozostającego we władaniu PKP S.A., niestanowiącego własności Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub PKP S.A., stwierdzająca nabycie z mocy prawa, przez Skarb Państwa prawa własności tego gruntu, a przez PKP S.A. prawa użytkowania wieczystego oraz prawa własności budynków, budowli, lokali i innych urządzeń znajdujących się na tym gruncie.
od
06.03.2014
do
20.03.2014
Zawiadomienie o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego (tz) Wojewoda Świętokrzyski zawiadamia, że na wniosek Rejonowego Zarządu Infrastruktury w Krakowie, w dniu 06.03.2014r. została wydana decyzja Nr III/2014 w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym, dla inwestycji polegającej na: „Przebudowie z nadbudową budynku Wojskowej Pracowni Psychologicznej wraz ze zmianą sposobu zagospodarowania terenu położonej przy ul. Sobieskiego 20 w Kielcach, na działce nr ewid. 472, obręb ewid. 0023 Kielce
od
06.03.2014
do
20.03.2014
Zawiadomienie o wydaniu decyzji ustalającej lokalizację regionalnej sieci szerokopasmowej (12) WOJEWODA ŚWIĘTOKRZYSKI zawiadamia, że została wydana decyzja Nr 12/14 z dnia 04.03.2014r., znak: IN-III.747.33.2013 o ustaleniu lokalizacji regionalnej sieci szerokopasmowej dla inwestycji pn.: „Zaprojektowanie i wykonanie pasywnej infrastruktury sieci szerokopasmowej w ramach projektu Sieć szerokopasmowa Polski Wschodniej – województwo świętokrzyskie” – relacja Samsonów – Dąbrowa, na terenie gmin Masłów i Zagnańsk, w powiecie kieleckim
od
05.03.2014
do
19.03.2014
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zmianie decyzji Wojewody Świętokrzyskiego o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej ''Budowa drogi ekspresowej S-7 WOJEWODA ŚWIĘTOKRZYSKI zawiadamia, że zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o zmianie decyzji Wojewody Świętokrzyskiego Nr 1/12 z dnia 2 maja 2012r., znak: IG.III.7820.6.2011 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: „Budowa drogi ekspresowej S-7 odcinek Jędrzejów – granica województwa świętokrzyskiego” na terenie gmin: Jędrzejów i Wodzisław, w związku z istotnym odstąpieniem od zatwierdzonego projektu budowlanego (w ustalonych liniach rozgraniczających teren) w zakresie dotyczącym m.in.: wprowadzenia nowych typów barier ochronnych na całym odcinku drogi, długości i wysokości ekranów akustycznych, wykonania kanału technologicznego, wykonania dodatkowych zjazdów indywidualnych
od
03.03.2014
do
17.03.2014
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 728" WOJEWODA ŚWIĘTOKRZYSKI zawiadamia, że zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 728 na odcinku od km 128+300,00 do km 128+773,33”, na terenie gminy Łopuszno
od
27.02.2014
do
13.03.2014
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia na budowę regionalnej sieci szerokopasmowej Wojewoda Świętokrzyski zawiadamia, że na wniosek Województwa Świętokrzyskiego w dniu 04.02.2014 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielania pozwolenia na budowę regionalnej sieci szerokopasmowej Polski Wschodniej – województwo świętokrzyskie, relacja dystrybucja: złącze Szczukowskie Górki – punkt dostępowy Brynica,
od
06.03.2014
do
20.03.2014
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji regionalnej sieci szerokopasmowej (gm. Oleśnica) WOJEWODA ŚWIĘTOKRZYSKI zawiadamia, że zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji regionalnej sieci szerokopasmowej dla inwestycji pn.: „Zaprojektowanie i wykonanie pasywnej infrastruktury sieci szerokopasmowej w ramach projektu Sieć szerokopasmowa Polski Wschodniej – województwo świętokrzyskie” – relacja szkieletowa Staszów – Kazimierza Wielka, na terenie gminy Oleśnica
od
03.03.2014
do
17.03.2014
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji regionalnej sieci szerokopasmowej (29) WOJEWODA ŚWIĘTOKRZYSKI zawiadamia, że zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji regionalnej sieci szerokopasmowej dla inwestycji pn.: „Zaprojektowanie i wykonanie pasywnej infrastruktury sieci szerokopasmowej w ramach projektu Sieć szerokopasmowa Polski Wschodniej – województwo świętokrzyskie” – wniosek Nr 29 – ul. Jesionowa w Kielcach
od
26.02.2014
do
12.03.2014
Zezwolenie na realizację inwestycji drogowej pn.: „Odprowadzenie wody ze zbiornika ZB-34 realizowanego w ramach budowy drogi S-7 WOJEWODA ŚWIĘTOKRZYSKI zawiadamia, że wydana została decyzja Nr 3/14 z dnia 24.02.2014r., znak: IN-III.7820.1.8.2013 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: „Odprowadzenie wody ze zbiornika ZB-34 realizowanego w ramach budowy drogi S-7 na odcinku obwodnicy Kielce (w km 547+075) do odbiornika – rz. Sufraganiec”, na terenie miasta Kielce
od
25.02.2014
do
11.03.2014
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego (tz) Wojewoda Świętokrzyski zawiadamia, że na wniosek PGE Dystrybucja S.A O/Skarżysko Kamienna w dniu 18.02.2014 r. zostało wszczęte postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym dla inwestycji polegającej na „budowie napowietrznej stacji transformatorowej, budowie przyłącza kablowego SN 15 kV, przy ul. Grzybowskiej w Skarżysku Kamienna”
od
26.02.2014
do
12.03.2014
Zawiadomienie o wydaniu decyzji ustalającej lokalizację regionalnej sieci szerokopasmowej (11) WOJEWODA ŚWIĘTOKRZYSKI zawiadamia, że została wydana decyzja Nr 11/14 z dnia 21.02.2014r., znak: IN-III.747.31.2013 o ustaleniu lokalizacji regionalnej sieci szerokopasmowej dla inwestycji pn.: „Zaprojektowanie i wykonanie pasywnej infrastruktury sieci szerokopasmowej w ramach projektu Sieć szerokopasmowa Polski Wschodniej – województwo świętokrzyskie” – wniosek Nr 25 – relacja złącze Mnin – punkt dystrybucyjny Ruda Pilczycka, na terenie gminy Słupia Konecka, w powiecie koneckim
od
24.02.2014
do
10.03.2014
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia na budowę regionalnej sieci szerokopasmowej Wojewoda Świętokrzyski zawiadamia, że na wniosek Województwa Świętokrzyskiego w dniu 14.01.2014 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielania pozwolenia na budowę regionalnej sieci szerokopasmowej Polski Wschodniej – województwo świętokrzyskie, relacja złącze Małogoszcz – punkt dystrybucyjny Złotniki, na terenie miasta i gminy Małogoszcz.
od
24.02.2014
do
10.03.2014
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia na realizację inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych Wojewoda Świętokrzyski zawiadamia, że na wniosek Województwa Świętokrzyskiego w dniu 29.01.2014r. zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu na realizację inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych, dla zadania pn.: „Zabezpieczenie przeciwpowodziowe doliny Kanału Strumień, zadanie II w km 12+980 – 17+230 na terenie gminy Pacanów, powiat Busko Zdrój oraz gminy Łubnice, powiat Staszów”.
od
19.02.2014
do
05.03.2014
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji linii kolejowej Wojewoda Świętokrzyski zawiadamia, że na wniosek PKP Polskie Linie Kolejowe S.Aw dniu 18.12.2013 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej dla inwestycji polegającej na likwidacji istniejącego przejazdu kolejowego w km 149.500 oraz budowę skrzyżowania dwupoziomowego umożliwiającego dostosowanie w przyszłości linii kolejowej Nr 4-E65 Grodzisk Mazowiecki – Zawiercie do dużych prędkości, w związku z realizacją przedsięwzięcia pn.: „Likwidacja przejazdu kolejowego w km 149.500 linii Nr 4.
od
18.02.2014
do
04.03.2014
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego (tz) Wojewoda Świętokrzyski zawiadamia, że na wniosek Pana Jerzego Polit w dniu 03.02.2014 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie odcinka kanalizacji sanitarnej wraz z wysięgnikami w rejonie ul. Biesak w Kielcach, na działce o nr ewid. 682/7 obr. 0021 Kielce – stanowiącej teren zamknięty PKP.
od
18.02.2014
do
04.03.2014
Zawiadomienie o wydaniu decyzji ustalającej lokalizację regionalnej sieci szerokopasmowej (10) WOJEWODA ŚWIĘTOKRZYSKI zawiadamia, że została wydana decyzja Nr 10/14 z dnia 12.02.2014r., znak: IN-III.747.26.2013 o ustaleniu lokalizacji regionalnej sieci szerokopasmowej dla inwestycji pn.: „Zaprojektowanie i wykonanie pasywnej infrastruktury sieci szerokopasmowej w ramach projektu Sieć szerokopasmowa Polski Wschodniej – województwo świętokrzyskie” – wniosek Nr 24 – relacja złącze Gnieździska – punkt dystrybucyjny Gnieździska, na terenie gminy Łopuszno, powiat kielecki
od
18.02.2014
do
04.03.2014
Zawiadomienie o wydaniu decyzji ustalającej lokalizację regionalnej sieci szerokopasmowej (9) WOJEWODA ŚWIĘTOKRZYSKI zawiadamia, że została wydana decyzja Nr 9/14 z dnia 12.02.2014r. znak: IN-III.747.28.2013 o ustaleniu lokalizacji regionalnej sieci szerokopasmowej dla inwestycji pn.: „Zaprojektowanie i wykonanie pasywnej infrastruktury sieci szerokopasmowej w ramach projektu Sieć szerokopasmowa Polski Wschodniej – województwo świętokrzyskie” – wniosek Nr 23 – relacja złącze Łopuszno – punkt dystrybucyjny Mnin, na terenie gminy Łopuszno w powiecie kieleckim i gminy Słupia w powiecie koneckim,
od
13.02.2014
do
27.02.2014
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia na budowę regionalnej sieci szerokopasmowej Wojewoda Świętokrzyski zawiadamia, że na wniosekWojewództwa Świętokrzyskiego w dniu 28.01.2014 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielania pozwolenia na budowę regionalnej sieci szerokopasmowej Polski Wschodniej – województwo świętokrzyskie, relacja szkieletowa: złącze Małogoszcz – Gnieździska, cz. 2.
od
20.02.2014
do
06.03.2014
Zawiadomienie o wydaniu decyzji ustalającej lokalizację inwestycji drogowej (11) WOJEWODA ŚWIĘTOKRZYSKI zawiadamia, że wydana została decyzja Nr 2/14 z dnia 10.02.2014r., znak: IN-III.7820.1.11.2013, o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla przedsięwzięcia polegającego na budowie obwodnicy Osieka w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 765, na terenie miasta i gminy Osiek
od
17.02.2014
do
03.03.2014
Zawiadomienie o wydaniu decyzji o utrzymaniu w mocy decyzji Starosty Ostrowieckiego o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej Wojewoda Świętokrzyski zawiadamia, że w dniu 10.02.2014r. wydał decyzję o utrzymaniu w mocy decyzji Starosty Ostrowieckiego o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej obejmującej budowę drogi gminnej klasy D – ul. Górnej wraz z oświetleniem ulicznym
od
11.02.2014
do
25.02.2014
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia na budowę regionalnej sieci szerokopasmowej Wojewoda Świętokrzyski zawiadamia, że na wniosek Województwa Świętokrzyskiego w dniu 28.01.2014 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielania pozwolenia na budowę regionalnej sieć szerokopasmowej Polski wschodniej – województwo świętokrzyskie, relacja złącze Małogoszcz – punkt dystrybucyjny Cieśle
od
11.02.2014
do
25.02.2014
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia na budowę regionalnej sieci szerokoasmowej Wojewoda Świętokrzyski zawiadamia, że na wniosek Województwa Świętokrzyskiego w dniu 21.01.2014 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielania pozwolenia na budowę regionalnej sieci szerokopasmowej Polski Wschodniej – województwo świętokrzyskie, relacja szkieletowa: złącze Małogoszcz – Gnieździsko cz. 1
od
11.02.2014
do
25.02.2014
Zawiadomienie o wydaniu decyzji ustalającej lokalizację inwestycji drogowej (9) WOJEWODA ŚWIĘTOKRZYSKI zawiadamia, że została wydana decyzja Nr 1/14 z dnia 06.02.2014r., znak: IN-III.7820.1.9.2013 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: „Budowa drogi dojazdowej na odcinku od km ok. 543+520 do km ok. 545+250 DK S-7 – str. lewa obwodnicy Kielc (od zbiornika ZB-14 do ul. Smolaka w Kielcach)” na terenie miasta Kielce i gminy Miedziana Góra
od
07.02.2014
do
21.02.2014
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji linii kolejowej Wojewoda Świętokrzyski zawiadamia, że na wniosek PKP Polskie Linie Kolejowe S.A w dniu 18.12.2013 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej dla inwestycji polegającej na likwidacji istniejącego przejazdu kolejowego w km 142.850 oraz budowie skrzyżowania dwupoziomowego umożliwiającego dostosowanie linii kolejowej Nr 4-E65 Grodzisk Mazowiecki – Zawiercie (CMK) do dużych prędkości.
od
10.02.2014
do
24.02.2014
Zawiadomienie o wydaniu decyzji ustalającej lokalizację regionalnej sieci szerokopasmowej (8) WOJEWODA ŚWIĘTOKRZYSKI zawiadamia, że została wydana decyzja Nr 8/14 z dnia 04.02.2014r., znak: IN-III.747.24.2013 o ustaleniu lokalizacji regionalnej sieci szerokopasmowej dla inwestycji pn.: „Zaprojektowanie i wykonanie pasywnej infrastruktury sieci szerokopasmowej w ramach projektu Sieć szerokopasmowa Polski Wschodniej – województwo świętokrzyskie” – relacja Łączna (od drogi S7) – Bodzentyn (szafa dostępowa), na terenie gminy Łączna w powiecie skarżyskim oraz miasta i gminy Bodzentyn w powiecie kieleckim