Biuletyn Informacji Publicznej

www.kielce.uw.gov.pl

Obwieszczenia (aktualne)

Wyszukiwanie pełnotekstowe

Okres obowiązywania Nazwa Opis
od
10.02.2014
do
24.02.2014
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji regionalnej sieci szerokopasmowej (28) WOJEWODA ŚWIĘTOKRZYSKI zawiadamia, że zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji regionalnej sieci szerokopasmowej dla inwestycji pn.: „Zaprojektowanie i wykonanie pasywnej infrastruktury sieci szerokopasmowej w ramach projektu Sieć szerokopasmowa Polski Wschodniej – województwo świętokrzyskie – wniosek Nr 28 – relacja złącze Gnieździska – punkt dystrybucyjny Łopuszno”, na terenie gminy Łopuszno, powiat kielecki
od
10.02.2014
do
24.02.2014
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji regionalnej sieci szerokopasmowej (27) WOJEWODA ŚWIĘTOKRZYSKI zawiadamia, że zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji regionalnej sieci szerokopasmowej dla inwestycji pn.: „Zaprojektowanie i wykonanie pasywnej infrastruktury sieci szerokopasmowej w ramach projektu Sieć szerokopasmowa Polski Wschodniej – województwo świętokrzyskie – wniosek Nr 27 – relacja złącze Ruda Pilczycka – punkt dystrybucyjny Czermno”, na terenie gmin: Słupia (Konecka) i Fałków, powiat konecki
od
07.02.2014
do
21.02.2014
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego (tz) Wojewoda Świętokrzyski zawiadamia, że na wniosek PKP ENERGETYKA S.A w Warszawie w dniu 10.01.2014 r. zostało wszczęte postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym dla inwestycji polegającej na „budowie jednotorowej linii napowietrznej 110 kV, kabli zasilaczy trakcyjnych, kabli powrotnych, sterowniczych i teletechnicznych oraz infrastruktury zabezpieczającej istniejącą infrastrukturę przed niekorzystnym wpływem projektowanej infrastruktury” w obrębie ewidencyjnym: 16 Łachów, gmina: Włoszczowa
od

do
20.02.2014
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia na budowę Regionalnej Sieci Szerokopasmowej Wojewoda Świętokrzyski zawiadamia, że na wniosek Województwa Świętokrzyskiego w dniu 28.01.2014 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielania pozwolenia na budowę regionalnej sieci szerokopasmowej relacja złącze Małogoszcz – złącze Kozłów – punkt dystrybucyjny Kozłów
od
10.02.2014
do
24.02.2014
Zawiadomienie o wydaniu decyzji ustalającej lokalizację regionalnej sieci szerokopasmowej (7) WOJEWODA ŚWIĘTOKRZYSKI zawiadamia, że została wydana decyzja Nr 7/14 z dnia 03.02.2014r. znak: IN-III.747.20.2013 o ustaleniu lokalizacji regionalnej sieci szerokopasmowej dla inwestycji pn.: „Zaprojektowanie i wykonanie pasywnej infrastruktury sieci szerokopasmowej w ramach projektu Sieć szerokopasmowa Polski Wschodniej – województwo świętokrzyskie” – wniosek Nr 19 – relacja złącze Szczukowskie Górki – złącze Kielce, na terenie gminy Piekoszów w powiecie kieleckim oraz miasta Kielce
od
03.02.2014
do
17.02.2014
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji regionalnej sieci szerokopasmowej (5) WOJEWODA ŚWIĘTOKRZYSKI zawiadamia, że zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji regionalnej sieci szerokopasmowej dla inwestycji pn.: „Zaprojektowanie i wykonanie pasywnej infrastruktury sieci szerokopasmowej w ramach projektu Sieć szerokopasmowa Polski Wschodniej – województwo świętokrzyskie”, obejmującej część ul. Partyzantów w Końskich, w pasie drogi krajowej Nr 42
od
04.02.2014
do
18.02.2014
Zawiadomienie o wydaniu decyzji uchylającej w części i orzeczeniu w tym zakresie oraz utrzymującej w mocy w pozosta� (...) Wojewoda Świętokrzyski zawiadamia, że w dniu 27.01.2014r. wydał decyzję o uchyleniu i przekazaniu do ponownego rozpatrzenia decyzji Nr 3/13 Starosty Buskiego o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla przedsięwzięcia polegającego na budowie dróg gminnych D-1, D-2, D-3, D-4 wraz z infrastrukturą techniczną w Busku-Zdroju oraz w Siesławicach.
od
03.02.2014
do
17.02.2014
Zawiadomienie o wydaniu decyzji ustalającej lokalizację regionalnej sieci szerokopasmowej WOJEWODA ŚWIĘTOKRZYSKI zawiadamia, że została wydana decyzja Nr 6/14 z dnia 28.01.2014r., znak: IN-III.747.23.2013 o ustaleniu lokalizacji regionalnej sieci szerokopasmowej dla inwestycji pn.: „Zaprojektowanie i wykonanie pasywnej infrastruktury sieci szerokopasmowej w ramach projektu Sieć szerokopasmowa Polski Wschodniej – województwo świętokrzyskie” – wniosek Nr 22 – relacja złącze Grzymałków – punkt dystrybucyjny Smyków”, na terenie gminy Mniów, powiat kielecki i gminy Smyków, powiat konecki,
od
31.01.2014
do
14.02.2014
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego (tz) Wojewoda Świętokrzyski zawiadamia, że na wniosek Gminy Kije w dniu 20.01.2014r. zostało wszczęte postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym, dla inwestycji polegającej na budowie odcinka sieci kanalizacji sanitarnej na działce nr ewid. 467/5 w miejscowości Samostrzałów.
od
31.01.2014
do
14.02.2014
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia na budowę (dr) Wojewoda Świętokrzyski zawiadamia, że na wniosek Świętokrzyskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Kielcach, ul. Jagiellońska w dniu 31.01.2014 r. zostało wszczęte postępowanie w sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę dla inwestycji pn.: „przebudowa drogi wojewódzkiej nr 973 Busko Zdrój – Nowy Korczyn".
od
03.02.2014
do
17.02.2014
Zawiadomienie o wydaniu decyzji uchylającej w części i orzeczeniu w tym zakresie oraz utrzymującej w mocy w pozostałej części decyzję Nr 2/2013 Starosty Skarżyskiego Wojewoda Świętokrzyski zawiadamia, że wydał decyzję o uchyleniu w części i orzeczeniu w tym zakresie oraz utrzymaniu w mocy w pozostałej części decyzji Nr 2/2013 Starosty Skarżyskiego o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla przedsięwzięcia budowlanego pn.: „Rozbudowa drogi powiatowej ul. Metalowców wraz z przebudową infrastruktury technicznej oraz budową Małego Ronda na skrzyżowaniu z ul. Paryską i ul. Norwida w Skarżysku-Kamiennej”
od

do
12.02.2014
Zawiadomienie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego (tz) Wojewoda Świętokrzyski zawiadamia, że na wniosek Resortowego Centrum Zarządzania Sieciami i Usługami Teleinformatycznymi w dniu 29.01.2014 r. została wydana decyzja Nr II/2014 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie wieży kratowej na potrzeby systemu VCS na działce nr 69/8 obręb 0012 Radoszki, jedn. ewid. Wilczyce
od
28.01.2014
do
11.02.2014
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego (tz) Wojewoda Świętokrzyski zawiadamia, że na wniosek Rejonowego Zarządu Infrastruktury w Krakowie zostało wszczęte postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym, dla inwestycji polegającej na przebudowie budynku Wojskowej Pracowni Psychologicznej w Kielcach wraz ze zmianą sposobu zagospodarowania terenu , położonej przy ul. Sobieskiego 20 na działce nr ewid. 472, obręb 0023 Kielce.
od
29.01.2014
do
12.02.2014
Zawiadomienie o zebraniu materiału dowodowego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: „Budowa dwujezdniowej drogi ekspresowej S–7 na odcinku Chęciny–Jędrzejów” WOJEWODA ŚWIĘTOKRZYSKI zawiadamia, że zebrał materiał dowodowy w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: „Budowa dwujezdniowej drogi ekspresowej S–7 na odcinku Chęciny–Jędrzejów”, na terenie miasta i gminy Chęciny, gminy Sobków oraz gminy Jędrzejów
od
28.01.2014
do
11.02.2014
Zawiadomienie o wydaniu decyzji o uchyleniu decyzji Nr 2/2013 Starosty Buskiego dot. zezwolenia na realizację inwestycji drogowej: „Rozbudowia ulicy Armii Krajowej w Busku Zdroju" Wojewoda Świętokrzyski zawiadamia, że w dniu 24.01.2014r. wydał decyzję o uchyleniu i przekazaniu do ponownego rozpatrzenia decyzji Nr 2/2013 Starosty Buskiego o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla przedsięwzięcia polegającego na: „Rozbudowie ulicy Armii Krajowej – Etap II w Busku-Zdroju wraz z infrastrukturą
od
23.01.2014
do
06.02.2014
Zawiadomienie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego (tz) Wojewoda Świętokrzyski zawiadamia, że na wniosek Grupy Producentów Owoców i Warzyw w dniu 23.01.2014r. została wydana decyzja Nr I/2014 w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym, dla inwestycji pn. „Budowa rurociągu tłocznego ścieków oczyszczonych z Zakładu Przetwórstwa Owoców i Warzyw za pomocą rurociągów trójwarstwowych"
od
27.01.2014
do
10.02.2014
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji regionalnej sieci szerokopasmowej WOJEWODA ŚWIĘTOKRZYSKI zawiadamia, że zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji regionalnej sieci szerokopasmowej dla inwestycji pn.: „Zaprojektowanie i wykonanie pasywnej infrastruktury sieci szerokopasmowej w ramach projektu Sieć szerokopasmowa Polski Wschodniej – województwo świętokrzyskie” – relacji Skarżysko-Kamienna - Bliżyn w pasie drogi krajowej Nr 42, zlokalizowanej na terenie miasta Skarżysko-Kamienna i gminy Bliżyn w powiecie skarżyskim
od
20.01.2014
do
03.02.2014
Zawiadomienie o wydaniu decyzji ustalającej lokalizację regionalnej sieci szerokopasmowej WOJEWODA ŚWIĘTOKRZYSKI zawiadamia, że została wydana decyzja Nr 5/14 z dnia 16.01.2014r. znak: IN-III.747.17.2013 o ustaleniu lokalizacji regionalnej sieci szerokopasmowej dla inwestycji pn.: „Zaprojektowanie i wykonanie pasywnej infrastruktury sieci szerokopasmowej w ramach projektu Sieć szerokopasmowa Polski Wschodniej – województwo świętokrzyskie” – relacja Hucisko – Wąsosz (granica gmin Stąporków i Końskie), na terenie miasta i gminy Stąporków w powiecie koneckim
od
20.01.2014
do
03.02.2014
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji regionalnej sieci szerokopasmowej WOJEWODA ŚWIĘTOKRZYSKI zawiadamia, że zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji regionalnej sieci szerokopasmowej dla inwestycji pn.: „Zaprojektowanie i wykonanie pasywnej infrastruktury sieci szerokopasmowej w ramach projektu Sieć szerokopasmowa Polski Wschodniej – województwo świętokrzyskie” – wniosek Nr 26 relacja złącze Bławatków – punkt dystrybucyjny Korczyn, na terenie gmin Piekoszów i Strawczyn, w powiecie kieleckim
od
21.01.2014
do
04.02.2014
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania dot. wydania decyzji dotyczących gruntów zajętych pod linie kolejowe Wojewoda Świętokrzyski zawiadamia, że wszczęte zostało postępowanie w sprawie dotyczącej wydania decyzji stwierdzającej nabycie przez Skarb Państwa i PKP S.A. z mocy prawa praw do nieruchomości pozostającej w dniu 28 lutego 2003 r. we władaniu PKP S.A.
od
20.01.2014
do
03.02.2014
Zawiadomienie o wydaniu decyzji ustalającej lokalizację regionalnej sieci szerokopasmowej WOJEWODA ŚWIĘTOKRZYSKI zawiadamia, że została wydana decyzja Nr 4/14 z dnia 14.01.2014r., znak: IN-III.747.22.2013 o ustaleniu lokalizacji regionalnej sieci szerokopasmowej dla inwestycji pn.: „Zaprojektowanie i wykonanie pasywnej infrastruktury sieci szerokopasmowej w ramach projektu Sieć szerokopasmowa Polski Wschodniej – województwo świętokrzyskie” – wniosek Nr 21 – relacja złącze Wólka Kłucka – punkt dystrybucyjny Mniów, na terenie gminy Mniów
od
20.01.2014
do
03.02.2014
Zawiadomienie o wydaniu decyzji ustalającej lokalizację regionalnej sieci szerokopasmowej WOJEWODA ŚWIĘTOKRZYSKI zawiadamia, że została wydana decyzja Nr 3/14 z dnia 10.01.2014r., znak: IN-III.747.19.2013 o ustaleniu lokalizacji regionalnej sieci szerokopasmowej dla inwestycji pn.: „Zaprojektowanie i wykonanie pasywnej infrastruktury sieci szerokopasmowej w ramach projektu Sieć szerokopasmowa Polski Wschodniej – województwo świętokrzyskie” – relacja Bliżyn (od drogi DK 42) – Odrowążek (granica powiatów skarżyskiego i koneckiego)
od
16.01.2014
do
30.01.2014
Zawiadomienie o wydaniu decyzji ustalającej lokalizację regionalnej sieci szerokopasmowej WOJEWODA ŚWIĘTOKRZYSKI zawiadamia, że została wydana decyzja Nr 2/14 z dnia 10.01.2014r. znak: IN-III.747.21.2013 o ustaleniu lokalizacji regionalnej sieci szerokopasmowej dla inwestycji pn.: „Zaprojektowanie i wykonanie pasywnej infrastruktury sieci szerokopasmowej w ramach projektu Sieć szerokopasmowa Polski Wschodniej – województwo świętokrzyskie – wniosek Nr 20 – relacja złącze Włoszczowa – punkt dystrybucyjny Kurzelów”, na terenie miasta i gminy Włoszczowa
od
14.01.2014
do
28.01.2014
Zawiadomienie o wydaniu decyzji ustalającej lokalizację regionalnej sieci szerokopasmowej WOJEWODA ŚWIĘTOKRZYSKI zawiadamia, że została wydana decyzja Nr 1/14 z dnia 10.01.2014r., znak: IN-III.747.18.2013 o ustaleniu lokalizacji regionalnej sieci szerokopasmowej dla inwestycji pn.: „Zaprojektowanie i wykonanie pasywnej infrastruktury sieci szerokopasmowej w ramach projektu Sieć szerokopasmowa Polski Wschodniej – województwo świętokrzyskie” – wniosek Nr 18 – relacja złącze Zastawie – punkt dystrybucyjny Wólka Kłucka, na terenie gmin Strawczyn i Mniów, w powiecie kieleckim
od
31.12.2013
do
14.01.2014
Zawiadomienie o wydaniu decyzji dot. udzielenia pozwolenia na budowę Gminie Raków Wojewoda Świętokrzyski zawiadamia, że po wznowieniu postępowania na żądanie Gminy Raków wydał w dniu 30 grudnia 2013 roku decyzję Nr 166/2013 o uchyleniu decyzji ostatecznej Wojewody Świętokrzyskiego Nr 12/2011 z dnia 29.03.2011r. znak: IG.II.7840.D.10.2011 oraz o zatwierdzeniu projektu budowlanego i udzieleniu Gminie Raków pozwolenia na budowę dla inwestycji pn.: „Rewitalizacja Rynku w Rakowie wraz z terenami przyległymi”
od
31.12.2013
do
14.01.2014
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego (tz) Wojewoda Świętokrzyski zawiadamia, że na wniosek Resortowego Centrum Zarządzania Sieciami i Usługami Teleinformatycznymiw dniu 20.12.2013 r. wszczęto postępowanie w sprawie o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenach zamkniętych dla inwestycji polegającej na budowie wieży kratowej na potrzeby systemu VCS , na działce nr 69/8 obręb 12 Radoszki
od
31.12.2013
do
14.01.2014
Zawiadomienie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego (tz) Wojewoda Świętokrzyski zawiadamia, że na wniosek Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Skarżysku – Kamiennej, w dniu 30.12.2013r. została wydana decyzja Nr XXIX/2013 w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym, dla inwestycji polegającej na budowie odcinka sieci wodociągowej w ramach inwestycji na działce o nr ewid. 1/49, obręb 5 Młodzawy, jednostka ewid. Skarżysko-Kamienna
od
07.01.2014
do
21.01.2014
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji regionalnej sieci szerokopasmowej WOJEWODA ŚWIĘTOKRZYSKI zawiadamia, że zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji regionalnej sieci szerokopasmowej dla inwestycji pn.: „Zaprojektowanie i wykonanie pasywnej infrastruktury sieci szerokopasmowej w ramach projektu Sieć szerokopasmowa Polski Wschodniej – województwo świętokrzyskie – wniosek Nr 24 – relacja złącze Gnieździska – punkt dystrybucyjny Gnieździska”, na terenie gminy Łopuszno, powiat kielecki
od
02.01.2014
do
16.01.2014
zawiadomienie o złożeniu odwołania od decyzji Nr 3/13 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 31.10.2013r., znak: IN-III.7820.1.3.2013 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej. Wojewoda Świętokrzyski zawiadamia, że od decyzji Nr 3/13 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 31.10.2013r., znak: IN-III.7820.1.3.2013 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 755 Ostrowiec Świętokrzyski – Ożarów na odcinku od km 1+897,36 do km 23+065,72. Etap I na odcinku od km 1+897,36 do km 7+370,25”, na terenie powiatu ostrowieckiego, gmin: Bodzechów i Ćmielów, wpłynęło odwołanie
od
07.01.2014
do
21.01.2014
Zawiadomienie o wydaniu decyzji ustalającej lokalizację regionalnej sieci szerokopasmowej WOJEWODA ŚWIĘTOKRZYSKI zawiadamia, że została wydana decyzja Nr 21/13 z dnia 23.12.2013r., znak: IN-III.747.4.2013 o ustaleniu lokalizacji regionalnej sieci szerokopasmowej dla inwestycji pn.: „Zaprojektowanie i wykonanie pasywnej infrastruktury sieci szerokopasmowej w ramach projektu Sieć szerokopasmowa Polski Wschodniej – województwo świętokrzyskie” – relacja Nieświń (od skrzyżowania ulic Kielecka-22 Lipca) – Gowarczów (węzeł dystrybucyjny), na terenie gminy Końskie i gminy Gowarczów