Biuletyn Informacji Publicznej

www.kielce.uw.gov.pl

Obwieszczenia (archiwum)

ogłoszenie o naborze wniosków o dofinansowanie zadań w ramach programu wieloletniego NPPDL w roku 2012

ogłoszenie o naborze wniosków o dofinansowanie zadań w ramach programu wieloletniego NPPDL w roku 2012
 
Do wniosku o dofinansowanie zadania wymagane są następujące dokumenty:
1. zgłoszenie o zamiarze prac budowlanych /pozwolenie na budowę / zezwolenie na realizację inwestycji drogowej.
2. umowa o partnerstwie
3. porozumienie i uchwały w sprawie przekazania zarządzania drogą
4. uchwała intencyjna organu stanowiącego o zagwarantowaniu środków na realizację zadania
5. oświadczenie samorządu powiatowego, gminnego w zakresie oddziaływania przedsięwzięcia /zadania/ na środowisko przyrodnicze (NATURA 2000).
6. mapa sytuacyjno-poglądowa obrazująca lokalizację odcinków dróg objętych zadaniem na tle sieci dróg lokalnych.

Pliki do pobrania

Metryka strony

Data publikacji : 07.09.2011
Obowiązuje od : 05.10.2011
Rejestr zmian
Osoba publikująca: Redaktor BIP
Autor : Redaktor BIP