Biuletyn Informacji Publicznej

www.kielce.uw.gov.pl

Obwieszczenia inne

Aktualnie znajdujesz się na:

Sygn. akt VIII Ns 495/21

Sąd Rejonowy w Kielcach postanowieniem z dnia 14 lipca 2021 roku, sygn. akt VIII Ns 495/21 zezwolił Województwu Świętokrzyskiemu - Świętokrzyskiemu Zarządowi Dróg Wojewódzkich w Kielcach na złożenie do depozytu sądowego kwoty 12.740 złotych (dwanaście tysięcy siedemset czterdzieści złotych) tytułem odszkodowania za przejęcie na rzecz Województwa Świętokrzyskiego prawa własności nieruchomości położonej w obrębie Piekoszów, gmina Piekoszów, oznaczonej jako działka nr 1029/1 o pow. 0,0050 ha, która to należność ma być wypłacona osobom, które uzyskają dokument potwierdzający ich prawa do nieruchomości na dzień ostateczności decyzji Wojewody Świętokrzyskiego Nr 3/11 z dnia 2 czerwca 2011 roku znak IG.III.7047-23/10 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej. Wzywa się osoby uprawnione do odbioru depozytu.

Pliki do pobrania

Metryka strony

Data publikacji : 29.07.2021
Obowiązuje od : 29.07.2021
Obowiązuje do : 29.08.2021
Data wytworzenia : 29.07.2021
Data modyfikacji : 30.07.2021 Rejestr zmian
Wytwarzający / odpowiadający:
Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach
Osoba publikująca: Daniel Drogosz