Biuletyn Informacji Publicznej

www.kielce.uw.gov.pl

Praca w ŚUW

Aktualnie znajdujesz się na:

Nabór na wolne stanowisko od inspektora do inspektora wojewódzkiego w Biurze Zarządzania Funduszami Europejskimi

Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach
Dyrektor Generalny

poszukuje kandydatów na stanowisko

od inspektora do inspektora wojewódzkiego w Biurze Zarządzania Funduszami Europejskimi

Liczba lub wymiar etatu: 1

Główne obowiązki:

 • wykonywanie zadań wojewody wynikających z realizacji programów współfinansowanych ze środków krajowych i unijnych w zakresie rozwoju regionalnego,
 • prowadzenie bieżącego monitoringu z realizacji projektów wdrażanych w ramach ZPORR w województwie,
 • sporządzanie okresowych informacji i prognoz finansowych w zakresie projektów i działań ZPORR,
 • weryfikacja sprawozdań okresowych, rocznych i końcowych z realizacji projektów i sporządzanie zbiorczych informacji z realizacji działań ZPORR,
 • przeprowadzanie wizyt monitorujących postęp realizacji projektów.

Wykształcenie: wyższe magisterskie, preferowane: ekonomia, finanse, prawo.

Wymagania konieczne:

 • znajomość polskich dokumentów programowych dotyczących problematyki rozwoju regionalnego,
 • znajomość zasad i procedur zarządzania funduszami strukturalnymi UE,
 • znajomość ustawy o finansach publicznych, ustawy o Narodowym Planie Rozwoju, ustawy prawo zamówień publicznych, ustawy o administracji rządowej w województwie,
 • bardzo dobra znajomość obsługi programów komputerowych (Word, Excel, Acces, programy graficzne),
 • umiejętność obsługi sprzętu multimedialnego,
 • co najmniej 6 miesięczne doświadczenie w zakresie wdrażania programów finansowanych z funduszy pomocowych.

Wymagania pożądane:

 • umiejętność opracowywania raportów, analiz i sprawozdań,
 • znajomość języka angielskiego,
 • umiejętność organizacji pracy własnej,
 • komunikatywność,
 • umiejętność pracy w zespole.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • kopia pierwszych trzech stron dowodu osobistego lub kopia nowego dowodu osobistego albo oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego,
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
 • oświadczenia kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych i o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie,
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,
 • życiorys i list motywacyjny.

Kopie innych dokumentów i oświadczenia:

 • kopie świadectw pracy,
 • kopie certyfikatów językowych.

Dokumenty należy składać w terminie do dnia 19 kwietnia 2006 roku osobiście w Biurze Obsługi Klienta Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach lub pocztą pod adresem:

Świętokrzyski Urząd Wojewódzki
Al. IX Wieków Kielc 3
25 – 516 Kielce

Inne informacje:

Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni o terminie rozmowy wstępnej. Nadesłanych dokumentów nie odsyłamy. Oferty odrzucone zostaną zniszczone komisyjnie po upływie 2 tygodni od zakończenia procedury rekrutacji.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. (0 prefiks 41) 342 – 18 – 00.

Metryka strony

Data publikacji : 01.04.2006
Obowiązuje od : 19.04.2006
Obowiązuje do : 19.04.2006
Data wytworzenia : 01.04.2006
Rejestr zmian
Wytwarzający / odpowiadający:
Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach
Osoba publikująca: Redaktor BIP
Autor : Redaktor BIP