Biuletyn Informacji Publicznej

www.kielce.uw.gov.pl

Praca w ŚUW

Aktualnie znajdujesz się na:

Nabór na wolne stanowisko inspektora w Biurze Zarządzania Funduszami Europejskimi

Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach
Dyrektor Generalny

poszukuje kandydatów na stanowisko

inspektora w Biurze Zarządzania Funduszami Europejskimi

Liczba lub wymiar etatu: 1

Główne obowiązki:

 1. Koordynowanie pracy sekretariatu oraz obsługa administracyjna Biura,
 2. Załatwienie spraw związanych ze szkoleniem pracowników Biura,
 3. Monitorowanie we współpracy ze wszystkimi komórkami Biura zagrożeń związanych z identyfikacją i ocena ryzyka zagrażającego realizacji poszczególnych zadań i celów zamieszczonych w Rocznych Programach i regulaminie Urzędu,
 4. Opracowywanie i przekazywanie (także siecią komputerową) informacji, analiz, ocen i opinii w sprawach dotyczących zakresu działania Biura,
 5. Współpraca z Archiwum Zakładowym w zakresie archiwizowania akt Biura.

Wykształcenie: wyższe, preferowane: zarządzanie, administracja, nauki społeczne lub ekonomia.

Wymagania konieczne:

 • znajomość ustawy służbie cywilnej, ustawy o administracji rządowej w województwie, ustawy prawo zamówień publicznych,
 • znajomość rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie instrukcji kancelaryjnej dla zespolonej administracji rządowej w województwie,
 • umiejętność opracowywania raportów, analiz i sprawozdań,
 • co najmniej roczne doświadczenie w administracji publicznej,
 • bardzo dobra znajomość programu WORD, Excel i Internetu.

Wymagania pożądane:

 • znajomość zagadnień z zakresu pozyskiwania i wdrażania funduszy strukturalnych,
 • znajomość języka angielskiego lub francuskiego,
 • umiejętność organizacji pracy własnej,
 • umiejętność analitycznego myślenia,
 • komunikatywność,
 • umiejętność pracy w zespole.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • kopia pierwszych trzech stron dowodu osobistego lub kopia nowego dowodu osobistego albo oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego,
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
 • oświadczenia kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych i o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie,
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,
 • życiorys i list motywacyjny.

Kopie innych dokumentów i oświadczenia:

 • kopie świadectw pracy,
 • kopie certyfikatów językowych.

Dokumenty należy składać w terminie do dnia 19 kwietnia 2006 roku osobiście w Biurze Obsługi Klienta Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach lub pocztą pod adresem:

Świętokrzyski Urząd Wojewódzki
Al. IX Wieków Kielc 3
25 – 516 Kielce

Inne informacje:

Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni o terminie rozmowy wstępnej. Nadesłanych dokumentów nie odsyłamy. Oferty odrzucone zostaną zniszczone komisyjnie po upływie 2 tygodni od zakończenia procedury rekrutacji.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. (0 prefiks 41) 342 – 18 – 00.

Metryka strony

Data publikacji : 01.04.2006
Obowiązuje od : 19.04.2006
Obowiązuje do : 19.04.2006
Data wytworzenia : 01.04.2006
Rejestr zmian
Wytwarzający / odpowiadający:
Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach
Osoba publikująca: Redaktor BIP
Autor : Redaktor BIP