Biuletyn Informacji Publicznej

www.kielce.uw.gov.pl

Praca w ŚUW

Aktualnie znajdujesz się na:
Termin składania ofert (dd-mm-yyyy)

 

Informacja dla kandydatów do pracy w ŚUW:

Informujemy, że kandydaci zakwalifikowani do kolejnych etapów postępowania rekrutacyjnego będą zawiadamiani o terminie i miejscu naboru na podane w ofercie dane kontaktowe tj. adres e-mail lub numer telefonu.
W związku z nowymi przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych zaleca się korzystanie ze wzorów oświadczeń dostępnych w zakładce Wzory oświadczeń.

 

Stanowisko Do wydziału Status Termin nadsyłania dokumentów
starszy inspektor w BW Biuro Wojewody Zakończony 13.11.2020
inspektor wojewódzki w WBiZK (na zastępstwo) Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Zakończony 09.11.2020
inspektor wojewódzki w WOiK (na zastępstwo) Wydział Organizacji i Kadr Zakończony 09.11.2020
Wojewódzki Koordynator Ratownictwa Medycznego w WBiZK (na zastępstwo) Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Zakończony 26.10.2020
inspektor w WFiB Wydział Finansów i Budżetu Zakończony 26.10.2020
inspektor wojewódzki w WIGiK Wojewódzka Inspekcja Geodezyjna i Kartograficzna Zakończony 23.10.2020
inspektor w WSOiC Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców Zakończony 23.10.2020
inspektor wojewódzki w WSPiN Wydział Skarbu Państwa i Nieruchomości Zakończony 23.10.2020
administrator w BAG Biuro Administracyjno-Gospodarcze Zakończony 05.10.2020
konserwator w BAG Biuro Administracyjno-Gospodarcze Zakończony 05.10.2020
inspektor wojewódzki w WSOiC (na zastępstwo) Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców Zakończony 28.09.2020
inspektor wojewódzki w BW Biuro Wojewody Zakończony 01.10.2020
kierownik oddziału w WOiK Wydział Organizacji i Kadr Zakończony 01.10.2020
inspektor wojewódzki w WOiK (na zastępstwo) Wydział Organizacji i Kadr Zakończony 23.09.2020
Radca prawny w WPNiK (na zastępstwo) Wydział Prawny, Nadzoru i Kontroli Zakończony 14.09.2020
operator urządzeń powielających w BAG Biuro Administracyjno-Gospodarcze Zakończony 09.09.2020
konserwator w BAG Biuro Administracyjno-Gospodarcze Zakończony 11.09.2020
Radca prawny w Wydziale Prawnym, Nadzoru i Kontroli Wydział Prawny, Nadzoru i Kontroli Zakończony 04.09.2020
operator urządzeń przygotowania danych w WPSiZ Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia Zakończony 28.08.2020
inspektor w WOiK Wydział Organizacji i Kadr Zakończony 31.08.2020