Biuletyn Informacji Publicznej

www.kielce.uw.gov.pl

Praca w ŚUW

Aktualnie znajdujesz się na:
Termin składania ofert (dd-mm-yyyy)

 

Informacja dla kandydatów do pracy w ŚUW:

Informujemy, że kandydaci zakwalifikowani do kolejnych etapów postępowania rekrutacyjnego będą zawiadamiani o terminie i miejscu naboru na podane w ofercie dane kontaktowe tj. adres e-mail lub numer telefonu.
W związku z nowymi przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych zaleca się korzystanie ze wzorów oświadczeń dostępnych w zakładce Wzory oświadczeń.

 

Stanowisko Do wydziału Status Termin nadsyłania dokumentów
radca prawny w WPNiK (na zastępstwo) Wydział Prawny, Nadzoru i Kontroli Zakończony 31.05.2021
administrator w BAG Biuro Administracyjno-Gospodarcze Zakończony 04.06.2021
magazynier w WBiZK Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Zakończony 19.05.2021
operator urządzeń przygotowania danych w WBiZK Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Zakończony 19.05.2021
operator urządzeń przygotowania danych w WPSiZ Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia Zakończony 19.05.2021
operator urządzeń przygotowania danych w WPSiZ Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia Zakończony 19.05.2021
operator urządzeń przygotowania danych w WPSiZ Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia Zakończony 19.05.2021
operator urządzeń przygotowania danych w WPSiZ Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia Zakończony 19.05.2021
operator urządzeń przygotowania danych w WSOiC Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców Zakończony 19.05.2021
inspektor wojewódzki w WFiB (na zastępstwo) Wydział Finansów i Budżetu Zakończony 17.05.2021
inspektor wojewódzki w WPSiZ (na zastępstwo) Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia Zakończony 12.05.2021
starszy inspektor wojewódzki w WPSiZ (na zastępstwo) Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia Zakończony 12.05.2021
inspektor wojewódzki w WIGiK Wojewódzka Inspekcja Geodezyjna i Kartograficzna Zakończony 14.05.2021
kierowca w WBiZK Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Zakończony 07.05.2021
inspektor wojewódzki w BW (na zastępstwo) Biuro Wojewody Zakończony 27.04.2021
radca prawny w WPNiK Wydział Prawny, Nadzoru i Kontroli Zakończony 18.03.2021
inspektor wojewódzki w WFiB (na zastępstwo) Wydział Finansów i Budżetu Zakończony 15.03.2021
inspektor wojewódzki w WFiB (na zastępstwo) Wydział Finansów i Budżetu Zakończony 08.03.2021
psycholog w WBiZK Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Zakończony 12.03.2021
operator urządzeń przygotowania danych w WPSiZ Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia Zakończony 05.03.2021